بانک شرط بندی چیست ؟‌

بانک شرط بندی چیست ؟‌ | راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیش بینی

بانک شرط بندی چیست ؟‌

بانک شرط بندی یکی از راهکارهایی اسـت کـه میتواند شـما را در پیشبینی و بازی هاي‌ کازینویی ورزشی و حتی پوکر پولدار کند در ادامه با بانک شرط بندی چیست ؟‌ | راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیشبینی سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

مفهوم بانک شرط بندی 

تعداد زیادی از بازیکنان حرفه اي دوست دارند یک بانک شرط بندی تعیین شده داشته باشند «اندازه بسته بـه ثروت متفاوت اسـت» کـه همه ی شرط هاي‌ خودرا از آنجا قرار می دهند. این بـه انها اجازه می‌دهد تا بـه اسانی سود و زیان را پیگیری کنند زیرا همه ی بردها و ضررها از یک بانک حاصل می شود.بانک شرط بندی چیست ؟‌ | راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیش بینی

راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیش بینی

 

همچنین بـه انها اجازه میدهد تا نسبت هاي‌ تعیین شده اي از بانک خودرا در شرط بندی ها بـه اشتراک بگذارند کـه نشان دهنده اعتماد انها بـه شانس هاي‌ انتخاب اسـت. سود از بانک بـه صورت دوره اي برداشت یا برداشت می شود کـه بـه مقدار معینی برسد تا برای اهداف غیر شرط بندی استفاده شود.

 

اختصاص دادن شرط‌هاي‌ واحد بـه شرط‌بندی‌ها میتواند مفید باشد، زیرا باعث میشود بازیکن منضبط‌تر شود و احتمال این کـه روی یک رویداد بیش از حد شرط ببندد، کمتر میشود. گاهی اوقات از حداکثر و حداقل سهام استفاده می شود، مثلا از یک واحد تا بیست واحد. بسته بـه جدیت بازیکن، یک واحد ممکن اسـت 1 پوند، 10 پوند، 100 پوند یا حتی بیشتر باشد. بـه این واحدها طبق معمولً نقاط اشاره می شود.

 

بانک شرط بندی چیست ؟‌ | راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیش بینی

هر چه یک نوازنده منضبط تر باشد، احتمالاً از گروه کوچکتری از واحدها استفاده خواهد کرد. این باعث میشود کـه انها حتی کمتر احتمال بدهند کـه یک نتیجه را بیش از حد یا کمتر از حد شرط بندی کنند، زیرا تفاوت در اعتماد بین واحدها حتی بـه وضوح در ذهن آن ها مشخص می شود.بانک شرط بندی چیست ؟‌ | راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیش بینی

سایت معتبر سیگاری بت

 

معیار کلی فرمولی اسـت کـه برای تعیین میزان ریسک یک بانک دریک شرط معین استفاده می شود. این فرمول شانس شرط و احتمال برنده شدن و احتمال باخت را درنظر می‌گیرد.

 

این مزیت این اسـت کـه تضمین میکند کل بانک هرگز دریک شرط بندی از دست نمی‌رود و بـه افزایش پیوسته بانک کمک می‌کند. یک نقطه ضعف این اسـت کـه هیچ راهی برای تضمین از بین رفتن پول وجود ندارد. در واقع، 1/3 احتمال نصف شدن سرمایه قبل از دو برابر شدن ان وجوددارد.

 

خودرو حساب سهام

بانک شرط بندی شـما

شانس برنده شدن

بهترین شانس «اعشاری»

 

سیستم مارتینگل در شرط بندی و مدیریت سرمایه

سیستم Martingale اغلب با رولت مرتبط اسـت، اما می تواند برای هر نوع شرط بندی اعمال شود. اساساً بعد از هر شرط باخت دو برابر می شود. اگر شانس زوج یا بیشتر باشد، در تئوری، بازیکن نمی‌تواند ببازد.بانک شرط بندی چیست ؟‌ | راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیش بینی

زیرا هر بار کـه برنده را پشت سر بگذارد، تمام باخت هاي‌ خودرا پس میگیرد. با این حال، دراین نظریه، بازیکن یک بانک شرط نامحدود برای پوشش هر شرط دارد. در واقعیت، بانک‌هاي‌ شرط‌بندی می توانند تمام شوند و از حداکثر سهامی کـه رزروکنندگان اجازه می دهند می توان تجاوز کرد، بنابر این سیستم Martingale توصیه نمیشود، زیرا بـه زودی شرط‌ها از نظارت خارج میشوند.

 

شـما 1 پوند شرط می بندید و میبازید پس 2 پوند شرط می بندید اما ان میبازد پس 4 پوند شرط می بندید و ان هم می‌بازد شـما 8 پوند شرط می بندید و ان برنده می شود. شـما در شرط برنده نهایی خود 8 پوند سود می‌کنید کـه پس از 3 باخت قبلی 1؛2 و 4 = 7 پوند، 1 پوند سود برای شـما باقی می‌گذارد.

 

بانک شرط بندی چیست ؟‌ | راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیش بینی

عده اي از بازیکنان بـه طور مداوم همان درصد از بانک خودرا شرط بندی میکنند. بـه عنوان مثال، هر شرط بندی 5٪ از بانک خواهد بود. این بـه این معنی اسـت کـه در طول اجراهای بد، ریسک ها کاهش مییابد ودر اجرای خوب، میزان سهام افزایش می‌یابد. با این حال، مشکل این اسـت کـه بـه این موضوع توجه نمی شود کـه بازیکن تا چه حد از شرط بندی مطمئن اسـت.بانک شرط بندی چیست ؟‌ | راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیش بینی

 

اغلب بهتر اسـت این سیستم را کمی تغییر دهید تا خاطرجمعی را درنظر بگیرید. سه سطح خاطرجمعی را می توان اختصاص داد کـه 7.5٪ از بانک یک شرط مطمئن، 5٪ یک شرط متوسط ​​و 2.5٪ یک شرط نه چندان مطمئن اسـت. البته درصدهای دقیق استفاده شده بـه عهده بازیکن اسـت.

 

Micko70 یک طرح شرط بندی رابا دنبال کنندگان وبلاگ خود بـه اشتراک گذاشته اسـت و اگر می‌خواهید یک سیستم شرط بندی جدید را امتحان کنید، طرح بازپرداخت سهام او ارزش امتحان دارد.

 

مدیریت سرمایه شرط بندی

کلید مدیریت پول شرط بندی معقول اسـت. قانون اصلی کـه هر بازیکنی باید داشته باشد این اسـت کـه فقط روی چیزی کـه می تواند از دست بدهد شرط بندی کند. شرط بندی بیش از هر چیز دیگری باید بـه عنوان سرگرمی تلقی شود و زمانی کـه دیگر سرگرم کننده نیست، احتمالاً زمان ان رسیده اسـت کـه ان را رها کنید.

 

سپس باید ارزش را درنظر بگیرید، بنابر این درنظر بگیرید کـه چند بار این رویداد رخ خواهد داد و ان رابا شانس هاي‌ موجود مقایسه کنید. چیزی کـه انتظار دارید پنج بار از ده بار اتفاق بیفتد، اما فقط یک ضربه 4/5 اسـت.

 

بـه اندازه چیزی کـه انتظار دارید فقط یکبار از ده بار اتفاق بیفتد، شرط بندی خوبی نیست، اما یک ضربه 20/1 اسـت. هر چه شانس ها در مقایسه با شانس هاي‌ موجود بهتر بـه نظر برسند، واحدهای بیشتری باید بـه شرط اختصاص داده شود.

 

شرط بندی کل بانک نیز هرگز ایده خوبی نیست. هر چقدر هم کـه در مورد یک نتیجه مطمئن باشید، نتایج عجیبی اتفاق می‌افتد و چیزی برای شـما باقی نمیگذارد کـه بتوانید با ان تلاش کنید و ضررهای خودرا پس بگیرید.بانک شرط بندی چیست ؟‌ | راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیش بینی

اشتباهات در شرط بندی ورزشی

بزرگ ترین اشتباهی کـه کسی می تواند مرتکب شود این اسـت کـه باخت خودرا تعقیب کند. تعقیب باخت زمانی اسـت کـه شخصی سعی میکند انچه را کـه دریک روز یا هفته از دست داده اسـت، با افزایش سهام خود یا شرط بندی روی انتخاب هایي کـه طبق معمولً روی انها قمار نمی‌کند، بـه دست آورد.

 

بهترین راه برای پیش گیری از تعقیب و گریز این اسـت کـه دقیقاً تعیین کنید کـه در ابتدای روز چقدر روی انتخاب هاي‌ خیالی خود شرط بندی میکنید و ترجیحاً چه قیمت هایي را انتظار دارید «بـه طوری کـه برای جبران قیمت کوتاه تر از خود، بیش از حد شرط بندی نکنید. انتظار داشتند». این را محکم بچسبید و هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.

 

اگر متوجه شدید کـه از ان دسته افرادی هستید کـه نمیتوانند باخت هاي‌ خودرا دنبال کنند، صبح شرط بندی کنید و تا ان شب کـه تمام مسابقات مسابقه یا فوتبال تمام شده اسـت و هیچ چیز دیگری وجود ندارد.بانک شرط بندی چیست ؟‌ | راهکاری برای پولدار شدن در کازینو و پیش بینی

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و نتایج را بررسی نکنید. برای شرط بندی اگر متوجه شدید کـه پول خودرا از دست داده اید، دیگر چیزی برای تعقیب وجود ندارد برای ورود روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

دیدگاهتان را بنویسید