برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

برنده شدن در بازی بلک جک

بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و هدف از برد دراین بازی فقط برد دیلر هست و شـما با هیچ بازیکنی بازی نمی کنید در ادامه با برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

روش برنده شدن اسان در بلک جک 

اگر در مورد بازی بلک جک کاملاً مبتدی هستید، تقریبا مطمئناً با پرداخت هاي‌ بلک جک در معرض شـما آشنا نیستید. دراین صفحه، شانس بلک جک را کـه میتوانید در میزهای مختلف انتظار داشته باشید، بررسی خواهیم کرد. با این توضیح، شـما باید بتوانید بازی بلک جک آنلاین مناسبی را انتخاب کنید کـه لبه خانه بلک جک را بـه حداقل برساند و سرمایه شرط بندی شـما را بـه حداکثر برساند.

برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

اول از همه ی، بیایید نگاهی بـه یک بازی استاندارد بلک جک بیندازیم. قبل از این کـه بـه سراغ هر یک از انواع محبوب موجود آنلاین برویم، ابتدا باید پرداخت هاي‌ بلک جک بازی اصلی را درک کنیم.

 

برنده شدن یک دست در برابر فروشنده

Blackjack یک بازی کارتی با پول زوج اسـت. اگر در هر دست یک واحد شرط بندی کنید، در هر دست برنده یک واحد در مقابل فروشنده برنده خواهید شد. این پرداخت بـه عنوان بازده 1:1 شناخته می شود. شـما بـه ازای هر واحدی کـه شرط بندی می کنید، یک واحد برنده خواهید شد – بـه علاوه سهام اولیه شـما بـه شـما بازگردانده می شود.

 

اگر یک دست را دو برابر کنید تا در مقابل فروشنده برنده شوید، نسبت پرداخت یکسان خواهد بود «1:1». شـما بـه سادگی تعداد واحدهایی را کـه در هر دست شرط بندی می کنید دو برابر می کنید.

برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

اگر بـه اندازه کافی خوش شانس باشید کـه یک بلک جک – یک ACE و یک کارت چهره – بسته بـه میزی کـه روی ان می‌نشینید، یکی از دو پرداخت بلک جک را دریافت خواهید کرد. میزهایی وجود دارند کـه شانس بلک جک 3:2 یا شانس بلک جک 6:5 را ارائه می دهند.

 

بدیهی اسـت کـه اولی پرداخت بالاتری را ارائه می‌دهد، اما ما بـه طور فزاینده اي متوجه می‌شویم کـه کازینوهای آنلاین با آسانی بیشتری بلک جک 6:5 را ارائه می دهند. این بـه این دلیل اسـت کـه پرداخت هاي‌ بلک جک 6:5 بـه طور قابل توجهی مزیت بازی را بـه نفع خانه التیام می بخشد. در واقع، با انجام بازی‌هاي‌ بلک جک 6:5؛ 1.39 درصد بیشتر بـه لبه خانه بلک جک اضافه می کند.

بلک جک انلاین و روش برنده شدن

برای مثال فرض کنید کـه مینشینید و پشت میز بلک جک آنلاین 3:2 بازی می کنید. شـما 10 پوند روی دست خود شرط بندی می کنید و متعاقباً یک بلک جک بـه شـما تعلق می‌گیرد. فروشنده فقط 14 شماره دارد. شـما در شرط بندی 10 پوندی خود 3:2 پرداخت می کنید. برای ارزیابی، سه را بر دو تقسیم کرده ودر اندازه شرط بندی خود ضرب کنید. دراین مورد – 1.5 x 10 پوند = 15 پوند.

 

حالا بیایید همان مثال را مرور کنیم کـه دریک میز بلک جک آنلاین 6:5 بازی کرده بودید. شـما با همان شرط 10 پوندی خود، 6:5 پرداخت دریافت می کنید. برای ارزیابی، شش را بر پنج تقسیم کنید و ان را در اندازه شرط خود ضرب کنید – 1.2 x 10 پوند = 12 پوند.

 

این بدان معناست کـه بـه ازای هر بلک جک

کـه در جدولی کـه پرداخت‌هاي‌ بلک جک 3:2

را ارائه میکند، برنده میشوید، بـه ازای هر

شرط 10 پوندی، 3 پوند بیشتر بـه دست می‌آورید.

این معادل یک تفاوت 30٪ اسـت کـه در بلندمدت

مقدار قابل توجهی اسـت.

 

برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

وقتی صحبت از لبه خانه بلک جک بـه میان می‌آید، باید قوانین مربوط بـه دابل پایین را نیز بادقت بررسی کنید. اگر انها بیان کنند کـه فقط میتوانید روی دست هاي‌ 10 یا 11 دو برابر کنید، لبه خانه 0.25٪ افزایش می‌یابد. لبه خانه نیز بسته بـه تعداد دسته کارت در بازی افزایش مییابد. هر چه تعداد عرشه‌ها بیشتر باشد، لبه خانه بزرگتر میشود، زیرا تعداد متغیرهای بیشتری در کفش کارت فروشنده وجوددارد.

برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

قوانین دیگری در بلک جک وجوددارد کـه می‌تواند لبه خانه بلک جک را کاهش دهد. بیایید نگاهی بـه قوانین دیگر ارائه شده در برخی جداول و این کـه چگونه آن ها می توانند شانس آماری شـما را برای برنده شدن افزایش دهند، بیاندازیم:

 

فروشنده ایستاده روی “نرم” 17

0.22% اضافی بـه سمت لبه بازیکن

تسلیم زودهنگام

0.60% اضافی بـه سمت لبه پخش کننده

تک تک تک ها

0.04% اضافی بـه سمت لبه بازیکن

جدول برد در بازی بلک جک

حتی اگر بتوانید جدولی را پیدا کنید کـه یکی یا دو مورد از قوانین فوق را ارائه کرده باشد، همه ی این ها باعث افزایش پتانسیل برنده شدن شـما می شود.همچنین مهم اسـت کـه شرط هاي‌ جانبی را در میزهای بلک جک خاص درنظر بگیرید. اگر چه شرط‌بندی‌هاي‌ جانبی ممکن اسـت چیزی متفاوت از معمول ارائه دهند، انها همچنین میتوانند در لبه خانه بازی بیشتر بخورند:

برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

21+3

شرط جانبی 21+3 برای نخستین بار درسال 2001 روی میزهای بلک جک لاس وگاس هیلتون ظاهر شد. این شرط بر اساس دو کارت اول شـما و ارزش کارت بالای فروشنده پرداخت شد. لبه خانه این شرط جانبی با استفاده از چهار، شش و هشت عرشه بـه ترتیب 4.24٪؛ 3.24٪ و 2.74٪ اسـت.

جفت کامل در بلک جک

شرط جانبی Perfect Pair بـه شـما این امکان را میدهد کـه روی احتمال یکسان بودن دست شـما با دست فروشنده شرط بندی کنید. یک جفت کامل زمانی اسـت کـه دو کارت شـما دارای ارزش و مطابقت یکسانی باشند. جفت رنگی زمانی اسـت کـه دو کارت شـما هم رنگ و هم ارزش باشند. جفت قرمز/مشکی زمانی اسـت کـه ارزش دو کارت شـما بدون توجه بـه رنگ یکسان باشد.

 

اگر سه کارت از چهار کارتی کـه بـه شـما و فروشنده داده شده اسـت، ارزش و مناسبت یکسانی داشته باشند، حداکثر پرداخت 100:1 را برنده خواهید شد. لبه خانه این شرط جانبی با استفاده از چهار، شش و هشت عرشه بـه ترتیب 21.50٪؛ 12.54٪ و 8.05٪ اسـت.

 

همانگونه کـه قبلاً بـه ان اشاره کردیم، لبه خانه بازی هاي‌ بلک جک بسته بـه قوانین و شرط بندی هاي‌ جانبی ارائه شده متفاوت اسـت. بیایید بـه عده اي از محبوب ترین انواع بلک جک و درصدهای بازگشت بـه بازیکن «RTP» موجود نگاه کنیم:

 

برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

با دو تا هشت عرشه 52 کارتی، بـه بازیکنان دو کارت رو بـه بالا داده می شود و فروشنده یک کارت رو بـه بالا میدهد. کارت رو بـه پایین در ابتدای نوبت فروشنده، پس از این کـه همه ی بازیکنان تصمیم خودرا گرفتند، پخش می شود.

برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

میزهای بلک جک پیشرو کـه مانند یک بازی بلک جک کلاسیک انجام می شود، دارای یک ویژگی منحصر بـه فرد اسـت – شرط بندی جانبی کـه باید برای شانس گرفتن جکپات پیشرونده در ان قرار گیرد.

زاییده فکر پیشرو بازی با ورق جف هال، بازیکنان می توانند بین دو جفت کارت در بلک جک سوئیچ جابه‌جا شوند. پرداخت بلک جک 1:1 بـه جای 3:2 اسـت و فروشنده بـه طور خودکار با بلک جک برنده می شود، صرف نظر از این کـه قبل از تعویض کارت بلک جک داشته باشید یا خیر.

بازی هایي کـه بین شش تا هشت دسته کارت انجام می شود، همه ی کارت هایي با ارزش 10 از بازی حذف میشوند. استندهای فروشنده روی 17 نرم افزاری، دیر تسلیم شدن و بیمه در معرض هستند.

بلک جک شرط بندی رایگان «98.96٪ RTP»

یکیدیگر از انواع بلک جک کـه توسط جف هال ابداع شده اسـت، بلک جک شرط بندی رایگان بـه بازیکنان این امکان را میدهد کـه دو برابر شده و بـه صورت رایگان تقسیم شوند. مبادله این اسـت کـه اگر دیلر بـه 22 برسد، تمام شرط‌ها پابرجا میمانند.

 

اگر می خواهید مطمئن شوید کـه بهترین شانس بلک جک را هنگام بازی بلک جک آنلاین دریافت میکنید، حتما بازی‌هایي را پیدا کنید کـه پرداخت‌هاي‌ 3:2 بلک جک را ارائه می دهند. بـه درصدهای RTP ارائه شده توسط بازی هاي‌ بلک جک انتخابی خود دقت کنید. سعی کنید مواردی را انتخاب کنید کـه RTP یا 99٪ یا بهتر را ارائه می دهند، مگر این کـه واقعاً از شرط بندی هاي‌ جانبی نوع انتخابی خود لذت ببرید.

برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

راه دیگر برای ارزیابی یک بازی رومیزی این اسـت کـه بفهمید لبه خانه ان چیست. اعداد نزدیک بـه 0% نشان دهنده بازی بهتر برای بازیکن اسـت. اما هر بازی را کـه انتخاب می کنید، مطمئن شوید کـه سرمایه شرط بندی خودرا مسئولانه مدیریت کنید.

 

بیش از حد بانک خودرا روی یک یا حتی چند دست ریسک نکنید. بـه این ترتیب می‌توانید از یک جلسه سرگرم کننده درکنار میزها با ریسک کمتر لذت ببرید. از استفاده از نمودارهای استراتژی اصلی بلک جک نیز نترسید، زیرا می توانند بـه شـما در تصمیم گیری هاي‌ شرط بندی در بازی بر اساس سناریوی ارزش دست شـما و فروشنده کمک کنند.

 

پرداخت معمولی برای بلک جک «21 در دو کارت اول شـما» 3 بـه 2 اسـت. با این حال، عده اي از کازینوها نرخ پرداخت 6 تا 5 را معرفی کرده اند. این تفاوت ممکن اسـت زیاد بـه نظر نرسد، اما در بازی‌اي کـه 6 بـه 5 میپردازد بسیار دشوارتر اسـت.

برنده شدن در بازی بلک جک با یک دست و درآمد ۱۰۰ میلیونی در روز

ورود به سایت معتبر بازی بلک جک 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی بلک جک را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید