آيا بازی بلک جک در سایت های شرط بندی تقلبی است؟

آيا بازی بلک جک در سایت های شرط بندی تقلبی است؟

بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و تقلب در سایت هاي‌ شرط بندی ممکن اسـت اتفاق بیوفتد کـه باید بـه یکسری از نکات توجه داشته باشید در ادامه سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

بررسی تقلب بلک جک در سایت های کازینویی 

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌هایي کـه از بازیکنانی می شنوم کـه برای امتحان کردن بلک جک آنلاین مردد هستند، این اسـت کـه آیا بلک جک آنلاین تقلب شده اسـت؟

آيا بازی بلک جک در سایت های شرط بندی تقلبی است؟

در حالی کـه من مطمئناً می‌توانم شک و تردید را درک کنم، من این جا هستم تا یکبار برای همیشه بـه شـما بگویم کـه بلک جک آنلاین تقلبی نیست! دراین مقاله، ما قصد داریم .

 

بـه عده اي از دلایلی کـه مردم فکر می کنند کـه بلک جک آنلاین در وهله اول تقلب شده اسـت، اشاره می کنیم و سپس دلایل اصلی خودرا برای اثبات عدم تقلب در بلک جک آنلاین بـه شـما ارائه میکنیم.

 

بررسی بلک جک های تقلبی

دراین مقاله، ما بـه طور انحصاری بر بلک جک آنلاین تمرکز می کنیم، اما در واقعیت، من میتوانم با هر بازی در کازینو، بلک جک را کنار بگذارم. و از طرف دیگر، اگر من این را از بلک جک آنلاین بـه بلک جک آجری تغییر دهم، چیز زیادی تغییر نخواهد کرد، زیرا قماربازها افراد خرافاتی هستند!

 

مغز ما مقصر همه ی این تئوری‌هاي‌ توطئه اسـت، زیرا مغز ما روزانه دو کار را انجام می دهد و ما را بـه سمتی سوق میدهد کـه فکر کنیم انواع چیزها علیه ما تقلب شده اسـت، از جمله بلک جک آنلاین. مغز ما دوست دارد بـه دنبال الگوها باشد.

 

تشخیص الگو یکی از ارکان عملکرد مغز ما اسـت، ودر حالی کـه در تعداد زیادی از سناریوها عالی اسـت، مغز ما اهمیتی نمیدهد کـه آیا واقعاً الگوی وجوددارد یا خیر، زیرا سعی می کند نقاط را حتی در زمانی کـه وجود ندارد بـه هم متصل کند.

 

اگر تا بـه حال خودرا در حال شمارش کرده‌اید کـه فروشنده چند بار بلک جک دریافت کرده اسـت یا شـما چند بار یازده بار را فقط برای کشیدن یک دوس یا تری دوبرابر کرده‌اید، پس دقیقاً می دانید کـه در مورد چه چیزی صحبت میکنم.

آيا بازی بلک جک در سایت های شرط بندی تقلبی است؟

آیا کازینوهای انلاین از دید مردم تقلبی است ؟

کار دیگری کـه مغز ما انجام میدهد و ما را نسبت بـه کازینوهای آنلاین بدبین می کند این اسـت کـه مغز ما دائماً بـه دنبال چیزهایی اسـت کـه درستی ما را ثابت کند. من میدانم کـه این ممکن اسـت برای عده اي از شـما شوکه کننده باشد.

 

اما ما دوست داریم کـه حق با ما باشد، و دلیل ان این اسـت کـه مغز ما همیشه بـه دنبال چیزهایی اسـت کـه بـه ما بگوید واقعاً درست می‌گوییم. من خرافاتی نیستم، خرافات بودن بدشانسی اسـت – مغز ما.

 

اگر فکر می کنید کـه بلک جک آنلاین تقلبی اسـت، مغز شـما بـه دنبال الگوها و شواهدی اسـت کـه ادعای شـما را اثبات میکند، حتی اگر این فقط تخیل شـما باشد! این بدان معنا نیست کـه تا بـه حال موردی وجود نداشته اسـت کـه یک بازی تقلب شده باشد، اما شـما باید مطمئن شوید کـه انچه میبینید واقعی اسـت و نه این کـه ذهن شـما فقط شـما را فریب دهد.

 

بنابر این، آیا بازی هاي‌ بلک جک آنلاین تقلب شده اند؟ البته کـه نه! در اینبخش می خواهیم بـه چند دلیل اصلی کـه چرا بلک جک آنلاین تقلب نمیشود و این کـه پول شـما هنگام بازی دریک کازینو آنلاین امن اسـت، اشاره میکنیم.

آيا بازی بلک جک در سایت های شرط بندی تقلبی است؟

بلک جک نیازی به تقلب ندارد

قانع‌کننده‌ترین دلیلی کـه بازی‌هاي‌ بلک جک آنلاین تقلب نمیشوند این اسـت کـه برای کسب درآمد در کازینوها لازم نیست تقلب شود. کازینوها عده اي از سودآورترین مشاغل در جهان هستند، زمانی کـه در حال افزایش هستند، و با ریاضیات درکنار خود، نیازی بـه انجام هیچ کار زشتی برای گرفتن پول شـما ندارند.

 

با این حال ما بـه هرحال بازی می کنیم، بنابر این در واقعیت، انگیزه کمی برای کازینوها برای تقلب وجوددارد. تنها چیزی کـه کازینو از شـما برای برنده شدن آن ها نیاز دارد این اسـت کـه شـما بازی کنید.

 

دومی کـه یکپارچگی یک کازینو آنلاین زیر سوال می‌رود، توانایی ان برای عملکرد فلج میشود، زیرا بازیکنان در جای دیگری بازی می کنند. مردم کازینوها را دزدی قانونی می‌نامند و این واقعیت کـه انها بـه هرحال در درازمدت پول شـما را بـه دست می آورند، ثابت می کند کـه آن ها در برنده شدن بـه شـما تکان میدهند.

 

کازینوها و سایت های شرط بندی اعتبار کافی را دارند

اساساً هر کازینو آنلاین بزرگ توسط یک شخص ثالث تنظیم می‌شود تا خاطرجمعی حاصل شود کـه همه ی بازی ها منصفانه هستند و پول بازیکن امن اسـت. عده اي از کازینوهای آنلاین در ایالات متحده توسط کمیسیون هاي‌ بازی ایالت خود تنظیم می‌شوند، در حالی کـه برخی دیگر توسط نهادهای نظارتی آنلاین تنظیم میشوند.

 

داشتن مجموعه اي مستقل از چشم در تمام عملیات ها بـه بازیکنان کمک می کند تا خیال خودرا از دست دادن بازی ها آسان کنند.ین نهادهای نظارتی تنها بر اساس شهرت خود و حتی بیشتر از خود کازینوها قادر بـه ادامه حیات هستند.

 

اگر در هنگام بازی بلک جک آنلاین از یک باخت رنج می‌برید، باید تمام تلاش خودرا بکنید تا از تمایل طبیعی مغزتان برای اثبات معتبر بودن ادعاهایتان اجتناب کنید.

آيا بازی بلک جک در سایت های شرط بندی تقلبی است؟

این بدان معنا نیست کـه اگر چیزها درست بـه نظر نمی‌رسند، نباید آن ها را زیر سوال ببرید، اما باید همه ی چیز را در چارچوب مناسب درنظر بگیرید، و نمی‌خواهید سریع بـه نتیجه گیری غلط برسید. بـه یاد داشته باشید، شانس‌ها از قبل در مقابل شـما قراردارند، بنابر این کازینو وادار نیست شـما را فریب دهد تا بهترین ان را داشته باشید.

 

و اگر انها تلاش کنند تا سریعاً پولی را دریافت کنند، آژانس نظارتی انها زودتر آن ها را دستگیر می کند، و زمانی کـه آن ها اینکار را انجام دهند، اگر بـه نحوی از هرگونه پولی خارج شده باشید، بـه سرعت بـه شـما بازگردانده میشود.

 

موج های اینده در سایت شرط بدی 

کازینوهای آنلاین موج آینده هستند، و بـه نظر من، تقلب آنلاین در واقع سخت تر از یک کازینوی آجری اسـت. برخلاف کازینوهای زنده، تک تک کارت ها، شرط بندی ها و تصمیم ها برای ضربه زدن یا ایستادن بـه دقت بـه صورت آنلاین پیگیری میشود.هرگونه بی نظمی در داده ها بلافاصله شناسایی میشود. اگر بـه یک کازینو آجر و ملات اعتماد دارید، پس باید آسان‌تر بـه یک کازینو آنلاین اعتماد کنید.

 

آیا بالاخره شـما را متقاعد کردم کـه بلک جک آنلاین تقلبی نیست؟ عالی بود من اینطور فکر کردم! اکنون کـه می دانید میخواهید یک قمار منصفانه آنلاین داشته باشید، باید بـه صفحه آنلاین بازی بلک جک TheSportsGeek بروید، جایی کـه ما پیشنهادات انحصاری را برای خوانندگان خود در تمام کازینوهای آنلاین برتر ارائه می کنیم.

آيا بازی بلک جک در سایت های شرط بندی تقلبی است؟

ورود به سایت شرط بندی بلک جک

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت می توانید سود بسیار خوبی ببرید . 

دیدگاهتان را بنویسید