بازی باکارات کازینویی که بازیکنانی ثروتمند دارد (بازی جیمز باند)

بازی باکارات کازینویی که بازیکنانی ثروتمند دارد (بازی جیمز باند)

بازی باکارات کازینویی که بازیکنانی ثروتمند دارد «بازی جیمز باند»

فشردن بازی باکارات کازینویی بـه دلیل احساس هیجانی کـه ایجاد می‌کند از انواع محبوب باکارات اسـت. در این جا شـما یاد خواهید گرفت کـه چگونه باکارات را فشار دهید .Baccarat بازی کازینو بازیکنانی اسـت کـه ثروتمند هستند یا می‌خواهند ثروتمند بـه نظر برسند و دلیل اصلی ان بازی جیمز باند دراین بازی اسـت. انواع بازی قمار

هر چقدر هم کـه بخواهید بگویید باکارا تصادفی اسـت ؛ آن ها همان‌ گونه فکر میکنند کـه می‌توانند ثروت زیادی مانند شخصیت داستانی بدست آورند.باكارات ؛ بـه طور كلی ؛ احساس طبیعی مهیجی دارد ؛ اما در فشار باكارا ؛ از آنجا كه افشای کارت بـه تأخیر میوفتد ؛ این حس ارتقا مییابد. دراین مقاله از سیگاری بت ؛ شـما یاد میگیرید کـه چگونه فشار باکارات را بازی کنید.

همه شما باید در مورد نحوه بازی فشار باکارات بدانید

اگر شـما یک بازیکن صبور هستید کـه با ویژگی فشار دادن باکارا آشنا هستید ؛ ممکن اسـت فشار باکارات توجه شـما را جلب کند. برای یادگیری همه ی چیزهایی کـه می‌خواهید در مورد این بازی بدانید ؛ بـه شـما پیشنهاد می‌کنیم برای بازی فشردن باکارات ؛ این راهنما را دنبال نمایید.

ساختار فشار بازی باکارات کازینویی

دور معمول Baccarat بازیکنانی را میدید کـه با یک بنکر ؛ بازیکن یا یک کراوات درگیر بودند. پس از اتمام ؛ فروشنده کارت ها را پخش میکند. بیشتر بازیکنان میگویند کـه این امر تأثیرگذاری در بازی را محدود می‌کند ؛ زیرا نتیجه فقط بـه برد یا باخت محدود میشود. این بازی در تعداد زیادی از باشگاه هاي‌ فیزیکی و آنلاین «با یا بدون مجموعه فروشندگان زنده» انجام میشود ودر جهان محبوب اسـت.

این کاملاً تکامل یافته اسـت بـه گونه اي کـه بهترین تجربه هاي‌ سرگرمی و پاداش را برای بازیکنان تجربه می‌کند تا بازی در زمان واقعی را تجربه کنند. در ابتدا ؛ دور باکارات در باشگاه هاي‌ فیزیکی بازی میکرد کـه شامل کارت هاي‌ رو بـه رو بود. Baccarat Squeeze م componentلفه اي از هیجان را ارائه داده اسـت کـه تا زمانی کـه کارتهای این جا رو بـه رو شود ؛ ادامه مییابد.

با جداول تعداد زیادی از استودیوهای زنده ؛ بازیکنان آنلاین امروز می‌توانند یک کروپیر را انتخاب کنند کـه پس از ان دست خودرا بـه روشی خاص کشف کنند تا بازیکنان بتوانند نگاهی کوتاه بـه ان بیندازند و شرط بندی را پیشبینی کنند.

آنچه فشردن در بازی باکارات کازینویی نشان می دهد

برای جذاب کردن این بازی ؛ فروشنده با نشان دادن آرام کارت ؛ پیچش را اضافه می‌کند. فروشنده با چرخاندن سمت کارت و مخفی کردن شماره کارت هاي‌ گوشه اي با انگشت شست شروع خواهد کرد. نحوه آشکار کردن کارت ممکن اسـت از یک باشگاه قمار بـه کلوپ دیگر منتقل شود.

اگر این یک تصویر یا یک خط باشد ؛ خواهید فهمید کـه مقادیر کارت چهره 0 اسـت.
اگر 1/3 کارت خالی باشد ؛ بی شک یک آس با ارزش 1 اسـت.
فشار دادن کارتها بین 2 تا 9 قسمت هیجان انگیز بازی اسـت.

بـه همین دلیل اسـت کـه باکارات بـه عنوان بازی شانس شناخته میشود. صرف نظر از مهارت و مهارت شـما و تعداد روشهایی کـه استفاده می‌کنید ؛ بخصوص دراین بازی باشگاهی شانس مداوم مورد نیاز اسـت.

بازی باکارات کازینویی که بازیکنانی ثروتمند دارد «بازی جیمز باند»

چه کسی اولین نفری است که کارت را فشار می دهد؟

در ابتدا ؛ هنگامی کـه این تنوع در بازار ارسال شد ؛ فقط فروشندگان مجاز بودند کارت ها را فشار دهند. با این وجود ؛ بازیکنان با بالاترین میزان شرط بندی یا بازیکن اختصاصی ؛ بـه آرامی و بـه طور مداوم با زمان شروع بـه فشردن کارت ها میکنند. میتوانید کارت ها رابا چرخاندن ؛ چرخش از لبه پایه یا سمت بلند و غیره بلند کنید.

همانگونه کـه در قسمت قبلی این آموزش برای فشار دادن باکارات گفته شد ؛ باشگاه هاي‌ مختلف قمار روش هاي‌ مختلفی برای فشار دادن کارت ها دارند. با این حال ؛ چنین راه حلی وجود ندارد ؛ بنابر این فروشنده دربخش بزرگی از باشگاه هاي‌ انحصاری کارت را فشار می‌دهد.

چرا نام بازی باکارات کازینویی فشرده است؟

اگر میخواهید بیاموزید چگونه باسکار را فشار دهید ؛ پس باید بدانید کـه چرا این نام را بـه ان داده اند. فشار دادن در بازی اشاره بـه روش خاصی دارد کـه قسمت کوچکی از کارت را نشان می‌دهد بدون این کـه شخصیت کامل ان را برای بازیکنان کشف کند.

همانگونه کـه قبلاً گفته شد ؛ این روش توسط دلال اتخاذ می‌شود کـه انگشت شست خودرا روی ارزش کارت دستی قرار داده و ان را در امتداد کارت از یک طرف خم میکند و پس از ان بـه سرعت ان رابا زاویه 90 درجه می چرخاند تا لباس کارت را نشان دهد و نمادها در امتداد لبه کارت. در واقع ؛ این برای انجام کامل این تکنیک بـه تخصص نیاز دارد!

این افشاگری میتواند کمی در مورد کارت فکر کند اما در مورد ارزش کلی ان فکر نمیکند. بنابر این ؛ بازیکن علاوه بر این باید مراقب و هوشیار باشد تا کارت را بـه خوبی بخواند. بـه عنوان مثال ؛ اگر کارتی را مشاهده کنید کـه دو علامت لباس در بالای ان قرار دارد و سه علامت دیگر درکنار ان قرار دارد ؛ ممکن اسـت بـه این معنی باشد کـه کارت دارای ارزش 6 ؛ 7 یا 8 اسـت. خطوط سیاه در امتداد لبه بالایی کارت بـه کار می‌رود کـه این یک جک ؛ ملکه یا کینگ خواهد بود.

این کارت ها دارای صفر امتیاز هستند بنابر این اگر هر یک از این کارت ها را مشاهده کنید ؛ باید از فشار بیشتر خودداری کنید. فروشنده کارت ها را بـه سرعت ورق میزند و اگر در انتها هیچ علامت یا علامتی در لبه خارجی کارت مشاهده نکنید ؛ بـه این معنی اسـت کـه یک Ace بـه ارزش 1 اسـت. هدف از فشار دادن در کارت ها ایجاد انگیزه برای بازی اسـت کـه شایسته تلاش اسـت!

عرشه های استفاده شده و ارزش کارت

دراین قسمت از راهنمای ما برای بازی فشار باكارات ؛ شـما در مورد عرشه استفاده شده دراین نوع و مقادیر كارت ها مطلع میشوید. با نمونه بازی باکارات با یک عرشه 52 کارته ؛ با افزودن یک کفش 8 تکه با معاملات مختلف ؛ بـه همین ترتیب اسـت. کارت هاي‌ از 2 تا 9 دارای مقداری برابر با تعداد آن ها هستند ؛ Aces بـه عنوان 1 درنظر گرفته میشود ؛ در حالی کـه 10s و کارت هاي‌ چهره دارای مقدار 0 هستند.

برای بدست آوردن ارزش کارتهای خود ؛ شماره تمام و کمال را روی دست خود اضافه میکنید. در باکارات ؛ مقدار کل نمی‌تواند دو رقمی باشد. در نقطه اي کـه از 10 عبور کنید ؛ رقم سمت چپ از مقدار مطلق کسر میشود. 7 و 8 بـه 15 میرسد ؛ اما در بازی باکارات کازینویی ؛ شـما از شر 1 خلاص میشوید ودر نهایت فقط 5 می‌کنید.

قوانین فشار دادن باکارا

هر آموزش برای بازی فشردن باکارات ؛ بخشی از ان مربوط بـه قوانین بازی اسـت. در این جا شـما قوانین فشار دادن باکارات را در راهنمای ما دارید. با شکوه بودن Baccarat در بی تلاشی ان نهفته اسـت. سه نتیجه بالفعل وجوددارد – یک بازیکن برنده اسـت ؛ یک بانکدار برنده اسـت و یک تساوی – و فروشنده تقریبا همه ی کارها را انجام می‌دهد. بازیکنان یا در سمت بازیکن ؛ طرف “بانکدار” «همچنین بـه عنوان فروشنده شناخته میشوند» و یا برای تساوی شرط می بندند.

همانگونه کـه قبلاً ذکر شد و بـه عنوان بخشی از قوانین فشار باکارا ؛ کارتهای دو تا نه ارزش اسمی دارند ؛ در حالی کـه کارتهای 10 ؛ جک ؛ کوئین و کینگ ارزش صفر دارند. یک تک خال اسـت. فروشنده در ان مرحله کارتها را رو بـه رو معامله می‌کند – هر کدام دو بازیکن و بازیکن را دارد و هر دست کـه نزدیک بـه 9 برد باشد. اگر روی دست بازیکن شرط بندی کرده‌اید و نزدیکترین رقم ان بـه 9 بازیکن وجوددارد ؛ برد فقط دو برابر حد شرط بندی شماست.

اگر با دست بانکدار شرط بندی کرده‌اید و برنده اسـت ؛ 95٪ شرط شـما را پرداخت می‌کند. در مرحله اي کـه کارت هاي‌ فروش بیشتر از 9 کارت اسـت ؛ شـما باید این دو رابا هم جمع کرده و یکی «یا دو» را رها کنید تا مقدار بدست آید. بـه عنوان مثال ؛ یک دست 9 کارته و هفت کارته 16 برابر می‌شود و با افت نخستین رقم ؛ مقدار بازی شش شماره اسـت.

قوانین کارت سوم در Baccarat Squeeze

چارچوبی کـه برای تصمیم گیری در مورد فروش کارت سوم بـه هر دست استفاده می‌شود ودر زیر نشان داده شده اسـت:

قوانین دستیار بازیکن سوم
جمع عمل
0-1-2-3-4-5 رسم کارت سوم
6-7 بدون قرعه کشی
8-9 طبیعی
قوانین کارت سوم دست بانکدار
جمع نقاشی روی دست بازیکن بدون تساوی روی بازیکن
0-1-2 همیشه کارت سوم را بکشید N / A
3 0-1-2-3-4-5-6-7-9 8
4 2-3-4-5-6-7 0-1-8-9
5 4-5-6-7 0-1-2-3-8-9
6 6-7 0-1-2-3-4-5-8-9
7 همیشه ایستاده N / A
8-9 طبیعی طبیعی

همان طور کـه واضح اسـت ؛ ابتدا دست بازیکن پیوسته پیگیری می‌شود ؛ در حالی کـه اقدامات دست بانکدار بـه کل دست بازیکن بستگی دارد. عبارت “طبیعی” بـه سادگی هر دست شروع دو کارته را نشان میدهد کـه مجموعاً 8 یا 9 را تشکیل می‌دهد ؛ زیرا این ها نشان دهنده بهترین دستان بازی هستند. در مرحله اي کـه دست Player یا Banker یک امر طبیعی را نشان دهد ؛ دیگر اقدامی برای ان دست خاص انجام نخواهد شد.

اصطلاحات فشار باکارا

برای این کـه بفهمید چگونه با فشار باکارات را بـه صورت حرفه اي بازی کنید ؛ باید با اصطلاحات فشار باکارات نیز آشنا شوید. در نقطه اي کـه لبه پایه کارت هایي را کـه بـه شـما تعویض شده اند می چرخانید ؛ میتوانید انچه را در دست دارید تعیین کنید. اصطلاحات فشار باکارات بـه شـما کمک می‌کند بـه انچه میبینید کنایه دهید تا دیگران بتوانند انها را بـه همان شیوه رمزگشایی کنند. در اینبخش از راهنمای ما برای بازی فشار باکارات ؛ شرایط بازی بـه شـما ارائه می‌شود.

Squeeze Paint:

این نشانگر آغاز یک تصویر اسـت ؛ بنابر این یک کارت چهره اسـت. از آنجا کـه در باکارات ؛ کارتهای چهره ؛ Jack ؛ King یا Queen همه ی 0 هستند کـه چیزی اسـت کـه از این اصطلاح تلقین میشود.

Ace را فشار دهید:

این بدان معناست کـه وقتی کارت خودرا فشار می‌دهید ؛ یکجای خالی مشاهده می‌کنید. بـه این دلیل اسـت کـه کارت هاي‌ آس در بالا چاپ نشده اند.

یک نقطه را فشار دهید:

این بدان معناست کـه شـما یا 2 یا 3 دارید. برای مرتب سازی بیشتر باید کارت را بیشتر خم کنید. نمادی در مرکز وجوددارد کـه نشان می‌دهد 3 اسـت. اگر سمبل آنجا نباشد ؛ 2 اسـت.

فشار دادن پاها:

این اصطلاحی اسـت کـه میتوانید از ان استفاده کنید ؛ اگر بعد از 3 و حداکثر 10 شماره داشته باشید. برای استنباط همان باید کارت را بچرخانید و لبه ها را خم کنید.

کارت را بچرخانید و اگر دو علامت دیدید ؛ نشانگر 4 یا 5 در دست اسـت. کارت را بـه حالت ایستاده برگردانید و فشار دادن لبه ها را ادامه دهید تا بـه شـما کمک کند کـه شماره 4 اسـت یا 5.

اگر هیچ سمبل مرکزی دیده نشود ؛ ان 4 اسـت ؛ اگر یک سمبل نشان میدهد ؛ 5 اسـت. اگر سه علامت درکنار کارت دیده شود ؛ آنگاه 6 ؛ 7 یا 8 اسـت. کارت را بـه حالت ایستاده بچرخانید و فشار دهید تا شماره را بدانید. یک لوله مرکزی نشان می‌دهد کـه میتواند 7 یا 8 باشد. اگر هیچ لوله اي دیده نشود ؛ 6 یا 7 خواهد بود.

چهار علامت درکنار کارت مشاهده میشود کـه یک یا 9 دارای 10 اسـت. کارت را بـه عقب بچرخانید ؛ ان را بـه حالت ایستاده نگه دارید و فشار دهید تا لوله مرکزی را ببینید. اگر دریک جمع چهار نفری قرار بگیرد ؛ 9 اسـت ؛ یا در 4 پیپ دیگر 10 نشان داده می‌شود.

شرط بندی های جانبی فشرده باکارا

آموزش بازی فشردن باكارات بدون بخشی در مورد گزینه هاي‌ شرط بندی این نوع ناقص اسـت. فشردن کارتها و آشکار شدن تدریجی ارزش هر دست ممکن اسـت هیچ تاثیری در نتیجه بازی نداشته باشد ؛ اما یک تعداد انتظار و هیجان را بـه باکارات می افزاید. همانگونه کـه با سایر تغییرات باکارات ؛ باکرات Squeeze چندین کناره کناری را همراهی میکند.

در حالی کـه بازده بالفعل قابل توجهی برای این شرط بندی ها دارد ؛ بازی با آن ها بـه شـما بستگی دارد. شرط هاي‌ جانبی فشار باکارات عبارتند از:

در هردو صورت شرط بندی ؛ شرط می بندید کـه بازیکن یا بانکدار یک جفت دریافت کنید و یک پرداخت 5: 1 دریافت کنید.
Banker و Player Pair ؛ هردو Player و Banker یک جفت دریافت می‌کنند و شـما یک بازده 11: 1 دریافت میکنید.
شرط بندی هاي‌ اضافی ؛ اگر دست شـما با حداقل چهار امتیاز یا با 8 یا 9 طبیعی برنده شود ؛ یک جایزه 30: 1 خواهید گرفت.
Perfect Pairs ؛ شـما یک پرداخت بالفعل 25: 1 برای یک دست و 200: 1 برای هردو بانک و بازیکن دارید.

باکارات پرداختها را فشار دهید

در Baccarat Squeeze ؛ از برنامه جدول پرداخت همراه «کـه در جهان باکارات استاندارد اسـت» برای تسویه کلیه شرط بندی ها استفاده می‌شود. همان طور کـه واضح اسـت ؛ هزینه 5٪ کمیسیون معمولی کـه بـه تمام شركت هاي‌ برنده بانك برنده میشود ؛ برای Baccarat Squeeze باقیمانده اسـت. این کمیسیون متهم میشود زیرا احتمال برنده شدن باکارات در شرط بندی Banker در مقایسه با شرط بندی Player بـه مراتب بهتر اسـت.

بـه عنوان مثال ؛ اگر 10 دلار را روی دست بانکدار شرط ببندید ؛ و بـه یک نتیجه طبیعی 8 برسید تا 6 دست بنکر را شکست دهید ؛ شـما 9.50 دلار پرداخت خواهید کرد تا یکنواخت 10 دلار. پرداخت باکارات بـه شرح زیر اسـت:

Baccarat Squeeze Bet Baccarat Squeeze House Edge
بازیکن 1.06%
بانکدار 1.24%
کراوات 14.36%

Baccarat Squeeze RTP ، نوسان ، حداقل شرط و حداکثر شرط

همانگونه کـه Baccarat Squeeze با همان استانداردهای بازی عادی بازی می‌شود ؛ دقیقاً همان پول را می‌پردازد. برنده بازیکنان دریک شب پرداخت می‌شوند ؛ در حالی کـه برنده هاي‌ Banker یک بازپرداخت 0.95: 1 دارند. اگر روی کراوات شرط بندی کنید و برنده شوید ؛ 8 برابر شرط خواهید گرفت. برای بازیکنان خاص ؛ یک نقطه ضعف در بازی Baccarat Squeeze حداقل حد شرط بندی بالای ان اسـت. بازیکنان بـه جای 1 دلار معمولی ؛ حداقل 5 دلار و حداکثر 2000 دلار شرط می بندند.

اگر یک شرط کراوات موفق رابا حداکثر شرط 2000 دلار کنار بگذارید ؛ حداکثر پرداخت بالفعل با شرط هاي‌ طبیعی 16000 دلار اسـت. بـه همین ترتیب ؛ با تنوع مثال زدنی ؛ فشار باكارات RTP فوق العاده اسـت و برابر با 94.98٪ اسـت. در صورتی کـه بـه دنبال بازی برای پرداخت هاي‌ بالفعل قابل توجه تر اما با RTP کمتر هستید ؛ می‌توانید بـه دنبال سودهای بیشتری باشید.

Banker یا Player Pair دارای RTP 89.64٪ ؛ هردو جفت با 86.29٪ ؛ در حالی کـه Perfect Pair دارای 91.95٪ RTP اسـت.

چگونه می توان باکارات را فشار داد

اکنون کـه درمورد لبه خانه باکارات و فشار باکارات بدانید ؛ بـه شـما یاد می‌دهیم چگونه باقره را فشار دهید. اول ؛ شـما باید شرط خودرا دریک فروشنده ؛ بازیکن یا تساوی بگذارید. بـه همین ترتیب می‌توانید شرط بندی هاي‌ جانبی جفت ارز را شرط بندی کنید. پس از قرار دادن شرط بندی ؛ فروشنده کارت ها را بیرون میکشد و انها را روی صورت خود قرار میدهد و روی آن ها را از دو طرف بانکدار و بازیکن بـه سمت پایین قرار دارد.

سپس فروشنده دو کارت از طرف بانکدار و یک کارت از سمت بازیکن را نشان میدهد. سپس برای اضافه کردن تنش ؛ فروشنده کارت را بـه تدریج در سمت بازیکن فشار میدهد تا لبه ان را فشار دهد قبل از این کـه ان را بالا بیاورد. اگر مبلغ ترکیبی کارت بازیکن یا کارت فروش 8 یا 9 باشد ؛ یک نفر بـه عنوان برنده اعلام می‌شود. اگر بازیکن جایی را در محدوده 0 و 5 تسویه حساب کند ؛ فروشنده کارت سوم را بـه بازیکن میدهد.

برعکس ؛ اگر بازیکن در مجموع بـه مقدار 6 یا 7 برسد ؛ بازیکن کارت اضافی دریافت نمیکند. در فشار باکارات ؛ عملکرد دست بانکدار متکی بـه جمع دست بازیکن اسـت. بنابر این ؛ بیشتر هواداران باشگاه قمار تصمیم می‌گیرند کـه درکنار بنکر شرط بندی کنند تا در حمایت از خودشان شکار baccarat را فشار دهند.

بازی باکارات کازینویی که بازیکنانی ثروتمند دارد «بازی جیمز باند»

چگونه بازی Live Baccarat Squeeze را انجام دهیم

شـما خواهید فهمید کـه بازی Live Baccarat Squeeze همان بازی عادی اسـت. باوجود این ؛ پخش جریانی مستقیم دارد. این بدان معناست کـه برخلاف معامله کارت با کامپیوتر ؛ یک فروشنده واقعی وجوددارد. این در حال تبدیل شدن بـه روش پسندیده تر بازی هاي‌ مثال زدنی سال هاي‌ آخر اسـت. بازی پایه همان بازی اصلی اسـت ؛ بـه این معنی کـه بازیکنانی کـه از بینش بازی برخوردار هستند باید قادر بـه بازی باشند.

باوجود این ؛ بازی برای افرادی کـه در مورد باکارات آگاهی کافی ندارند ؛ سرراست اسـت. یکی از موارد برجسته اي کـه در Live Baccarat Squeeze ادغام میشود ؛ جز component فشار اسـت. این حرکت کوچک توسط دلال جذابیت بازی را بیشتر می‌کند. علاوه بر این ؛ کارتهایی کـه شرط بندی بیشتری میکنید بـه کارتهای فشار تبدیل میشوند.

سپس این موارد بسیار کندتر از دیگری کشف می‌شوند تا انتظار شـما را روشن کنند. اگر چه این فقط یک عمل کوچک اسـت ؛ اما ان امتیاز اضافی را بـه بازیکن می‌دهد. شرط بندی روی کارت فشار ؛ شانس داده شده را التیام نمی بخشد. برخی شرط بندی ها در بازی پیاده سازی شده اند کـه شانس حيرت آور اي برای برنده شدن دارند.

Baccarat تحت فشار فشرده شده

قوانین

فشار نظارت باکارات تقریبا قوانین مرسوم باکارات را رعایت میکند. اگر در آخر بازی جدید باشید ؛ فروشنده بازی بـه شـما کمک خواهد کرد. هدف از این بازی این اسـت کـه پیشبینی کنید کدام یک از طرفین میتوانند کارت را بدست آورند کـه مقدار ان 9 یا نزدیک بـه 9 باشد. دو طرف Banker و شـما بازیکن هستید ؛ اما اگر کراوات کنید نیز میتوانید شرط بندی کنید. شکل ارزش هردو دست مشابه خواهد بود. کارتهای چهره مانند جک ؛ کوئین و کینگ ارزش 0 دارند در حالی کـه تعداد کارتها ارزش تعداد انها را خواهد داشت و ارزش آیس 1 اسـت. لباس کارت مربوط بـه بازی اصلی نیست.

بازی کردن

برای شروع بازی ؛ باید شرط خودرا کنار بگذارید و بـه سادگی تراشه هاي‌ شرط بندی مربوط بـه اندازه شرطی را کـه میخواهید قرار دهید ؛ قرار دهید و سپس انها را بـه سمت دیگری کـه میخواهید شرط بگذارید بکشید. پس از ان فروشنده کارت معاملات کارت را برای دو طرف رو بـه رو خواهد کرد. وظیفه شـما پس از فروش نخستین کارت هاي‌ فروشنده ؛ انجام فشار بر روی کارت ها خواهد بود.

خواهید دید کـه هر کارت توسط فیلترهای نوری اضافه شده پنهان شده اسـت. دریک بازی آنلاین ؛ در این جا شـما باید بـه اسانی روی لبه کارت کلیک کنید تا پوشش ان از بین برود. بازیکنان 15 ثانیه فرصت دارند تا کارت هاي‌ خودرا در طول بازی فاش کنند. هرکسی کـه نزدیکترین بازیکن بـه 9 نفر باشد برنده بازی اسـت.

شرط بندی بازی باکارات کازینویی

چندین شرط بندی برای قرار دادن شـما در این جا وجوددارد. این ها شامل شرط بندی هاي‌ جانبی Banker ؛ Either ؛ Player ؛ Player Bonus ؛ Perfect Pair و Banker Bonus اسـت. بـه همین ترتیب میتوانیم تعیین کنیم کـه روش ایده آل برای پایین نگه داشتن ضرر و زیان ؛ دوری از شرط بندی اسـت. در حالی کـه ممکن اسـت 8: 1 بپردازد ؛ اما بدترین شانس برای شرط بندی اسـت.

بررسی دست های گذشته

Baccarat Squeeze برای نشان دادن این کـه بازی منصفانه اسـت ؛ و برای تحقق پرسش هاي‌ بازیکنان تردید ؛ شمارش دقیق و منظمی از نتایج انها از دستان گذشته دارد. بـه همین ترتیب این “نقشه راه فشار باكارات” نامیده می‌شود كه درصورت برنده شدن قرارداد بانكر یا بازیکن بـه دنبال ان می‌آید. مجموع دستهای آن ها نیز برای نشان دادن مشروعیت مشاهده میشود.

نقشه های جاده فشار بازی باکارات کازینویی عبارتند از:

جاده مهره
جاده بزرگ
جاده بزرگ چشم پسر
جاده کوچک

سوسک

شرط بندی در Banker بهترین روش برای پیروزی در Baccarat Squeeze اسـت. کمیسیون 5٪ شایستگی قرار گرفتن در پشت بانکدار را دارد بـه جای شانس اندک Player. تفاوت بین هردو نرخ لبه هنوز قابل توجه اسـت.

بازی باکارات کازینویی استاندارد چگونه از فشار باکارات متفاوت است؟

Baccarat و Baccarat Squeeze استاندارد تفاوت زیادی ندارند. تعامل و قوانین تقریبا برای هردو یکسان اسـت ؛ بـه جز در Squeeze Baccarat ؛ یک فروشنده بـه آرامی کارت هاي‌ رو بـه پایین را نشان می‌دهد. یک فروشنده طبق معمولً کارت را فشار می‌دهد تا از طریق تعلیق در بازی هیجان ایجاد کند. بـه غیر از این ؛ یک گزینه جای گزین اضافی شرط بندی در نسخه Squeeze وجوددارد کـه در ان بازیکن می‌تواند یک جفت شرط بندی کند.

چرا فشار باکارا محبوب است؟

شـما باید جملاتی مانند فشار دادن رنگ و فشار دادن آس «با صورت صاف» را بگویید. با توجه بـه این کـه یک کارت چگونه فشرده میشود ؛ میتوانید با تعداد نمادهایی کـه می‌بینید ؛ میزان ان را تشخیص دهید. اگر رنگ را مشاهده کنید ؛ این یک کارت چهره اسـت. اگر فروشنده فشار بدهد و خالی ببینید.

این بدان معنی اسـت کـه شـما Ace دارید. این کارت انفرادی اسـت کـه روی ان چیزی چاپ نشده اسـت. اگر چیزی بـه جز آس یا کارت چهره باشد ؛ باید عددی بین 10-10 باشد. علامت در مرکز بالای کارت بـه عنوان pip یا نقطه فشار شناخته میشود. اگر دو علامت را ببینید ؛ این بـه عنوان فشردن پاها اشاره می‌شود.

جیمز باند باشید! تقریبا در تمام فیلم هاي‌ باند مشاهده خواهید کرد کـه نماینده شماره یک 00 ما چیزهای اصیل برای باکارات دارد. او در کلوپ هاي‌ سراسر کره زمین ؛ زمانبندی جهانی خودرا میگذارد تا یک صندلی در میز Punto Blanco پیدا کند و چند دست بازی کند. بنابر این ممکن اسـت.

بخواهید Squeeze بازی باکارات کازینویی را روی دستگاه صفحه لمسی لیزری از راه دور MI6 خود «تلفن همراه یا تبلت» راه اندازی کنید و کمان دیکی خودرا ببندید تا ان را بـه یک شب بـه یاد ماندنی تبدیل کنید!

ساده اسـت! یک جنبه اعجاب انگيز باکارات بدون تلاش اسـت. Banker ؛ Player یا Tie را انتخاب کنید – شـما سه گزینه دارید. بـه همین ترتیب می‌توانید روی جفتها شرط ببندید ؛ اما یک بازی ساده برای انجام ان اسـت و مطمئناً ان را کمتر هیجان انگیز نمی‌کند – فاصله زیادی با ان.

تعلیق! Squeeze Baccarat واقعا یک هیجان را برای بازی بـه همراه دارد. هیچ چیزی شبیه بـه آهسته نشان دادن وجود ندارد ؛ و فروشندگان بر هنر فشار تسلط دارند.

خودتان ان را فشار دهید. با جداول نظارت فشار می‌توانید بـه طور قابل توجهی نزدیکتر بـه عملکرد باشید. این نوع بـه شـما امکان میدهد کارت را خودتان فشار دهید. یا بـه تدریج پوست بگیرید یا سریع برگردانید ؛ این بـه خود شـما بستگی دارد!

بازی باکارات کازینویی که بازیکنانی ثروتمند دارد «بازی جیمز باند»

آیا هیچ منفی برای فشار دادن بازی باکارات کازینویی وجود دارد؟

یافتن یک بازی باشگاهی کـه مناسب هر بازیکنی باشد دشوار اسـت. از آنجا کـه همه ی افراد ترجیحات فردی دارند ؛ برخی نکات همراه را موافق می‌دانند ؛ اما برخی دیگر انها را مخالف می‌دانند. شـما می‌توانید خودتان انتخاب کنید ؛ اما ما میخواهیم نکات منفی احتمالی را در این جا فهرست کنیم.

Slower Pace

عده اي از بازیکنان تعلیق و درام این بازی را بسیار وقت گیر میدانند. اگر تمایل بـه بازی هاي‌ سریع دارید ؛ بـه جای ان Speed ​​Baccarat یا Dragon Tiger را امتحان کنید. آن ها نیمی از زمان یک دست معمولی باکارات را می‌گیرند.

حداقل حداقلها

این بازی حداقل 5 دلار در بر دارد. این امر برای بازیکنان خاص میتواند تا حدی بالا باشد. در شانس این کـه برای شـما بیش از حد زیاد اسـت ؛ بـه جای ان باکرات معمولی با حداقل شرط بندی 1 دلار را امتحان کنید.

چند زاویه 

این تنوع باکارات دارای زوایای مختلف دوربین اسـت. در حالی کـه عده اي از بازیکنان از این امر قدردانی میکنند ؛ برخی فکر میکنند کـه این موضوع گیج کننده اسـت و بـه سمت یک نمای ساده از نمایندگی و میز بازی متمایل اسـت.

نکات و استراتژی های فشار دادن بازی باکارات کازینویی

اکنون کـه با نکات ضروری فشار باکارات آشنا شدید ؛ می‌توانید بـه نکات و استراتژی هاي‌ فشار دادن باکارات بپردازید.

بازی را بدانید

این یک نکته ساده اما کلیدی اسـت. بد نیست قبل از بازی از استانداردهای بازی Squeeze Baccarat مطلع شوید. جوایز پیشنهادی ؛ پیش شرط هاي‌ شرط بندی ؛ شرط بندی هاي‌ جانبی ؛ پرداخت ؛ RTP و غیره چه چیزهایی بیشتر اسـت ؛ شروع بـه پایین انداختن شرط بندی هاي‌ کوچک برای آشنایی با مکانیک هاي‌ فشار دادن باکارات میکنید.

روی دست بانکدار شرط ببندید و در Tie Bet شرط نگذارید

هوشمندانه ترین انتخاب در Squeeze Baccarat شرط بندی در بانکدار اسـت. احتمال برنده شدن بازیکن دریک دست انفرادی 44.62٪ اسـت ؛ بانکدار در 46.85٪ موارد برنده اسـت.با اندازه گیری صحبت کردن ؛ شرط بندی روی کراوات حرکت بدی اسـت. بـه یاد بیاورید کـه لبه خانه Tie Bet 14.4٪ اسـت

احساسات خود را در میز فشار باکارات کنترل کنید

درصورت برد یا باخت هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند ؛ باید درک کنید کـه دریک میز بازی باکارات کازینویی Squeeze Baccarat ضروری اسـت کـه احساسات خودرا دنبال نکنید و سعی کنید تا آنجا کـه ممکن اسـت تحت نظارت باشید. بازیکنی کـه خشمگین باشد ؛ مضطرب باشد یا خیلی خوشحال باشد ؛ در طولانی مدت شکست خواهد خورد.

نتیجه بازی باکارات کازینویی

شـما لازم نیست با استانداردهای Baccarat Squeeze اشتباه بگیرید. اصول بازی با توجه بـه مقادیر دست ؛ رسم یک کارت سوم و این کـه کدام یک از دستها را برنده میشود ؛ مانند گذشته ادامه مییابد. باوجود این ؛ اصطلاحات فشار در این جا اضافه میشوند و دانستن آن ها سرگرم کننده اسـت. اگر برای چنین جلسه بازی خود تلاش کنید ؛ دستورالعمل هاي‌ ساده و مفیدی را پیدا خواهید کرد تا در هر سایت باشگاهی نیز بـه شـما کمک کنند.

بازی باکارات کازینویی سوالات متداول را فشار دهید

آیا Online Baccarat Squeeze دستکاری می شود؟

نه ؛ شبیه بـه همه ی بازی هاي‌ آنلاین ؛ این بازی ساده اسـت. شـما می‌توانید هر کاری کـه فروشنده بـه طور مداوم انجام می‌دهد را مشاهده کنید ؛ و نمای نزدیک اضافی فشار نشان میدهد کـه میتوانید مطمئن باشید هیچ فریب ماهرانه اي اتفاق نمی افتد. این یک بازی مطمئن و قابل اعتماد اسـت.

آیا آمریکایی ها می توانند Baccarat Squeeze را بازی کنند؟

تعداد کمی از باشگاه هاي‌ قمار آنلاین نیوجرسی وجوددارد کـه بازی هایي را از Evolution Gaming ارائه میدهند. اگر در قلمرو NJ هستید و میخواهید بازی کنید ؛ بـه انها نگاه کنید.

آیا نمایندگی های فروش مستقیم یا سایر بازیکنان می توانند من را در این بازی ها ببینند؟

نه ؛ این یک تجربه 100٪ خصوصی اسـت. شـما می‌توانید فروشنده را ببینید ؛ اما او نمی‌تواند شـما را ببیند ؛ و بازیکنان نمی‌توانند یک دیگر را ببینند. با این وجود ؛ همه ی شـما میتوانید از طریق برجسته گفتگوی زنده ارتباط برقرار کنید.

آیا من می توانم در فشار بازی باکارات کازینویی تقلب کنم؟

ممکن اسـت دریک باشگاه فیزیکی معمولی امکان‌پذیر باشد. با این حال ؛ در انطباق آنلاین فشار باکارات غیرممکن اسـت. سازگاری هاي‌ آنلاین از فناوری RNG برای خاطرجمعی از انجام جلسات بی طرفانه بازی استفاده میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید