بازیکن قیر در پوکر به چه معناست تفاوت بازیکن قیر و فرش در بازی پوکر

بازیکن قیر در پوکر به چه معناست تفاوت بازیکن قیر و فرش در بازی پوکر

پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی می‌باشد و قیر و فرش بودن بازیکنان ما امروز می خواهیم توضیح بدیم در ادامه با بازیکن قیر در پوکر بـه چه معناست ؟ | تفاوت بازیکن قیر و فرش در بازی پوکر سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

بازیکن قیر چیست ؟ 

فوت و فن هاي‌ پوکر بـه افراد این امکان را می‌ دهند کـه درصورت حضور دراین بازی بتوانند از ان ها استفاده کنند و بـه پیروزی دست پیدا کنند. منظور از بازیکن قیر در پوکر این اسـت کـه فرد از دست خود رضایت دارد ودر این بازی شرطی را افزایش نمیدهد و بـه همان صورت بازی را ادامه می‌ دهد.

بازیکن قیر در پوکر به چه معناست تفاوت بازیکن قیر و فرش در بازی پوکر

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در ارتباط با این اصطلاح میتوانیم بـه گوگل مراجعه کنیم و بـه اطلاعات بسیاری دست پیدا کنیم. همچنین بازیکنان مختلفی دراین بازی حضور داشتند کـه توانستند اطلاعات خوبی را در ارتباط با این نوع بازی در گوگل بـه اشتراک بگذارند. البته می‌توانید منابع مختلفی مثل آموزش بازی پوکر را نیز برای کسب اطلاعات بیشتر دنبال کنید.

 

تفاوت انواع بازیکن ها در بازی پوکر

فرق بین بازیکن قیر و فرش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اسـت و این دو بازیکن با یک دیگر تفاوت بسیار زیادی را دارند. یکی از تفاوت‌ذهای ان‌ذها این اسـت کـه بازیکن فرش میـــخواهد کـه شرط بندی را در بازی افزایش دهد.

 

و همواره بازیکن قیر مخالف این عمل می‌ کند ودر بازی شرطی را افزایش نمیدهد و بـه طور ریز عمل می‌ نکند. باوجود این تفاوت هر کدام از این بازیکن ها در بازی استراتژی هاي‌ مختلفی استفاده میکنند. هر کدام از این افراد از استراتژی هاي‌ مختلف با شرایط متفاوتی استفاده میکنند.

 

آموزش قیر بازی کردن در پوکر

فردی کـه بخواهد در بازی پوکر بـه صورت بازیکن قیر حضور داشته باشد باید از ریز کردن یا همان افزایش شرط بندی جلوگیري کند و از دست خود رضایت کافی را داشته باشد. با توجه بـه این کـه این دو بازیکن با یک دیگر تفاوت هاي‌ بسیار زیادی را دارند همواره بازی هاي‌ ان ها متفاوت اسـت و بـه صورت هاي‌ جداگانه اي عمل می‌کنند.

بازیکن قیر در پوکر به چه معناست تفاوت بازیکن قیر و فرش در بازی پوکر

بنابر این یک بازیکن مبتدی کـه با این معضل مواجه اسـت چه باید بکند؟ روی دیگر سکه تهاجمی بودن اسـت. من فکر می‌کنم سفر بـه سمت یک بازیکن تهاجمی بـه این صورت اسـت: انها در همان نقطه اي شروع میکنند کـه بازیکن منفعل اسـت. انها دست خودرا میدانند و وقتی خوب اسـت شرط می بندند. سپس حریفان انها هنگام شرط بندی شروع بـه فولد میکنند. اما بازیکن تهاجمی فکر میکند این عالی اسـت.

 

من فقط با یک شرط می‌توانم پات ها را برنده شوم. آن ها زمانی کـه دست کمتری دارند شروع بـه شرط بندی بیشتر می‌کنند و شروع بـه بردن عده اي از این پات ها میکنند. این پاداش باعث می‌شود کـه آن ها کمی بیشتر و بعد از ان حتی کمی بیشتر شرط بندی کنند.

 

در نهایت، آن ها در حال برنده شدن بیشتر پات ها هستند کـه هیچکس دستی نمیکند. اگر چه همه ی بازیکنان تهاجمی برنده نیستند. همان طور کـه آن ها تهاجمی تر میشوند، مخالفان آن ها بیشتر شروع بـه تماس می‌کنند.

 

آیا قیر بازی کردن مزایا دارد یا معایب ؟

این یکسری چیزهای مثبت برای بازیکن تهاجمی انجام می دهد. این بـه انها اجازه می دهد تا زمانی کـه دست خوبی می سازند ارزش خوبی کسب کنند. انها حتی میتوانند با دستان بسیار خوب خود ارزش اضافی بدست آورند. همچنین بـه ان‌ها اجازه می دهد تا بیشتر از سهم خود در پات‌ها برنده شوند، در حالی کـه هیچ‌کس دست‌هاي‌ زیادی بـه دست نیاورده اسـت.

بازیکن قیر در پوکر به چه معناست تفاوت بازیکن قیر و فرش در بازی پوکر

کارهای بدی هم انجام می دهد. بازیکنان تهاجمی قادر بـه پرتاب تراشه هستند. اغلب انها خیلی دیر بـه تهاجم ادامه میدهند. هر خیابان ممکن اسـت دلیل جدیدی برای شرط بندی داشته باشد، مانند یک کارت وحشتناک یا یک قرعه کشی از دست رفته. بازیکنان تهاجمی اغلب قربانی رویکرد بچه تار از سوی بازیکنان منفعل می‌شوند. بزرگ ترین دامی کـه بازیکنان تهاجمی در ان می افتند.

 

بازی بیش از حد دست اسـت. آن ها میبینند کـه فقط با شرط بندی میتوانند پات ها را ببرند، بنابر این شروع بـه فکر میکنند کـه ارزش دست آن ها دیگر مهم نیست. سپس آن ها فکر میکنند، خوب من باید بیشتر و بیشتر دست بازی کنم، زیرا فقط با شرط بندی میتوانم برنده شوم. اینکار نمیکند. دلیل این کـه شـما می‌توانید بیشتر از سهم خود در پات ها برنده شوید این اسـت کـه حریفان شـما اغلب تا می‌کنند.

 

اگر شروع بـه بازی با هر دست کنید، حریفان شـما کمتر شروع بـه تا زدن خواهند کرد. درصد زمانی کـه با یک دست خوب ظاهر می‌شوید بـه میزان قابل توجهی کاهش مییابد. مخالفان شـما متوجه این موضوع میشوند و شروع بـه تماس بیشتر می‌کنند.

 

نتیجه این اسـت کـه شـما بـه دفعات بیشتری بـه مرحله مسابقه خواهید رسید و هر حریفی کـه این زمان را برای فراخوانی انتخاب کند، برد دست قوی تری از شـما خواهد داشت. این بـه این معنی اسـت کـه شـما گلدان هاي‌ بیشتری را از دست میدهید.

بازیکن قیر در پوکر به چه معناست تفاوت بازیکن قیر و فرش در بازی پوکر

قالبیت های بازیکن قیر

بازیکن قیر در پوکر از ویژگی‌ هاي‌ مختلفی برخوردار اسـت کـه می‌ توانیم از ویژگی‌ هاي‌ ان بـه این اشاره کنیم کـه دراین بازی شرط بندی را افزایش نمی‌دهد و فقط بـه یک صورت عمل می‌کند. همچنین می‌ توانیم بـه این اشاره کنیم کـه بازیکنان قیر دراین بازی اگر از افزایش شرط بندی استفاده کنند بسیار کم اسـت. هر کدام از این بازیکنان با توجه بـه این کـه در چه بازی حضور دارند و چه شرایطی را دارند میتوانند از قیر و فرش استفاده کنند.

 

هر کدام از این بازیکنان با توجه بـه این کـه نوع بازی خودرا انتخاب می‌ کنند می‌ توانند دراین نوع حضور حرفه ایی را داشته باشند. عده اي از افراد دراین بازی از قیر و برخی دیگر از فرش استفاده می‌کنند. با توجه بـه این کـه بازیکنان قیر در پوکر افزایش شرط بندی را ندارند اما بازیکنان فرش افزایش شرط بندی را دارند بازیکنان فرش درصورت باخت بیشترین تاثیر را می‌ بینند.

بازیکن قیر در پوکر به چه معناست تفاوت بازیکن قیر و فرش در بازی پوکر

ورود به سایت معتبر پیش بینی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفجه کلیک فرمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید