آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ (روش های برد بازی ۲۱)

آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ (روش های برد بازی ۲۱)

آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟

بازی بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی و سود بسیار مناسبی میتوان از این بازی کسب کرد اما در ابتدا باید روش هاي‌ برد این بازی را بلد باشید در ادامه با روش هاس سود اور در بازی بلک جک یا همان بازی ۲۱ سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

سود تضمینی در بازی بلک جک 

بلک جک یک بازی کارتی نسبتاً راحت برای درک و بازی اسـت. کسانی از شـما کـه ان را بازی کرده اید احتمالاً فکر کرده اید کـه چگونه می توان بـه طور مداوم برنده شد. در ان صورت شـما تنها نخواهید بود.آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ (روش های برد بازی ۲۱)

همانگونه کـه کازینوها و کتاب هاي‌ ورزشی در سراسر کشور رشد میکنند، افراد بیشتری بـه این فکر می‌کنند کـه چگونه میتوانند از تجربه قمار خود استفاده کنند. اگر آماده نباشید میتوانید پول را از دست بدهید و سریع ان را از دست بدهید.بیایید راه هایي را بررسی کنیم کـه بلک جک میتواند برای شـما سودآور باشد.

 

قوانین پایه بازی بلک جک

شـما با یک دسته استاندارد 52 کارتی بازی می‌کنید و هدف این اسـت کـه تا می‌توانید 21 یا نزدیک بـه 21 بگیرید. شـما در شروع راند دو کارت میگیرید و یا تصمیم میگیرید کـه کارت دیگری بگیرید یا “ضربه بزنید” یا می‌توانید در مجموع فعلی خود باقی بمانید یا “ایستادید”.

 

برای این کـه بتوانید در بلک جک خوب باشید، باید بدانید کـه بازی هاي‌ ورق چگونه کار می‌کنند. شـما ریسک هاي‌ حساب شده اي را برای برنده شدن در برابر فروشنده انجام میدهید.

 

تصمیم گیری دراین بازی بـه شـما بازرسی بیشتری بر بازی هاي‌ دیگر مانند بازی هاي‌ رولت و تاس میدهد.دریک دسته استاندارد کارت، میتوانید مقدار یک کارت را بین 2-20 بکشید. 2-10 ارزش اسمی استاندارد کارت اسـت، در حالی کـه Kings، Queens و Jacks نیز 10 هستند. یک آس 1 یا 11 ارزش دارد و شـما باید تصمیم بگیرید کـه کدام یک.آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ (روش های برد بازی ۲۱)

آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ «روش های برد بازی ۲۱»

از 10s، Kings، Queens، و Jacks همه ی ارزش 10 دارند، این بدان معناست کـه 16 کارت از 52 «کمی بیش از 30٪» یکی از آن ها هستند. کارت هاي‌ 2 تا 9 همگی در 4 زمان خود هستند «4 از 52 تقریبا 7٪ اسـت، و همین امر در مورد آس ها نیز صدق می کند.

 

بنابر این، همیشه باید درنظر داشته باشید کـه شانس بیشتری برای کشیدن کارت دیگری با ارزش 10 نسبت بـه هر چیز دیگری وجوددارد. با دو کارت اول خود نمی‌توانید از نمره 21 بالاتر بروید و نمی‌توانید بالاتر از 21 بکشید.در این جا یک ویدیوی سریع وجوددارد کـه نحوه عملکرد بازی را بـه شـما نشان می‌دهد.

 

شمارش کارت ها و نحوه انجام آن

هنگامی کـه بـه بلک جک دست پیدا کردید، ممکن اسـت بخواهید سعی کنید کارت ها را بشمارید. شمارش کارت ها راه پیچیده تری برای بازی بلک جک اسـت، اما راه بسیار موثری خواهد بودو می‌تواند بـه شـما در کسب درآمد کمک کند.

 

شمارش کارت ها بـه معنای پیگیری کارت هایي اسـت کـه می‌بینید در سراسر عرشه کشیده شده اند. بنابر این در دورهای اولیه، کارت هایي را خواهید دید کـه پخش می‌شوند و سپس خواهید فهمید کـه کدام کارت ها در دورهای بعدی کمتر ظاهر می‌شوند.آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ (روش های برد بازی ۲۱)

 

اگر در دور اول شاهد 4 7 قرعه کشی بودید، می‌دانید کـه برای بقیه عرشه هیچ 7s نخواهید دید. بنابر این، اگر دست شـما روی 14 نشسته اسـت و بـه این فکر میکنید کـه آیا باید ضربه بزنید یا نه، شانس گرفتن 7 دقیقا غیرممکن اسـت.

 

تعداد زیادی از کارشناسان شمارش کارت استفاده از سیستم امتیازی را توصیه میکنند. با دادن امتیاز مثبت یک، منهای یک یا خنثی کارت هایي را کـه می‌بینید پیگیری میکنید. کارت هاي‌ 2-6 بـه اضافه یک کارت درنظر گرفته میشوند، در حالی کـه کارت هاي‌ با ارزش 10 منهای یک کارت هستند. 7؛ 8 و 9 خنثی درنظر گرفته می‌شوند.

 

آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ «روش های برد بازی ۲۱»

بـه ازای هر کارتی کـه میبینید، یک شماره بـه امتیاز خود اضافه یا کم می‌کنید. اگر با اختلاف خوب خودرا در امتیاز مثبت می‌بینید، برای یک پایان عالی و بردهای بیشتر آماده شده اید. اگر امتیاز شـما و شـما نباید زیاد روی قسمت بعدی بازی شرط بندی کنید، برعکس خواهد بود.

 

اگر تعداد زیادی کارت 2-6 دیده اید، بعدا در بازی زمانی اسـت کـه باید شروع بـه شرط بندی بالاتر و دو برابر کردن کنید زیرا شروع بـه دیدن 10 هاي‌ بسیار بیشتری خواهید کرد. وقتی میدانید کـه تعداد زیادی از 10 ها در راه اسـت، می‌توانید شانس خودرا برای برنده شدن و کسب درآمد بیشتر با شرط بندی بیشتر افزایش دهید.

 

نکات دیگر برای بازی بلک جک

نکات مفید دیگری نیز وجوددارد کـه بـه شـما کمک می کند برنده بلک جک شوید. شمارش کارت ها بسیار مهم اسـت، اما درک ریاضیات و حرکات نیز مهم اسـت.در بلک جک، بـه شـما این امکان داده می‌شود کـه در هر دست، تقسیم و دو برابر کنید. دوبرابر کردن بـه این معنی اسـت کـه پول پرداخت شده برای ان دور را دو برابر می‌کنید.آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ (روش های برد بازی ۲۱)

و فقط یک کارت دیگر می‌کشید. تقسیم دست بـه این معنی اسـت کـه اگر دو کارت مشابه بکشید، میتوانید ان را بـه جای یک دست بـه دو دست تبدیل کنید و برای هر دست یک کارت دیگر بکشید.

 

ارزش ریاضیات در بازی بلک جک

دانستن ریاضیات بلک جک یکیدیگر از نکات بسیار مهم اسـت کـه قبلاً در مورد ان صحبت کردیم. همانگونه کـه می‌دانید، 16 کارت از 52 کارت دارای ارزش 10 هستند، در حالی کـه بقیه کارت ها 4 کارت از 52 هستند.

 

همچنین باید بدانید بسته بـه کارت هایي کـه میکشید چه زمانی تصمیم بگیرید کـه ضربه بزنید یا بایستید. در این جا یک جدول راحت برای درک وجوددارد کـه بـه شـما کمک می کند تصمیم بگیرید چه زمانی ضربه بزنید، بایستید یا حتی دو برابر کنید.آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ (روش های برد بازی ۲۱)

S = ایستادن
H = ضربه
D = دو برابر کردن
دست دلال از بالا، دست بازیکن پایین سمت چپ.

 

Hand Value 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
8 H H H H H H H H H H
9 H D D D D H H H H H
10 D D D D D D D D H H
11 H H S S S H H H H H
12 S S S S S H H H H H
13 S S S S S H H H H H
14 S S S S S H H H H H
15 S S S S S H H H H H
16 S S S S S H H H H H
17 S S S S S S S S S S S
18 S S S S S S S S S S S
19 S S S S S S S S S S S
20 S S S S S S S S

این نمودار یک راه عالی برای تصمیم گیری شـما بر اساس ان اسـت. این نشان دهنده امکان کشیدن کارت هاي‌ خاص با دست شـما و دست فروشنده اسـت.

 

آیا بلک جک سودآور است؟

استفاده صحیح از روش شمارش کارت، همراه با سایر نکات، شـما را در موقعیت عالی در میز بلک جک قرار می‌دهد. موارد خاصی وجوددارد کـه شـما بدشانس می‌شوید، اما برای برنده شدن باید با اعداد و احتمالات بمانید.آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ (روش های برد بازی ۲۱)

یکیدیگر از راه هاي‌ کسب درآمد از بلک جک استفاده از پاداش هاي‌ ارائه شده توسط بهترین سایت هاي‌ قمار آنلاین اسـت. سایت هاي‌ قمار آنلاین بـه شـما پول واقعی برای پیوستن بـه سایت خود میدهند و شـما میتوانید از ان بهره ببرید.این یک راه عالی برای استفاده از پول جایزه جدید خود برای جبران شانس بد هنگام بازی بلک جک خواهد بود.

 

آیا بلک جک می تواند برای بازیکن سودآور باشد؟ «روش های برد بازی ۲۱»

بلک جک یک بازی اسـت کـه با ریاضیات زیادی مرتبط اسـت، اما اگر بـه درستی بازی کنید، می توان ان را سودآور کرد. از این نکات استفاده کنید و برای بردن پول در بلک جک بـه بهترین سایت هاي‌ قمار آنلاین بروید.

 

ورود به سایت معتبر بازی بلک جک 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی بلک جک را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید سایت سیگاری بت علاوه بر سود بسیار خوبی کـه بـه شـما میدهد میتواند سودمند باشد برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

 

منبع : https://hatambet.com

دیدگاهتان را بنویسید