آموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc

آموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc

fobacc فو باک یکی از بازی هاي‌ کازینویی اسـت و شـما دراین بازی علاوه بر سرگرمی میتونید در امد خوبی هم داشته باشید در ادامه با آموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

معرفی بازی فو با ک

فو باک را میتوان تقریباً ترکیب دو بازی باکارات و پوکر ۳ کارتی توصیف کرد. این بازی بـه صورت آزمایشی از ژوئن ۲۰۲۱ در کازینو‌هاي‌ واشنگتن ارائه میشود.در فو باک امتیاز دست‌ها مانند باکارات ارزیابی میشود و المان‌هاي‌ رِیز و فولد ان مانند پوکر ۳ کارتی اسـت. در حال حاضر، بـه طور آزمایشی این بازی در کازینو Hard Rock واقع در ایالت نوادا ارائه می شود.آموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc

قوانین بازی فو باک

۱- از یک بسته ورق ۵۲ عددی استاندارد استفاده میشود.

 

۲-امتیاز ورق‌ها مانند بازی باکارات ارزیابی میشود. امتیاز‌ها بـه شکل زیر اسـت.

 

آس: ۱ امتیاز
۲ تا ۹: امتیاز این ورق‌ها برابر شماره ان‌هاست. یعنی ورق ۳؛ سه امتیاز دارد، ورق ۴؛ چهار امتیاز دارد، الی آخر.

ورق‌هاي‌ ۱۰؛ سرباز، بی‌بی و شاه: صفر امتیاز.

۳- مانند باکارات، امتیاز یک دست برابر اسـت با مجموع امتیازات ورق‌ها در ان دست. اگر مجموع امتیاز یک دست بیشتر از ۹ شود، رقم یکان ان امتیاز امتیاز کل دست حساب می شود. بنابر این دامنه امتیازات در فو باک از ۰ تا ۹ میباشد. مثلاً اگر بازیکن در دست خود ۸؛ ۷ و ۶ داشته باشد مجموع امتیاز دست او ۲۱ میشود. از آنجایی کـه امتیاز دست از ۹ بالاتر اسـت باید رقم یکان بـه عنوان امتیاز کل دست حساب شود. بنابر این امتیاز این دست ۱ میباشد.آموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc

 

۴- بازی با بستن شرط Ante آغاز می شود. در اینجا بازیکن این گزینه را دارد کـه روی دو شرط اختیاری دیگر نیز شرط ببندد. این شرط‌ها شامل شرط مساوی «Tie bet» و ساید بت میمون خوش شانس «Lucky Monkey» میشود. در ادامه این شرط‌ها توضیح داده شده اسـت.

 

۵- پس از این کـه شرط بستن به پایان رسید، بازیکن دو ورق و دیلر یک ورق دریافت می کنند. این ورق‌هاي‌ نمایان هستند.

 

شرایط بونوس ویژه

۶- بعضی شرایط خاص شامل بونس نیز میشود. اگر بازیکن بونس را پذیرفته باشد، بـه صورت خودکار برنده می شود و لازم نیست دست خودرا بازی کند. اگر بازیکن بونس را پذیرفته باشد شرط اصلی خودرا نیز حفظ می کند. این شرایط بـه ترتیب زیر اسـت.

 

دست بازیکن ۹ امتیاز داشته باشد: دو برابر شرط Ante را برنده می شود.

 

دست بازیکن ۸ امتیاز داشته باشد: ۱/۵ برابر شرط Ante را برنده میشود.آموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc

 

بازیکن دو ورق صورت داشته باشد و دیلر یک ورق ۹ داشته باشد: بازیکن ۱ برابر شرط Ante برنده می شود.

 

۷- در غیر این صورت اگر بازیکن بونس را نپذیرد یا شرایط ان مهیا نشود، بازیکن یا ۲ برابر شرط Ante خود روی دست خود شرط می‌بندد یا فولد میکند.

 

قوانین بازی فو باک

۸- اگر بازیکن فولد نکند و ادامه دهد، باید بـه دیلر اعلام کند کـه آیا ورق سوم را می‌خوا‌هد یا خیر.

 

۹- پس از این کـه بازیکن تصمیم خودرا گرفت، دیلر بـه صورت خودکار یک ورق دوم را برای خود بر می‌دارد.

 

۱۰- اگر امتیاز دست دو ورقی دیلر ۵ یا کمتر باشد، ورق سوم را دریافت میکند.

 

۱۱- دست بازیکن با دست دیلر مقایسه میشود.

 

۱۲- اگر امتیاز دست بازیکن بیشتر باشد، شرط Ante و رِیز ۱ بـه ۱ برنده میشود.

 

۱۳- اگر دست دیلر بالاتر باشد، بازیکن شرط Ante و رِیز می بازد.آموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc

 

۱۴- اگر امتیازات دو دست برابر باشند، بازیکن شرط Ante را باخته و مقدار رِیز شده بـه او بازگردانده میشود.

 

۱۵- شرط مساوی «Tie bet» زمانی برنده می شود کـه امتیاز دست‌ بازیکن و دیلر پس از دریافت ورق‌هاي‌ لازم برابر شد. پرداختی این شرط ۷ بـه ۱ می باشد.

 

۱۶- ساید بت میمون خوش شانس «Lucky Monkey» زمانی برنده میشود کـه دو ورق ابتدایی بازیکن صفر امتیازی باشند «ورق ۱۰ یا ورق‌هاي‌ صورت». میزان پرداختی این شرط کـه بر اساس ورق نمایان میباشد بـه ترتیب زیر اسـت.

 

دست بازیکن ۰؛ ۰ و دست دیلر ورق ۹: ۳۰ بـه ۱
دست بازیکن ۰؛ ۰ و دست دیلر ورق ۸: ۲۰ بـه ۱
دست بازیکن ۰؛ ۰ و دست دیلر ورق ۷: ۱۵ بـه ۱
دست بازیکن ۰؛ ۰ و دست دیلر ورق ۶: ۱۰ بـه ۱
دست بازیکن ۰؛۰ و دست دیلر ورق ۰ تا ۵: ۵ بـه ۱

در لیست زیر، احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط Ante آمده اسـت. میزان برتری کازینو دراین شرط ۳/۰۵ درصد می باشد.

 

آموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc

مجموع دو ورق بازیکن ۹ باشد و بونس را پذیرفته باشد: ۰/۶۷ درصد
مجموع دو ورق بازیکن ۸ باشد و بونس را پذیرفته باشد: ۱/۳۸ درصد
بازیکن دو ورق صورت و دیلر ۹ داشته باشد: ۰/۷۲ درصد
مساوی: ۸/۶۷ درصد
فولد: ۱۸/۶۶ درصدآموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc
بازیکن رِیز کند و بازنده شود: ۳۱/۵۸ درصد
میزان پرداختی
بازیکن رِیز کند و برنده شود: ۳ بـه ۱
مجموع دو ورق بازیکن ۹ باشد و بونس را پذیرفته باشد: ۲ بـه ۱
مجموع دو ورق بازیکن ۸ باشد و بونس را پذیرفته باشد: ۱/۵ بـه ۱
بازیکن دو ورق صورت و دیلر ۹ داشته باشد: ۱ بـه ۱
مساوی: ۱-

فولد: ۱-
بازیکن رِیز کند و بازنده شود: ۳-
نرخ بازگشت سرمایه
بازیکن رِیز کند و برنده شود: ۱/۱۴

مجموع دو ورق بازیکن ۹ باشد و بونس را پذیرفته باشد: ۰/۰۱۳
مجموع دو ورق بازیکن ۸ باشد و بونس را پذیرفته باشد: ۰/۰۲۰
بازیکن دو ورق صورت و دیلر ۹ داشته باشد: ۰/۰۰۷۲ درصد
مساوی: ۰/۰۸۶-

فولد: ۰/۱۸-
بازیکن رِیز کند و بازنده شود: ۰/۹۴-

 

ترفند برد در بازی فو باک

احتمال این کـه بازیکن شرط خودرا برنده شود ۷۸/۵۲ درصد اسـت. این امر باعث میشود میانگین نرخ بازگشت سرمایه ۲/۵۷ درصد باشد. بنابر این، نسبت باخت مورد انتظار بـه مجموع کل شرط کـه همان عنصر ریسک اسـت ۱/۱۵ درصد باشد.بازیکن فقط میتواند شرط مساوی را انتخاب کند. در ادامه استراتژی کلی برای شرط مساوی اسـت.

 آموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc

مجموع امتیاز دو ورق بازیکن برابر با ورق دیلر شد: بازیکن ورق دریافت نکند.
مجموع دو ورق بازیکن ۶ یا بیشتر باشد و با ورق دیلر برابر نباشد: بازیکن ورق دریافت نکند.
مجموع دو ورق بازیکن ۵ یا کمتر باشد و با ورق دیلر برابر نباشد: بازیکن ورق دریافت کند.
اعمال این استراتژی برتری کازینو را ۱۰/۴۱ درصد می کند

 

چندین استثنا وابسته بـه ترکیب دراین استراتژی وجوددارد کـه می تواند برتری کازینو را بـه ۱۰/۳۰ کاهش دهد. از آنجا کـه این رقم هنوز بـه طور قابل توجهی بالاتر از حاشیه شرط Ante اسـت، ما استثنائات اساسی استراتژی این شرط را ذکر نمی کنیم.

 

در لیست‌هاي‌ زیر، احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط میمون خوش شانس «Lucky Monkey» آمده اسـت. میزان برتری کازینو دراین شرط ۵/۸۸ درصد اسـت.

 

احتمالات
بازیکن دو ورق صفر امتیازی و دیلر ورق ۹ داشته باشد: ۰/۷۲ درصد
بازیکن دو ورق صفر امتیازی و دیلر ورق ۸ داشته باشد: ۰/۷۲ درصد
بازیکن دو ورق صفر امتیازی و دیلر ورق ۷ داشته باشد: ۰/۷۲ درصد
بازیکن دو ورق صفر امتیازی و دیلر ورق ۶ داشته باشد: ۰/۷۲ درصد
بازیکن دو ورق صفر امتیازی و دیلر ورقی بین ۰ تا ۵ داشته باشد: ۶/۱۵ درصد
هر حالت دیگر: ۹۰/۹۵ درصد
آموزش بازی کازینویی فو باک + ترفند و قوانین لازم fobacc

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و شـما دراین بازی بعد ثبت نام در سایت میتونید بونوس رایگان دریافت کنید .

دیدگاهتان را بنویسید