آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

بازی ورق کارتی اسنپ یکی از بازی هاي‌ محبوب کازینوی هاي‌ انلاین میباشد کـه سود خوبی بـه شـما میدهد در ادامه با آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز سایت هاتم بت را دنبال کنید .

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

راهنمای بازی ورق اسنپ 

همانگونه کـه گفته شد بازی اسنپ یک بازی خارجی میباشد کـه میتوان ان را 2 تا 6 نفره بازی کرد. این بازی رابا کم ترین امکانات و فقط با یک دسته کامل 52 پاسور می‌توان انجام دهید.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

این بازی یک بازی سرعتی و دقتی می‌باشد و بازیکنان در طول بازی باید تمام دقت خودرا جمع کنند زیرا کـه کوچک ترین بی دقتی ممکن اسـت موجب باخت ان ها شوند.

 

هدف از انجام این بازی جمع کردن همه ی کارت هاي‌ بازیکنان میباشد . بازی تا جایی ادامه پیدا می کند تا تمام بازیکنان کارت هاي‌ خودرا از دست دهند و فقط یک بازیکن بازی بماند.

 

شمارش کارت ها در بازی اسنپ

برای پخش کارت ها دراین بازی نیز می بایست یک دیلر میان خود مشخص کنید کـه اینکار را هم با آسکشی و یا بـه صورت توافقی میتوانید میان خود مشخص کنید.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

پس از مشخص شدن دیلر ؛ دیلر بـه هر بازیکن بـه صورت نوبتی یک کارت یک کارت پخش می کند تا تمام کارت ها تمام شوندو پخش شده باشند. ممکن اسـت یک یا چند بازیکن بیشتر از دیگر بازیکنان کارت دریافت کند.

 

کـه این موضوع مشکلی برای انجام بازی ایجاد نمی‌کند. توجه داشته باشید کارت هاي‌ داده شده بـه بازیکنان نباید توسط هیچکس حتی صاحب کارت ها دیده شود ودر طول بازی آشکار خواهند شد.

 

پس از پخش تمامی کارت ها نوبت بـه شروع بازی می‌رسد. بازیکنی کـه بازی را آغاز می کند بازیکن سمت چپ دیلر میباشد کـه با رو کردن یک کارت از روی کارت هاي‌ خود و کنار گذاشتن کارت رو شده کنار دسته کارت هاي‌ خود ؛ بازی را شروع می کند.

 

بررسی بازیکنان در بازی اسنپ

بازیکنان بـه همین شکل بـه صورت نوبتی کارت هاي‌ خودرا رو می‌کنند. در همین حال اگر یک کارت رو شده یک بازیکن با بازیکنی دیگری از لحاظ رنک و ارزشی مساوی شوند ؛ بازیکنی کـه زود تر از همه ی اعلام اسنپ کند .

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

تمام کارت هاي‌ رو شده و جمع شده ان 2 بازیکن را از آن خود خواهد کرد و ان ها را بـه زیر دسته کارت هاي‌ رو نشده خود اضافه می کند. بازی بـه همین روال ادامه پیدا می کند تا همه ی ي بازیکنان کارت هاي‌ خودرا ببازند و فقط یک بازیکن باقی بماند.

 

قوانین بازی ورق اسنپ

بازی اسنپ یک بازی بسیار ساده اي می‌باشد و قوانین زیادی ندارد ولی بـه هرحال دارای یکسری قوانین مخصوص بـه خود می‌باشد کـه در لیست زیر بـه ان ها اشاره خواهیم کرد :

 

ممکن اسـت 2 بازیکن بـه صورت همزمان اعلام اسنپ کنند ؛ دراین وضعیت هیچ کارتی بـه بازیکنان تعلق نمی‌گیرد ولی کارت هاي‌ مساوی شده وسط میز بازی قرار میگیرند. این دسته وسط قرار گرفته شده نیز می‌توانند با کارت هاي‌ دیگر هم رنک شده و با اعلام اسنپ ؛ از آن یک بازیکن شوند.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

ممکن اسـت یک بازیکن اعلام اسنپ کند ولی هیچ کارت مساوی و هم رنکی در کار نباشد ؛ دراین صورت دسته کارت هاي‌ رو شده ان بازیکن بـه وسط میز بازی منتقل خواهد شد.

 

ممکن اسـت بیش تر از یک دسته در وسط میز بازی قرار بگیرد و محدودیتی برای ان در بازی مشخص نشده اسـت.بازیکنان هنگام رو کردن کارت هاي‌ خود باید بـه سمت بیرون ان ها را رو کند تا بازی منصفانه باشد و هر کس بـه صورت همزمان رنک کارت رو شده را ببینند.

 

بـه این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌هاي‌ کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. دراین پست ما نحوه کامل انجام بازی کارتی اسنپ «Snap» را پوشش خواهیم داد. مقاله رابا توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام ان شروع میکنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان میکنیم.

 

بازی اسنپ برای چند نفر است ؟‌

هدف از انجام بازی کارتی اسنپ این اسـت کـه تمامی کارت‌ها را برنده شوید. کارت‌ها از طریق کال کردن یا همان فراخوانی کلمه اسنپ در زمانی کـه دو کارت رو بـه بالاشده باهم از نظر رتبه مطابقت داشته باشند.

 

توسط بازیکن برده میشوند. نخستین بازیکنی کـه بگوید اسنپ، برنده هردو پایل کارت‌ها می شود. یعنی دو کارت مطابق و کارت‌هایي کـه زیرشان قراردارند.همانگونه کـه پیش از این گفتیم، پس از توزیع کارت توسط دیلر، کارت‌ها رو بـه پایین در جلوی بازیکنان باقی می ماند.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت، دور بازی رابا رو بـه بالا کردن، بالاترین کارت در دسته کارت رو بـه پایینش، شروع می کند.این کارت را کـه رو بـه بالا کرد، درکنار دسته کارت اصلی خود، در سمت راست قرار میدهد و پایل کارت‌هاي‌ رو بـه بالای خودرا شروع میکند.

 

پس از این کـه یک کارت رو بـه بالا شد، بازی به‌ صورت ساعتگرد ادامه پیدا می کند. بازیکن بعدی نیز دقیقا همین کار را انجام می دهد. یعنی بالاترین کارت در دسته کارت رو بـه پایینش را رو بـه بالا میکند و ان را درکنار دسته کارت اصلی خود، در سمت راست قرار می دهد.اینکار همین طور ادامه می یابد.

 

چه کسی در بازی اسنپ برنده میشود ؟

ودر این بین بازیکنان باید بـه محض این کـه یک کارت با کارت دیگر رو بـه بالا شده، مطابق بود، صدا بزند “اسنپ”. همچنین این نکته را درنظر داشته باشید کـه لازم نیست ان بازیکن حتماً صاحب یکی از کارت‌ها باشد.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

برای مثال فرض کنید، بالاترین کارت پایل کارت‌هاي‌ رو بـه بالاشده‌ي بازیکن عدد 2؛ 3 پیک اسـت. بازیکن عدد 5؛ در حین بازی زمانی کـه کارتش را بـه بالا می کند 3 گشنیز می آید. هر کدام از بازیکنان کـه متوجه این موضوع شدند باید بگویند “اسنپ”. مثلاً فرض کنید بازیکن عدد 4 متوجه این موضوع می شود. او صدا می زند “اسنپ” و تمامی پایل کارت‌هاي‌ رو بـه بالای بازیکن عدد 2 و عدد 5؛ برای او خواهد شد.

 

بازیکنی کـه برنده‌ي دو پایل میشود، ان‌ها را بر روی هم قرار میدهد و رو بـه پایین در زیر دسته کارت رو بـه پایین خود قرار می دهد.سپس بازی از بازیکن سمت چپ بازیکنی کـه آخرینبار کارتش را رو بـه بالا کرده بود، ادامه می یابد.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

زمانی کـه یکی از بازیکنان کارت‌هایش تمام شود، از بازی خارج میشود. سپس یکی یکی بازیکنان از بازی خارج می شوند و آخرین بازیکنی کـه در بازی باقی بماند، برنده بازی خواهد بود. او تمام کارت‌ها را از ان خود کرده اسـت.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

ورود به سایت معتبر بازی کارتی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم شـما میتونید از بازی هاي‌ کارتی مثل پاسور و حتی بازی اسنپ کسب درامد کنید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید