بازی بردگیم کانکت فور (Connect Four) بازی های رومیزی

بازی بردگیم کانکت فور (Connect Four) بازی های رومیزی

بازی بردگیم کانکت فور «Connect Four» بازی های رومیزی

برای هرکسی کـه طرفدار بازی هاي‌ استراتژیک اسـت ؛ بازی بردگیم کانکت فور «Connect Four» یک کلاسیک مشخص اسـت. در بازی با رقیب ؛ شـما سعی میکنید نخستین نفری باشید کـه چهار شطرنجی پشت سر هم را روی صفحه بازی قرار میدهید. در حالی کـه فهمیدن استراتژی برنده بازی گاهی اوقات میتواند چالش برانگیز باشد.

بازی بـه اندازه کافی ساده اسـت کـه کل خانواده میتوانند بازی کنند. اگر خودرا برای نخستین بازی آماده می‌کنید ؛ بـه اسانی اگر با Tic-Tac-Toe آشنایی داشته باشید ؛ بـه زودی از اینکار آویزان می‌شوید.

بازی بردگیم کانکت فور «Connect Four» بازی های رومیزی

قسمت 1 آماده سازی بازی

1- تابلو را جمع کنید. چندین نوع مختلف از بردهای Connect Four وجوددارد ؛ اما همه ی انها دارای یک شبکه هستند کـه چکرها را نگه می دارد و نوع دیگری از پایه هایي کـه شبکه را نگه می دارد. این تنظیم سنتی دارای دو پایه انتهایی با اسلات قلاب در هر طرف شبکه اسـت تا در ان قرار گیرد. پس از اتصال پایه هاي‌ انتهایی ؛ تخته را روی یک سطح صاف قرار دهید و اهرم کشویی را در پایین شبکه ببندید تا میله هایي برای پیشگیری از سقوط چکرها وجود داشته باشد.

هنگام اتصال تکیه گاه هاي‌ انتهایی بـه شبکه ؛ مطمئن شوید کـه لبه شکاف دار تکیه گاه انتهایی بـه سمت شبکه باشد.عده اي از نسخه هاي‌ Connect Four ؛ مانند بازی Pop Out Connect Four و Connect Four On the Run ؛ دارای یک پایه بازی گرد با شکاف در هر طرف برای زبانه هاي‌ پایین شبکه هستند تا بـه داخل ان ضربه بزنند.وقتی آماده بازی هستید ؛ تخته را بین خود و رقیب خود قرار دهید تا هرکدام دریک طرف ان قرار بگیرید.

بازی بردگیم کانکت فور «Connect Four» بازی های رومیزیبازی بردگیم کانکت فور «Connect Four»

2- رنگ هاي‌ چکر را مرتب و انتخاب کنید. Connect Four همراه با 21 چک کننده قرمز و 21 جستجوگر سیاه اسـت. قبل از شروع بازی ؛ چکرزها را بر اساس رنگ انها بـه چند دسته جدا كنید. بعد ؛ شـما باید تصمیم بگیرید کـه چه کسی هر رنگ را بازی کند. هر رنگی را کـه انتخاب کردید ؛ ان دسته چکرها را بردارید. رقیب شـما شمع دیگر را می‌گیرد.

اگر شـما و حریفتان نمیتوانید در مورد این کـه چه کسی باید چه رنگی بازی کند ؛ بـه توافق برسید ؛ ممکن اسـت بخواهید یک چک کننده را در هر رنگ در کلاه ؛ کیف یا ظرف دیگری قرار دهید کـه نمی‌توانید داخل ان قرار بگیرید. سپس هر رنگی کـه شـما یا رقیب بیرون میکشید سایه چکری اسـت کـه بازی خواهید کرد.

بازی بردگیم کانکت فور «Connect Four» بازی های رومیزی

3- تصمیم بگیرید کـه چه کسی اول خواهد رفت. در طول بازی ؛ شـما و رقیب خود پس از حرکت با یک شطرنج ؛ چرخش هاي‌ متناوب خواهید داشت. بازیکنی کـه اول می‌رود بـه طور معمول در بازی یک مزیت دارد ؛ بنابر این اگر انصاف داشته باشیم ؛ ابتدا باید بـه نوبت بروید.

اگر نمی‌توانید در مورد این کـه چه کسی اول کار می‌کند بـه توافق برسید ؛ ممکن اسـت بخواهید یک سکه بزنید تا از مشاجره پیشگیري کنید.

بازی بردگیم کانکت فور «Connect Four» بازی های رومیزی

قسمت 2 بازی کردن

1- هدف بازی را درک کنید. قبل از شروع بازی Connect Four یا برنامه ریزی یک استراتژی ؛ باید مطمئن شوید کـه هدف بازی را درک کرده‌اید. برای برنده شدن ؛ یک بازیکن باید چهار شطرنجی بـه رنگ پشت سر هم دریافت کند. هر کس کـه اول اینکار را انجام دهد برنده اسـت.

برای بـه دست آوردن چهار جستجوگر پشت سر هم در Connect Four سه روش وجوددارد: افقی ؛ عمودی و مورب.
عده اي از نسخه هاي‌ Connect Four دارای یک بازی اضافی هستند کـه در ان شـما یک ستون اضافی بـه شبکه متصل میکنید و سعی می‌کنید پنج شطرنجی را بـه صورت متوالی دریافت کنید.

بازی بردگیم کانکت فور «Connect Four» بازی های رومیزی

2- حرکتی انجام دهید. وقتی نوبت شـما برای انجام حرکتی در Connect Four اسـت ؛ یک چکر را برداشته و یکی از شکاف هاي‌ بالای شبکه را بـه پایین می‌اندزید. تابلوهای استاندارد هفت ستون و شش ردیف برای انتخاب دارند. در نخستین حرکت خود ؛ بـه طور معمول قرار دادن چک در ردیف پایین متوقف میشوید.

اما بسته بـه استراتژی خود میتوانید هر یک از ستون ها را انتخاب کنید. شـما می‌خواهید هر حرکت را بادقت انتخاب کنید زیرا رقیب بعد از شـما چرخشی خواهد داشت. آن ها نه تنها فرصتی برای خنثی کردن استراتژی شـما برای چهار پشت سر هم دارند ؛ بلکه حرکت شـما گاهی اوقات آسان تر میتواند چهار بار چک خودرا پشت سر هم انجام دهد.

بازی بردگیم کانکت فور «Connect Four»

3- بـه حرکت رقیب خود واکنش نشان دهید. بعد از این کـه با چکر خود حرکتی انجام دادید ؛ رقیب فرصتی برای رفتن پیدا میکند. همانگونه کـه هر یک از حرکات خودرا برنامه ریزی می‌کنید ؛ سعی کنید تصور کنید کـه رقیب چگونه پاسخ خواهد داد. این بـه شـما امکان میدهد بـه سرعت و قاطعانه در برابر حرکت آن ها واکنش نشان دهید. قبل از این کـه یک چکر را بـه شبکه بیاندازید ؛ از خود بپرسید اگر رقیب شـما حرکتی را کـه قصد انجام ان را داشت انجام می دادید ؛ بعد چه میکردید؟

اگر نخستین نوبت را در بازی داشته باشید ؛ احتمالاً رقیب شـما بـه حرکات شـما پاسخ خواهد داد و سعی می‌کند جلوی چهار شطرنجی پشت سر هم را بگیرد.اگر چرخش دوم بازی را در اختیار داشته باشید ؛ احتمالاً در حالت دفاعی قرار خواهید گرفت و سعی می‌کنید رقیب خودرا از رو بـه رو نکنید.

قسمت 3 برنده شدن در بازی

1- ستون وسط را برای نخستین حرکت انتخاب کنید. اگر شـما نخستین بازیکنی هستید کـه دریک بازی Connect Four شرکت می‌کنید ؛ حرکت اولیه شـما می‌تواند کل بازی را دیکته کند. وقتی بازی را باز میکنید ؛ بهترین حرکت این اسـت کـه چک کننده خودرا در ستون مرکز قرار دهید. با قرار دادن چک کننده خود در ان شکاف ؛ مقابله با حرکات خودرا برای رقیب بسیار دشوارتر کردید تا شانس پیروزی شـما افزایش یابد.

قرار دادن نخستین جستجوگر در ستون میانی تضمینی برای برنده شدن نیست. دراین راه هنوز باید از اشتباهات خودداری کنید.اگر برای حرکت اول خود ستونی غیر از وسط انتخاب کنید ؛ تحمل تساوی برای رقیب آسان تر می‌شود.

2- با حرکت دوم شکاف ردیف پایین دیگری را انتخاب کنید. هنگامی کـه حرکت دوم را دوباره تجربه میکنید ؛ در حالت دفاعی هستید ؛ بنابر این پیروزی دشوارتر اسـت. اگر رقیب شـما چکر خودرا در ستون وسط قرار میدهد تا بازی را باز کند ؛ خودرا در همان ستون قرار ندهید تا بالای چک او باشد. این هیچ مزیت استراتژیکی بـه شـما نمیدهد. در عوض ؛ بهترین شرط شـما این اسـت کـه چکر خودرا در ردیف پایین یکی از ستون هاي‌ دیگر قرار دهید و امیدوار باشید کـه رقیب شـما اشتباه کند.

اگر رقیب شـما نخستین حرکت بازی را در ستون وسط قرار ندهد ؛ باید نوبت شـما حرکت اولیه باشد زیرا فضا بهترین مزیت بازی را بـه شـما میدهد.

بازی بردگیم کانکت فور «Connect Four»

3- از ابزار حل بازی استفاده کنید. اگر در شکست دادن حریفان مشکل دارید ؛ ممکن اسـت بخواهید با یک ابزار حل بازی مشورت کنید. حل کننده بازی بـه شـما امکان می‌دهد حرکات رقیب خودرا وارد کنید و سپس حرکات برنده اي را ارائه میدهد کـه میتوانید با انها مقابله کنید تا پیروزی شـما تضمین شود.

بیشتر حریفان از اینكه در حین بازی با ابزاری مانند این در تلفن هوشمند یا رایانه لوحی خود مشورت می كنید ؛ قدردانی نخواهند كرد ؛ بنابر این سعی كنید با حل كننده بازی تمرین كنید تا بـه شـما كمك كند شروع بـه شناسایی حرکات برنده اي کنید کـه می‌توانید در بازی هاي‌ واقعی از آن ها استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید