از سیر تا پیاز اصطلاحات بازی مافیا به همراه ترفند برد (کاملا رایگان)

از سیر تا پیاز اصطلاحات بازی مافیا به همراه ترفند برد (کاملا رایگان)

بازی مافیا یکی از بازی هاي‌ جذاب در دورهمی ودر دنیا و مخصوصا چند سالی در ایران اسـت در ادامه با از سیر تا پیاز اصطلاحات بازی مافیا بـه همراه ترفند برد «کاملا رایگان» سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

اصطلاحات بازی مافیا چیست؟‌

لایک: موافقت بـه معنای عام. هر چند برای این‌که نشان دهید خیلی خاص هستید می توانید زمانی کـه بـه شـما تهمت مافیایی می زنند هم این حرکت را انجام دهید.

از سیر تا پیاز اصطلاحات بازی مافیا به همراه ترفند برد (کاملا رایگان)

دیس لایک: مخالفت بـه معنای عام. اگر مخالف سفت و سخت یک حرف بودید اینکار رابا دو دست‌تان انجام دهید.

 

اعلام وضعیت: اعلام تعداد شهروند و مافیای خارج از شهر. همان وضعیتی کـه همه ی شهر از ان استقبال می کنند اما از نتیجه‌اش فراری‌اند. اگر مشخص شود شهروند بیرون رفته، این طور نتیجه گرفته می شود کـه شهروندان مقصر هستند و اگر مافیا بیرون رفته باشد، همه ی بازیکنان بلااستثنا زحمت کشیده‌اند و تلاش همه ی بچه‌ها بوده اسـت.

 

ترن یا نوبت: فرصتی کـه هر فرد می تواند اندیشه‌اش را در در قالب کلمات بیان کند. نوبت‌ها بـه گونه‌اي اسـت کـه نمی شود زنبیل گذاشت و سر فرصت بـه ان پرداخت، اما اگر از دست برود برای همیشه از دست رفته اسـت.

 


بیشتر بخوانید: چگونه بازی مافیا را با پاسور انجام دهیم؟ | آموزش جامع مافیا با ورق


 

سناریو : همان نقشه کشیدن ولی بـه معنای خاص. چون سناریو غالباً برای مافیاست و شهروندان خیلی تخصصی دراین مورد ندارند.

 

وصیت: آخر جمله فردی کـه با رای‌گیری بیرون میرود. خوبی وصیت‌هاي‌ بازی مافیا این اسـت کـه عمل نکردن بـه ان عذاب وجدان ندارد. چون شهر پر از افراد ناشناس و وصیت‌هاي‌ مختلف اسـت و همه ی شرایط یک دیگر را درک میکنند.

 

انواع صحبت ها در بازی مافیا

پوش یا هل دادن: متفق القول بودن و سواستفاده مافیا از تهمت شهروندان بـه یک شهروند دیگر طوری کـه بازیکن با بیشترین آرا بیرون برود. در اصل استفاده از موقعیتی کـه شهروندان برای نابودی خودشان جلوی پای مافیا میگذارند و آخر سر همه ی تقصیرات گردن شهروندان می‌افتد.

از سیر تا پیاز اصطلاحات بازی مافیا به همراه ترفند برد (کاملا رایگان)

سفید بودن: البته کـه بحث نژادی در شهر مطرح نیست و سفید بودن بازیکنان یعنی آن ها شهروند هستند.

 

سیاه بودن: دیگر سیاه بودن کـه اصلاً بـه تبعیض نژادی مربوط نمی شود و صرفاً بـه معنای مافیا بودن بازیکنان اسـت.

 

شهروند تبر بـه دست: تبر بودن در شهر ربطی بـه صفحات اینستاگرام نداشته و کسی نمی تواند با تغییرات ظاهری بـه ان تبدیل شود. بلکه شهروندانی تبر هستند کـه خیال میکنند راه درست را در پیش گرفته‌اند اما دیگران معتقدند کار انها بـه شهر آسیب میرساند.

 

کاور کردن: برای جلوگیري از گرد و خاک انجام میگیرد ودر هر خانه‌اي هم پیدا میشود. بازیکنانی کـه یک بازیکن دیگر را حمایت میکنند و ادعا دارند بازیکن کاور شده شهروند اسـت.

 

واژه نامه های مافیا

تارگت یا اتهام: همان تهمت‌هایي کـه داشتن‌شان کنتور نمی‌اندازد ولی در مواقع حساس، صاحبش را بـه دردسر می‌اندازد در اصل همان تهمت‌هاي‌ مافیایی اسـت کـه بازیکنان بـه هم می زنند.

از سیر تا پیاز اصطلاحات بازی مافیا به همراه ترفند برد (کاملا رایگان)

تارگت بک :فکر کرده اید همین کـه اتهام بزنید کافی اسـت؟ اتفاقاً چون تهمت زدن در بازی کنتور نمی‌اندازد، برگشت دادنش آسان‌تر اسـت و ایضاً ممکن اسـت جایی سر صاحبش را بر باد دهد.

 

چلنج یا چالش:همان فرصت نهایی کـه بـه دیگران داده میشود تا با قدرت بیشتر خودرا تخریب کنند و شهر بـه رای خروج آن ها مطمئن‌تر شود. در اصل زمان اضافه‌اي کـه هر بازیکن بـه دلخواه در اختیار تقاضای کننده می گذارد.

 

فکت یا استدلال: نمی شود در شهر راه رفت و از خدمات ان استفاده کرد اما در برابر ان عکس‌العملی نداشت. میتوان گفت استدلال آوردن در بازی مافیا یکی از شروط ماندن در شهر اسـت و شبیه بـه مالیات در شهر واقعی عمل می کند.

 

ترن یا نوبت: فرصتی کـه هر فرد می تواند اندیشه‌اش را در در قالب کلمات بیان کند. نوبت‌ها بـه گونه‌اي اسـت کـه نمیشود زنبیل گذاشت و سر فرصت بـه ان پرداخت، اما اگر از دست برود برای همیشه از دست رفته اسـت.

 

جملات معروف مافیا چه معنی دارند ؟

سناریو : همان نقشه کشیدن ولی بـه معنای خاص. چون سناریو غالباً برای مافیاست و شهروندان خیلی تخصصی دراین مورد ندارند.

 

وصیت: آخر جمله فردی کـه با رای‌گیری بیرون می رود. خوبی وصیت‌هاي‌ بازی مافیا این اسـت کـه عمل نکردن بـه ان عذاب وجدان ندارد. چون شهر پر از افراد ناشناس و وصیت‌هاي‌ مختلف اسـت و همه ی شرایط یک دیگر را درک میکنند.

 

پوش یا هل دادن: متفق القول بودن و سواستفاده مافیا از تهمت شهروندان بـه یک شهروند دیگر طوری کـه بازیکن با بیشترین آرا بیرون برود. در اصل استفاده از موقعیتی کـه شهروندان برای نابودی خودشان جلوی پای مافیا می گذراند و آخر سر همه ی تقصیرات گردن شهروندان می‌افتد.

 

کنسه: گول زدن؛ در اصل راهنمایی کردن شهر بـه سمت یک هدف. در شهر غالباً مافیا کنسه می دهد. چون شهروندان هدفی در شهر نمی بینند کـه دیگران را بـه یک سمت هدایت کنند.

از سیر تا پیاز اصطلاحات بازی مافیا به همراه ترفند برد (کاملا رایگان)

نقش دزدی: زمانی کـه یک بازیکن بـه صورت غیر مستقیم خودرا صاحب نقش دیگری اعلام می کند. برای ان کـه ازتان دزدی نشود، خوب حواس‌تان را جمع کنید و بـه موقع مچ بازیکن مدعی را بگیرید و آخر بازی تازه دنبال نقش‌تان نگردید.

 

دفاعیه: فرصتی کـه بـه بازیکنان با رای بالا داده می شود تا از خود دفاع کنند. در اصل این فرصت مانند چاقوست هم میتوانید کاری کنید تعداد رای‌ها کم شود و هم میشود خودکشی کرده و تعداد رای‌ها را بیشتر کنید.

 

پشت دست بازی کردن: انتخاب یک بازیکن و مانند او بازی کردن. یعنی او هر چه گفت باید لایک نشان دهید و هر کس با مخالف بود دیس‌لایک نشان دهید. آسان‌ترین کار برای ان کـه بـه مغزتان فشار نیاورید و دنباله رو دیگران باشید.

 

خود زنی: زمانی کـه مافیا یکی از یاران خودرا با دستان خود از بازی حذف می کند. بیشتر برای سفید شدن مافیا این اتفاق می‌افتد و شهروندان بدون ان کـه بدانند، بـه نفع‌شان میشود.

 

تک رأی: زمانی کـه یک بازیکن از مافیا بودن دیگری مطمئن اسـت و بـه شهر پیشنهاد می دهد او با بیشترین آرا بیرون برود. اینکار اعتماد بـه نفس بالایی می خواهد چون کاملاً شبیه راه رفتن بر لبه تیغ اسـت.

 

سطح بازیکنان در بازی مافیا 

 اگر شهروندان طراحی داشتند کـه برای‌شان برنامه‌ جامعی مینوشت، انها همیشه پیروز مسابقه بودند. البته این‌که هم دیگر را نمی‌شناسند هم بی تاثیر نیست.بـه هرحال شهروندان با این‌که در گروه خود طراح ندارند، میتوانند طرح‌هاي‌ مافیا را متوجه شوند و آن ها رابا شکست مواجه کنند.

از سیر تا پیاز اصطلاحات بازی مافیا به همراه ترفند برد (کاملا رایگان)

بنابر این در نقش پیشنهاد شده ما، طراح مافیایی اسـت کـه دراین گروه قرار دارد و سعی می کند با برنامه‌هاي‌ استراتژیک شهروندان را شکست دهد.اگر شهروندان نقش‌دار وی را انتخاب کنند، طراح از مسابقه بیرون خواهد رفت. چون نقشه‌هایش برملا شده و شهروندان دست وی را خوانده‌اند.

 

پس بهتر اسـت طراح طوری بازی کند کـه از خود نشانه‌هاي‌ شهروندی کمتری بـه جا بگذارد و شهروندان وی را در شب کمتر حمایت کنند.در اصل همانند یک طراح واقعی، در پشت صحنه حضور پررنگ‌تری پیدا کند و اجرای طرح را بر عهده دیگران بگذارد.

 

اگر در بازی مافیا نقش طراح را دریافت کردید، دائماً بـه مافیا یادآوری کنید کـه سطح زندگیتان با انها متفاوت اسـت و قوانین بازی شـما را درکنار هم قرار داده اسـت.همیشه طرح‌هایتان را بـه انها نشان دهید و از لحظه بـه لحظه ان تصویر تهیه کنید.

از سیر تا پیاز اصطلاحات بازی مافیا به همراه ترفند برد (کاملا رایگان)

اگر شهروندان شـما را انتخاب کردند یعنی مفهوم طراحی شـما را متوجه شدند و باید تلاش خودرا بیشتر کنید تا مفهومی جدید بـه انها ارائه دهید.اگرهم شـما را انتخاب نکردند یعنی در راه خود موفق بوده‌اید و میتوانید بیش از پیش طبقه اجتماعی خودرا بـه رخ مافیا بکشید.

 

ورود به سایت معتبر بازی مافیا

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی مافیا را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم دراین سایت شـما میتوانید سود بسیار خوبی ببرید و کسب درامد داشته باشید. 

دیدگاهتان را بنویسید