بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها

همانگونه کـه می دانید قمار کردن و شرط بندی در ابتدا در سایت هاي‌ شرط بندی نبوده اسـت و بـه صورت زنده مردم میرفتن شرط بندی می کردند در ادامه با بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت هاي‌ شرط بندی سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

چرا سایت های شرط بندی از کازینوها بهتر هستند ؟ 

من فکر میکنم کـه هم تازه‌کاران و هم متخصصان بـه دلایل مختلف عاشق رفتن بـه کازینو هستند، اما با توجه بـه آنچه گفته شد، دلایل زیادی وجوددارد کـه چرا مردم از رفتن بـه کازینو اجتناب می کنند.

 

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

بـه جای این کـه با شـما در مورد مشکلات آشکاری کـه مردم را از کازینوها دور میکند – مشروبات الکلی، سیگار کشیدن، کمبود پنجره، مواردی از این قبیل – با شـما صحبت کنم.

 

بـه جای ان بـه طور خاص در

مورد مضرات قمار در کازینو با شـما

صحبت خواهم کرد. شرایطی کـه چگونه

می تواند بر توانایی شـما برای بازی و برنده شدن تأثیر بگذارد.

 

همه کازینوها یکسان ایجاد نمی شوند

این مشکل بزرگی اسـت کـه فکر نمیکنم خیلیها واقعاً ان را درک کنند، اما از نظر قوانین هر بازی و میزان پرداخت اتومبیل‌ها و بازی‌ها، تفاوت قابل توجهی از یک کازینو بـه کازینو دیگر وجوددارد.

 

اکنون کـه گفته شد، مطمئناً تفاوت‌هایي بین سایت‌هاي‌ قمار آنلاین در مورد قوانین و پرداخت‌ها وجوددارد، اما ان‌ها بـه‌خصوص در مورد بیان این قوانین در هر صفحه از سایت خوب هستند.

 

بـه نظر من تفاوت اینجاست. وقتی وارد یک کازینو فیزیکی میشوید، قوانین مطمئناً در معرض هستند، اما دریک اتاق شلوغ و شلوغ بـه سختی میتوان ان‌ها را پیدا کرد یا بـه سختی فهمید. هنگامی کـه شـما در حال قمار آنلاین از آسایش خانه خود هستید، این یک تجربه کاملا متفاوت اسـت.

 

شـما توانایی تمرکز دارید و فقط دریک وبسایت «و نه یک اتاق شلوغ» دستورالعمل هایي را جست‌وجو می کنید کـه بتوانید در اوقات فراغت خود بخوانید.
جدای از این تفاوت آشکار، این در واقع این اسـت کـه کازینوهای فیزیکی در مقایسه با یک دیگر می توانند بسیار متفاوت باشند.

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

شـما متوجه خواهید شد کـه کازینوهای متعلق بـه قبایل بومی کشور آمریکا، برای مثال، وادار نیستند از قوانینی کـه ایالت هاي‌ اطراف برای قمار تعیین می کنند، پیروی کنند. این بدان معناست کـه ان‌ها می توانند از قوانینی برای انواع خاصی از بازی‌ها استفاده کنند کـه ممکن اسـت ایالت اطراف ان‌ها را غیرقانونی کرده باشد، یا می توانند پرداخت‌هاي‌ خودرا بدتر از انچه در کازینو دیگری پیدا می کنید تغییر دهند.

 

حتی کازینوها در همان ایالت ممکن اسـت قوانین و پرداخت هاي‌ متفاوتی داشته باشند، و کازینوهای سایر کشورها مطمئناً می توانند متفاوت از ایالات متحده عمل کنند. معنای ان برای شـما این اسـت کـه پول شـما در عده اي از کازینوها بـه اندازه سایر کازینوها زیاد نمی‌شود و ممکن اسـت حتی ان را ندانید.

 

حواس پرتی نام بازی است

این یک ضرر آشکارتر برای قمار در کازینو اسـت – حواس پرتی. وقتی در رخت خواب دراز کشیده‌اید و لپ‌تاپ‌تان جلوی شماست ودر خانه با سرعت خودتان قمار می کنید و چیزی بیش از یک فنجان قهوه در ان نزدیکی ندارید.

 

احتمالاً مهارت‌هایتان بسیار تیز خواهد بود.حداقل، شـما بـه دقت توجه خواهید کرد و احتمالاً مرتکب اشتباهات احمقانه یا احمقانه نخواهید شد.وقتی وارد یک کازینو فیزیکی می شوید بسیار متفاوت اسـت. همه ی ما می‌دانیم کـه این تجربه چگونه اسـت، حتی اگر هرگز نبوده باشیم «فیلم هاي‌ زیادی وجوددارد کـه تصویر را کاملاً ترسیم می کنند».

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

اول، شـما وضعیت نور را دارید. چراغ ها در اکثر کازینوها روشن هستند و طبق معمولً هیچ پنجره اي وجود ندارد. این امر بـه خودی خود می تواند برای برخی افراد گمراه کننده باشد.

 

سپس سیگار کشیدن و نوشیدن را دارید. این هردو می تواند حواس پرتی بزرگی باشد، بـه خصوص نوشیدن. اگر در حین قمار مشروب می‌خورید، احتمالاً بعد از 1 تا 2 نوشیدنی، بدتر از زمانی کـه هوشیار بازی می کنید شروع بـه بازی می کنید.

 

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

سیگار کشیدن می تواند باعث حواس پرتی شـما شود، چه در حال مصرف ان باشید یا نه. اگر سیگار می‌کشید، در حالی کـه سعی می کنید تمرکز کنید، چیزی در دست دارید کـه آتش میگیرد، و اگر سیگار نمی‌کشید، دود درصورت و چشمانتان وجوددارد.

 

اگر بـه این بو عادت ندارید «و واقعاً؛ حتی افرادی کـه سیگار میکشند می دانند کـه استشمام دود دیگران می تواند بد باشد»؛ این امر میتواند حواس شـما را پرت کند و شـما را از بهترین بازی خود باز دارد.

 

بعد ما مشکل صدا و مسئله افراد دیگر را داریم. کازینوها پر سر و صدا و شلوغ هستند. تعداد زیادی بازی «و حتی افراد بیشتری» دریک فضای کوچک بسته بندی شده اند. یک جریان دائمی از برندگان و بازندگان وجوددارد.

 

مردم فریاد میزنند و جیغ میزنند و گریه می کنند «بسته بـه این کـه برنده یا باختند» و این یک آشفتگی عمومی اسـت. اگر از ان دسته افرادی هستید کـه بـه اسانی حواس شـما پرت می‌شود، در محیط کازینو عملکرد خوبی نخواهید داشت.

 

احتمال اینکه بیش از حد خرج کنید بیشتر است

یکی از قدیمی‌ترین ترفندها درکتاب بازی کازینو، جایگزینی پول واقعی با تراشه اسـت. وقتی با تراشه ها بازی می کنید، سخت اسـت کـه بـه پول نقد بـه عنوان پول نقد واقعی نگاه کنید، بـه خصوص زمانی کـه همه ی تراشه ها، بدون توجه بـه ارزش، اندازه یکسانی دارند.

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

اینکار بـه عمد انجام می‌شود تا ذهن شـما را از میزان شرط بندی شـما دور کند. همه ی ما یک حس بصری ذاتی داریم کـه چقدر پول نقد بـه نظر میرسد. اگر بـه جای دیدن یک تراشه کوچک در دستتان، انبوهی از 20 ها را دیدید کـه روی میز ریختند – 5000 دلار – آیا واقعاً همه ی ان را روی یک شماره در رولت شرط می‌بندید؟احتمالا نه.

 

اما این دقیقاً همان چیزی اسـت کـه بارها و بارها در کازینوهای فیزیکی اتفاق میوفتد. می‌بینید کـه شخصی چند شرط پشت سر هم برنده می‌شود و 20 دلار را بـه چند صد یا هزار دلار تبدیل میکند. انها دوباره شرط بندی می کنند و برنده می‌شوند و اکنون تغییرات جدی دارند.

 

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

زیرا از نظر روانی، انها احساس نمی‌کنند کـه آن قدر پول نقد دارند. انها انبوهی از اسکناس ها را در مقابل خود نمیبینند. انها احساس نمی‌کنند نیازی بـه گذاشتن ان در جیب خود ندارند. در عوض، انها یک مشت چیپس کوچک میبینند.وقتی در هیجان برنده شدن گرفتار می شوید و همه ی تشویق می کنند، بـه نظر میرسد چیز کوچکی اسـت کـه تراشه را دوباره بـه داخل پرتاب کنید و بگذارید سوار شود.

 

حتی فراتر از مشکل واقعی نبودن تراشه ها، با مشکل طرح فیزیکی کازینو مواجه می شوید. از آنجایی کـه پیچ و خم مانند اسـت، برای بازگشت بـه وسیله نقلیه خود باید مسیر طولانی را طی کنید. در طول مسیر باید تراشه‌هاي‌ خودرا نقد کنید.

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

و همچنین در طول مسیر، با یک یا دو «یا ده» دستگاه عابر بانک رد می شوید.همه ی این‌ها فریب روانی اسـت و کار می‌کند. این بـه ویژه در کنسرت با عده اي از ترفندهای دیگری کـه در بالا ذکر کردم بـه خوبی کار میکند.

 

اگر قبلاً بیش از حد خرج کرده اید، چند نوشیدنی اضافی خورده‌اید، شاید یک برد زودهنگام داشته‌اید و سپس شکست خورده‌اید، ممکن اسـت بـه خودتان بگویید کـه شب را تمام کرده اید، فقط از کنار ان عابر بانک رد شوید و فکر کنید: «باشه – یکبار دیگر!

 

خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنید اتفاق می افتد.

کازینوهای آنلاین بـه سادگی این مشکل را ندارند. اکثر سایت‌هاي‌ قمار آنلاین کاملاً مشخص میکنند کـه چقدر پول در حساب خود دارید، حتی اگر از تراشه‌ها در بازی‌هاي‌ فردی استفاده شود. اعتراف می کنم کـه آن ها اضافه کردن پول بیشتر بـه حساب شـما را راحت می کنند، اما شـما را وادار نمی‌کنند یک مایل پیاده روی کنید تا روی دکمه بستن مرورگر کلیک کنید.

 

صادقانه بگویم، اگر در آسایش خانه خود با هوشیاری بازی می کنید و نمی‌توانید خودرا بازرسی کنید کـه پول بیشتری بـه حساب آنلاین خود نگذارید، این یک فریب روانی نیست – این مشکلی اسـت کـه ممکن اسـت برای ان بـه کمک نیاز داشته باشید.

 

برای اکثریت قریب بـه اتفاق افراد، بازی کردن تا زمانی کـه پول از بین برود و سپس متوقف شود تا زمانی کـه پول بیشتری در حساب سرگرمی داشته باشید کاملاً منطقی و قابل انجام اسـت.

 

شما برای یک تجربه هزینه می کنید

فکر می کنم بیشتر مردم فراموش می کنند کـه کازینو یک تجربه اسـت. شـما فقط سر میزها پول نمی‌پردازید، بلکه برای سرگرمی نیز هزینه می کنید.این بدان معناست کـه شـما احتمالاً برای برخی نوشیدنیها هزینه خواهید کرد.

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

احتمالاً قرار اسـت برای مقداری غذا پول بپردازید. شـما بـه فروشندگان انعام می‌دهید. شـما ممکن اسـت شب را در آنجا بگذرانید. اگر مشروب میخورید، یا در آنجا می‌خوابید یا هزینه سفر بـه خانه را پرداخت می کنید.همه ی این ها هزینه دارد.برای تعداد زیادی از مردم، کازینو پایان شب نیست. انها ممکن اسـت بعد از ساعت ها بـه بار مورد علاقه خود بروند تا استراحت کنند.

 

وقتی قمار آنلاین می کنید، بـه سادگی با این مشکلات مواجه نمی شوید – نه نوشیدنی گران‌قیمت، نه انعام، نه هیچ چیز. می توانید هزینه نوشیدنی‌هاي‌ خودرا بپردازید «با هزینه بسیار کم» و تا زمانی کـه میخواهید بدون پرداخت هزینه تاکسی یا اوبر بازی کنید.

بررسی معایب شرط بندی در کازینو ها و برتری سایت های شرط بندی

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرماید شـما دراین سایت میتوانید سایت بسیار سود خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید