ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید

ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید

ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید

بنابر این شـما فکر می‌کنید کـه در پوکر بسیار ماهر هستید و می‌خواهید ان را بـه یک حرفه یا حداقل درآمد نیمه وقت تبدیل کنید؟ خوب ؛ این یک ایده عالی اسـت و یک چیز برای کمک بـه شـما در رسیدن بـه این هدف نیاز دارید عده اي از نرم افزارهای پوکر اسـت کـه میتواند بـه شـما کمک کند مهارت هاي‌ خودرا تقویت کنید. همان طور کـه مشخص شد ؛ ابزارهای مختلفی در اختیار شـما قرار گرفته اسـت.ابزارها و نرم افزارهای پوکر کـه درسال 2021 از آن ها اطلاع نداشتید را در سایت سیگاری بت انجام دهید.

کـه بـه شـما در التیام بازی کمک می‌کنند. با این حال ؛ بـه همان خوبی کـه هستند ؛ هیچ یک از آن ها ثروت شـما را یک شبه تغییر نخواهد داد اما با گذشت زمان ؛ می‌بینید کـه توانایی هاي‌ شـما تا حدی پیشرفت کرده اسـت کـه بـه یک رقیب نیرومند تبدیل شده اید. بنابر این ؛ بدون تأخیر بیشتر ؛ بیایید عده اي از برترین برنامه هاي‌ پوکر را کـه میتوانند بـه بازی شـما کمک کنند ؛ بررسی کنیم.

ردیاب پوکر 4

اگر قبلاً از برنامه ردیابی استفاده نمیکنید ؛ می‌توانید بـه اسانی شرط کنید کـه بقیه افراد در اتاق پوکر کـه هستید یا دریک زمان دیگر بوده اند یا بوده اند. کاری کـه Poker Tracker 4 انجام میدهد این اسـت کـه پرونده هاي‌ دست خام را بـه دنبال هر دستی کـه بازی می‌کنید پردازش میکند.

اطلاعات گرد آوری شده دریک فایل متنی اسـت کـه بـه شـما مشاوره در مورد هر انچه دریک دست خاص اتفاق افتاده اسـت را ارائه می‌دهد. این شامل زمان ؛ تاریخ ؛ عناوین بازیکنان ؛ اندازه انبوه و عملی اسـت کـه در دست انجام شده اسـت. با تجزیه و تحلیل این داده ها ؛ شـما درک بهتری از چرایی وقوع برخی اقدامات ؛ چگونگی تغییر اقدامات شـما برای نتیجه متفاوت و تعداد بیشمار اطلاعات مفید دیگر خواهید یافت.

اسکنرهای میز

جدول اسکنرها کـه در ابتدا بـه عنوان ابزاری برای مبتدیان طراحی شده اند ؛ از بسیاری جهات مفید هستند. کاری کـه آن ها برای انجام اینکار طراحی شده اند این اسـت کـه بـه یک بازیکن کمک می‌کند میزهایی را کـه حاوی بازیکنان ضعیف تری هستند ؛ پیدا کند. فقط توجه داشته باشید کـه عده اي از برنامه هاي‌ پوکر آنلاین استفاده از اسکنرهای میز ساخته شده توسط عده اي از ارائه دهندگان نرم افزار پوکر را محدود می‌کنند.

اما اگر بـه دنبال فرصت برای ضرب و شتم بازیکنان با مهارت کمتری هستید و از این تجربه برای قبل از این کـه بـه اتاق هاي‌ پوکر با بازیکنان پیشرفته بروید ؛ تمرین کنید ؛ سپس از این نوع ابزار پوکر استفاده زیادی خواهید کرد. با یافتن و بازی کردن بازیکنان ضعیف تر ؛ می‌توانید مهارت هاي‌ خودرا بـه جایی برسانید کـه بتوانید بـه اسانی بازیکنان بسیار قوی‌تری پیشرفت کنید.

ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید

ابزارها و نرم افزارهای پوکر

پوکرسن

این ابزار پوکر از قدرت هوش مصنوعی «AI» مبتنی بر تئوری پوکر GTO «تئوری بازی بهینه» استفاده می‌کند. با کمک هوش مصنوعی تصمیم گیری میشود و بازی شـما آنالیز می‌شود. Pokersnowie بـه شـما نمای کاملی از چگونگی بهینه بازی کردن و خطوطی کـه باید دنبال نمایید را بـه شـما نشان میدهد. این ابزار بـه شـما نشان نمی‌دهد کـه چگونه از بازیکنانی کـه مهارت کمتری نسبت بـه شـما دارند بهره برداری کنید اما بـه شـما در استفاده از اصول پوکر کمک زیادی میکند.

می‌توانید دستهایی را کـه بازی کرده‌اید وارد کنید و ابزار انها را بررسی میکند و بـه شـما میگوید کـه چگونه باید برای دستیابی بـه نتایج بهتر آن ها را بازی میکردید. عالی برای توسعه استراتژی هایي کـه میتوانند دست شـما را ببرند.

ستارگان یاور

جایی کـه این نرم افزار پوکر بـه شـما یک مزیت میدهد این اسـت کـه تمام مقادیر روی میز را بـه تعداد بزرگ کور تبدیل میکند. این داده ها مانند پشته و اندازه پشته هر کس دیگری کـه روی میز اسـت رابا اصطلاحات بزرگ کور برای شـما فراهم میکند. کل گلدان بـه عنوان یک شمارش بزرگ کور نشان داده میشود و بـه جای پول شرط بندی ؛ می‌توانید به جای BB شرط بندی کنید.

بنابر این ؛ اساساً ؛ Stars Helper بـه شـما امکان می‌دهد بدون دیدن رقم پول ؛ پوکر بازی کنید کـه ممکن اسـت استراتژی هاي‌ شـما را التیام بخشد ؛ جایی کـه ارزش پول میتواند مهارت هاي‌ شرط بندی شـما را مختل کند. بـه عبارت دیگر ؛ بدون این کـه از پول آگاه باشید ؛ میتوانید درصورت تمایل بـه التیام بازی خود ؛ حرکاتی را کـه باید انجام دهید متمرکز کنید.

ابزار مربی GTO

این ابزار مربی یک امر ضروری اسـت ؛ زیرا تقریبا هر انچه را کـه از یک برنامه مستقل نرم افزار پوکر نیاز دارید ؛ در اختیار شـما قرار میدهد. این بدان معنی اسـت کـه این ابزار بـه شـما توانایی آزمایش تقریبا هر موقعیت ممکن برای هر دست را میدهد.

همچنین بـه شـما بسته هایي با برنامه هاي‌ از قبل ارزیابی شده میدهد کـه میتواند در موارد مختلف و شرایط مختلف اعمال شود کـه کتابخانه گسترده اي از اطلاعات را بـه نوک انگشتان شـما میرساند. با استفاده از تمام داده هاي‌ مبتنی بر تئوری GTO ؛ این ابزار مربی نه تنها بـه شـما در تصمیم گیری بهتر پوکر کمک می‌کند ؛ بلکه از طریق دسترسی بـه پیشنهادات مختلف دست بـه شـما در التیام عملکرد بازی کمک میکند.

حل کننده PIO

اگر بـه دنبال ابزاری برای پوکر هستید کـه استراتژی GTO را در بازی up-up تجزیه و تحلیل کند ؛ باید نگاهی بـه PIO Solver بیندازید. این احتمالاً یکی از پیشرفته ترین برنامه هاي‌ نرم افزاری پوکر اسـت کـه بـه شـما نشان میدهد چه دستهایی را شرط بندی کنید یا در هر شرایط ممکن چک کنید. در داخل برنامه ؛ میتوانید دامنه هاي‌ خودرا اختصاص دهید و نرم افزار از همه ی موارد دیگر مراقبت خواهد کرد.

انچه این ابزار را بـه چنین ابزاری تبدیل میکند این اسـت کـه وقتی پارامترهایی برای کار با ان درنظر بگیرید ؛ راه حل هایي برای استفاده خاص خود واقع بینانه تر دریافت خواهید کرد. بـه عبارت دیگر ؛ شـما می‌توانید نرم افزار را برنامه ریزی کنید تا براساس انچه در گیم پلی شـما اتفاق میوفتد ؛ بـه شـما انتخاب دهد.

ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید

ابزارها و نرم افزارهای پوکر

Advanced Poker HUD

این برنامه نرم افزاری بدون هیچ دلیل مشخصی کلمه “پیشرفته” را در خود ندارد. دلیل این امر این اسـت کـه این ابزار با یک سیستم کدگذاری شده رنگ اشتباهاتی را کـه مخالفان شـما مرتکب میشوند بـه شـما نشان میدهد تا بتوانید استراتژی خودرا در همان لحظه تنظیم کنید. عده اي از پنجره هاي‌ بازشو ظاهر می‌شوند کـه خطاهای خاصی را کـه دیگران در میز شـما مرتکب شده اند برجسته می‌کنند و نشان میدهند بازیکنان بیشترین اشتباهات را انجام میدهند.

آمار موجود بـه شـما میگوید کـه چگونه مخالفان شـما بـه طور کلی بازی میکنند و همچنین چگونه با شـما بازی میکنند. اگر قصد دارید حریفان را هر زمان ممکن خرد کنید ؛ Advanced Poker HUD مهمات مورد نیاز شـما را برای تحقق ان بـه شـما می‌دهد.

خلاصه

پوکر یک بازی چالش برانگیز اسـت اما یک روش سرگرم کننده برای کسب چند دلار اضافی آنلاین اسـت. اگر شـما بازیکنی هستید کـه میخواهید مهارت هاي‌ خودرا ارتقا دهید بنابر این میتوانید عده اي از بازیکنان بزرگ تر را در میزهای فراتر از مرحله مبتدی قبول کنید ؛ پس میخواهید یک یا دو ابزار نرم افزار پوکر را بـه برنامه آموزشی خود اضافه کنید. فهرست بالا کاملاً کامل نیست اما ایده عده اي از گزینه هاي‌ موجود برای کمک بـه شـما در التیام استراتژی هاي‌ پوکر را بـه شـما ارائه میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید