بازی خطر آموزش بازی تاس بسیار قدیمی انگلیسی

بازی خطر آموزش بازی تاس بسیار قدیمی انگلیسی

آموزش بازی تاس بسیار قدیمی انگلیسی

بازی خطر یک بازی تاس انگلیسی بسیار قدیمی اسـت کـه حداقل از قرن 14 وجوددارد. جفری چاوزر حتی بـه بازی در داستانهای کنتربری اشاره می‌کند .بعضی از کازینوها هنوز هم Hazard را بـه عنوان گزینه اي برای Craps ارائه می‌دهند ؛ حتی اگر این دو بازی کاملاً شبیه هم باشند.

 

Hazard بـه میز خاصی احتیاج ندارد ؛ بنابر این میتوانید ان رابا هیچ چیز دیگری جز یک جفت تاس و عده اي از دوستان بازی نکنید. یادگیری نحوه بازی Hazard راحت اسـت ؛ بنابر این در مورد قوانین مطالعه کرده و یک بازی را سازماندهی کنید.

بازی خطر آموزش بازی تاس بسیار قدیمی انگلیسی

قسمت 1 بازی کردن

1- یک جفت تاس بیاورید و بعضی از افراد با شـما بازی کنند. شـما می‌توانید Hazard رابا یک گروه بزرگ یا کوچک از افراد بازی کنید ؛ اما بازی با یک گروه بزرگ بیشتر سرگرم کننده خواهد بود. Hazard یک بازی شرط بندی اسـت ؛ دقیقاً مانند Craps ؛ اما برای سرگرمی بازی نیازی نیست کـه مبلغ زیادی شرط بندی کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ شـما میتوانید در مورد یک جایزه برای برنده تصمیم بگیرید یا با استفاده از سکه ؛ چوب چوب شور ؛ یا حتی از پول بازی شرط بندی کنید.اگر می‌خواهید شرط بندی کنید ؛ باید “تنظیم کننده” را انتخاب کنید. تنظیم کننده کسی اسـت کـه شرط می بندد ودر صورتی کـه کاستور یک شماره شانس را بچرخد ؛ شانس میدهد.

بازی خطر آموزش بازی تاس بسیار قدیمی انگلیسی

2-تصمیم بگیرید کـه چه کسی نخستین “کاستور” باشد. “کسی کـه تاس را در Hazard می غلتاند بـه عنوان کاستور شناخته می‌شود. شـما میتوانید کسی را بـه طور تصادفی انتخاب کنید یا تاس ها را بچرخانید تا تعیین کنید چه کسی نخستین کاستور اسـت.بـه عنوان مثال ؛ می‌توانید همه ی تاس ها را بچرخانند و هر شخصی کـه بیشترین تعداد را بدست آورد ؛ ابتدا باید انتخاب کند. اگر دو یا چند نفر بـه همان تعداد غلتیدند ؛ از انها بخواهید دوباره غلت بزنند.

بازی خطر آموزش بازی تاس بسیار قدیمی انگلیسی

بازی خطر

3-از ریخته گری بخواهید “اصلی” خودرا انتخاب کند. “ریخته گری باید شماره اي بین 5 تا 9 را فراخوانی کند ؛ کـه اصلی ترین شماره دهنده خواهد بود. یک روش جای گزین برای بازی این اسـت کـه بازیکن تاس را بچرخاند تا زمانی کـه شماره اول بین 5 تا 9 ظاهر شود. پس از ان این شماره اصلی ریخته گری خواهد بود.

 

اگر می‌خواهید 7 را بـه عنوان اصلی خود انتخاب کنید. انتخاب 7 اگر شایع‍‌ترین شانس را برای شـما بـه ارمغان بیاورد.

بازی خطر آموزش بازی تاس بسیار قدیمی انگلیسی

بازی خطر

4- تاس بریزید. کاستور پس از انتخاب دستگاه اصلی باید رول شود. اگر کاستور برنده شود ؛ باید مرتباً نورد کند. کاستور می‌تواند تاس ها را تا زمانی کـه سه بار از دست بدهد نورد کند. سپس کاستور تاس را بـه بازیکنی کـه ایستاده یا نشسته در سمت چپ منتقل میکند.

بازی خطر آموزش بازی تاس بسیار قدیمی انگلیسی

قسمت2برنده شدن و شرط بندی

1- تعیین کنید کـه رول یک برد ؛ باخت یا یک شانس اسـت. وقتی کاستور اصلی را انتخاب کرد ؛ بازی می‌تواند شروع شود. اگر کاستور یک شماره برنده را بچرخاند ؛ از ان بـه عنوان “نیک” یا “پرتاب بـه داخل” یاد می‌شود. اما اگر کاستور تعداد گم شده را بچرخاند ؛ شـما می‌گویید کـه کاستور “بیرون ریخته اسـت”.

 

اعدادی کـه برد یا باخت نیستند اعداد “شانسی” محسوب می‌شوند. این اعداد شامل 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛ 8 ؛ 9 و 10 اسـت. اگر بعد از انتخاب شماره اصلی یکی از این اعداد را بچرخانید ؛ باید دوباره بچرخید.

 

اگر همان تعداد را دو بار پشت سر هم بچرخانید ؛ برنده می‌شوید.اگر بعد از ایجاد شانس اصلی را بچرخانید ؛ ضرر میکنید.

 

برخی دیگر از مثال های برد و باخت عبارتند از:

اگر یک اصلی 5 یا 9 داشتید ؛ یک رول 11 یا 12 باخت.
اگر یک اصلی 6 یا 8 داشتید ؛ یک رول 11 باخت ؛ اما یک رول 12 برنده بود.
اگر شـما یک امتیاز اصلی 7 داشتید ؛ یک رول 11 برنده می‌شوید ؛ اما یک رول 12 باخت.
اگر 2 یا 3 بپیچید ؛ بدون توجه بـه اصلی خود ضرر می‌کنید.

2- بـه برد و باخت توجه کنید. اگر بازی اي را انجام می‌دهید کـه شامل شرط بندی اسـت ؛ باید مطمئن شوید کـه هر بار برنده شدن ؛ سود خودرا جمع می‌کنید. اگر در حال شرکت دادن هستید ؛ تنها درصورت برنده شدن شماره برنده ؛ برنده میشوید. اما اگر در حال غلت زدن نیستید ؛ هر بار کـه ضامن باخت ؛ مبلغی برابر با شرط خود می‌برید.

بازی خطر

3- تصمیم بگیرید کـه آیا می‌خواهید شرط بندی هاي‌ ویژه اي ارائه دهید. در طول بازی ؛ تنظیم کننده ممکن اسـت شانس ویژه اي برای هر شخصی کـه می‌خواهد شرط ببندد فراهم کند. بازیکنان ممکن اسـت شرط بندی اولیه یا قبل از ان را انتخاب کرده و شرط بندی بالاتری را کـه تنظیم کننده در طول بازی ارائه میدهد ؛ انجام دهند.

 

اگر کاستور یک شماره شانس را بچرخاند ؛ تنظیم کننده ممکن اسـت شرط بندی ویژه اي ارائه دهد. پس از ان بازیکنان میتوانند شرط بندی کنند کـه آیا یک بار دیگر شماره شانس را دوباره ارسال می‌کند یا خیر.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر کاستور با موفقیت دوباره شانس را بپیچد ؛ تنظیم کننده ممکن اسـت شانس 4: 1 را ارائه دهد. اگر دراین مورد شرط بندی کنید ؛ درصورت موفقیت کاستور ممکن اسـت شرط خودرا چهار برابر کنید.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهتان را بنویسید