ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر به آسانی تقلب کنیم ‌؟

ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر به آسانی تقلب کنیم ‌؟

ترفند تبانی در بازی پوکر

پوکر یکی از بازی هایي اسـت کـه توسط افراد و بازیکنان بسیار تقلب و تبانی صورت می گیرد کـه این بازی را برای امارتورها سخت میکند در ادامه با ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر بـه سهولت تقلب کنیم ‌؟ سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

نحوه تبانی کردن در بازی پوکر 

متأسفانه، جایی کـه پولی برای بـه دست آوردن وجوددارد، افرادی هستند کـه سعی می کنند ان را از راه هاي‌ ناجوانمردانه بـه دست آورند. همین امر در مورد پوکر نیز صدق می کند و عده اي از افراد سعی می کنند با یک دیگر تبانی کنند تا مزیتی ناعادلانه بـه دست آورند.ما انواع مختلف تبانی پوکر آنلاین را بررسی خواهیم کرد و دقیقاً چگونه سایت هاي‌ پوکر آنلاین از تبانی جلوگیري می کنند.

ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر به آسانی تقلب کنیم ‌؟

دو نفر در حال دست دادن

تبانی زمانی اسـت کـه دو یا چند بازیکن دریک میز بـه طور فعال باهم کار می کنند تا بـه یک مزیت ناعادلانه دست یابند. آن ها با بـه اشتراک گذاشتن اطلاعات کارت حفره خود، بـه اشتراک گذاری اطلاعات در مورد سبک بازی سایر حریفان و بازی نرم با یک دیگر کار می کنند. هدف انها این اسـت کـه هر بازیکنی در گروه خود برنده شود و آن ها بردها را بـه طور مساوی تقسیم کنند.

 

پوکر یک بازی با اطلاعات محدود اسـت و هر چه اطلاعات بیشتری داشته باشید، برتری شـما نسبت بـه سایر بازیکنان روی میز بیشتر می شود. طبق معمولً؛ این مزیت اطلاعاتی ناشی از تجربه بازی و دانستن این کـه از چه استراتژی بر اساس اطلاعاتی کـه در معرض همه ی افراد حاضر اسـت، استفاده کنید. بـه همین دلیل اسـت کـه تبانی ممنوع اسـت زیرا بـه اشتراک گذاری اطلاعات اضافی بین تعداد محدودی از بازیکنان بـه آن ها برتری ناعادلانه نسبت بـه بقیه جدول میدهد.

 

بـه عنوان مثال، اگر بـه رودخانه برسید و Q♠T♠ را روی تخته J♠6♠8♥3♦2♠ داشته باشید و رقیب شـما یک شرط بندی بزرگ انجام دهد تا همه ی شـما را وارد کند، شـما بـه طور منطقی نگران این هستید کـه K بالا یا A بالا فلاش.

 

با این حال، اگر با دو نفر دیگر تبانی میکنید و انها بـه شـما میگویند کـه K♠7♦ و A♠4♥ را پری فلاپ کرده اند، اکنون می دانید کـه بهترین فلاش ممکن را دارید و می توانید بـه اسانی تماس بگیرید.

 

ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر به آسانی تقلب کنیم ‌؟

همچنین می توان از تبانی برای دانستن این کـه آیا باید بـه سمت دست خاصی بکشید یا نه، استفاده کرد. بـه عنوان مثال، اگر در حال ترسیدن هستید و تصمیم میگیرید کـه آیا شانس مناسبی برای تماس با افرادی دارید کـه با آن ها تبانی میکنید یا نه،

 

می تواند بـه شـما بگوید کـه آیا آن ها کارت هاي‌ لباس شـما را تا کرده اند یا نه – بـه شـما اطلاعاتی میدهد کـه شـما اگر تماس بگیرید و بـه شـما اجازه دهید مطابق با ان عمل کنید، احتمال بیشتری وجوددارد یا کمتر احتمال دارد کـه دست شـما را باز کند.

ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر به آسانی تقلب کنیم ‌؟

چگونه سایت های پوکر آنلاین از تبانی جلوگیری می کنند؟

اپراتورهای پوکر آنلاین می دانند کـه تبانی در مورد ایمنی بازیکن بسیار مهم اسـت و فعالانه بـه دنبال تبانی و ممنوع کردن تبانی‌ها هستند.یکی از راه هایي کـه آن ها اینکار را انجام می دهند محدود کردن دسترسی بـه جدول برای افرادی اسـت کـه زیر یک چتر IP بازی می کنند.

 

این برای بازی‌هاي‌ نقدی بـه جای مسابقات اعمال می شود، و اگر دو بازیکن دریک چتر IP سعی کنند روی یک میز نقدی بنشینند، سایت بـه نفر دوم اجازه نمی دهد بنشیند. آن ها تصور می کنند کـه دو نفر کـه دریک خانواده بازی می کنند حداقل وسوسه می شوند کـه با یک دیگر تبانی کنند و اجازه نمی دهند این اتفاق بیفتد.

 

با این حال، این مانع از تبانی افراد در دو مکان جغرافیایی متفاوت نمی شود یا افراد را از استفاده از IP متفاوت برای هم خانه‌هاي‌ خود باز نمی‌دارد. سایت‌هاي‌ پوکر مانند Pokerstars بـه ​​طور فعال هر حساب را دنبال می کنند.

 

تا بـه دنبال رفتار مشکوک باشند – چه ربات، تبانی یا هر چیز دیگری. از آنجایی کـه تبانی‌کنندگان برای دستیابی بـه اهداف خود باید دریک میز باشند، سایت‌ها بیشتر از انچه کـه باید بـه صورت تصادفی بـه حساب‌هایي کـه در همان میز هستند نگاه میکنند.

 

بررسی حساب کاربران در سایت های شرط بندی

هنگامی کـه آن ها حساب‌هایي را شناسایی کردند کـه احتمالاً باهم تبانی می کنند، بررسی عمیق‌تری در مورد نحوه بازی خود انجام می دهند. آن ها بـه نحوه بازی اکانت هاي‌ مشکوک در مقابل یک دیگر در مقایسه با بقیه بازیکنان و این کـه آیا تفاوت هاي‌ قابل توجهی وجوددارد را بررسی خواهند کرد.

 

بازیکنانی کـه با یک دیگر تبانی میکنند، طبق معمولً وقتی با یک دیگر هم دست میشوند، «نرم‌بازی» می کنند، بـه این معنی کـه هیچ اقدام تهاجمی انجام نمی دهند تا کمترین هزینه ممکن را بـه مرحله مسابقه برسانند. از این گذشته، انها اهمیتی ندارند کـه کدام یک از آن ها پات را برنده می شود زیرا بین انها تقسیم می شود و باد کردن پات بـه معنای پول بیشتری اسـت.

 

اگر یک سایت پوکر شواهد کافی دال بر تبانی حساب‌ها داشته باشد، حساب‌ها را مسدود کرده و دارایی‌هاي‌ باقی‌مانده در ان‌ها را مصادره میکند. پس از پایان یافتن تحقیقات، اگر انها مقصر شناخته شوند، حساب هاي‌ آن ها بسته می شود و هرگونه دارایی توقیف شده مجدداً بین بازیکنانی کـه تحت تأثیر قرار گرفته اند توزیع می شود.

ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر به آسانی تقلب کنیم ‌؟

مشاهده تبانی پوکر آنلاین

با این حال، مسئولیت فقط بر عهده سایت پوکر نیست کـه تبانی‌کنندگان را دستگیر کنید – اگر میدانید بـه دنبال چه چیزی باشید، میتوانید خودتان انها را شناسایی کنید.

 

ما هنوز دراین مقاله در مورد انتقال تراشه یا “داپینگ تراشه” صحبت نکرده ایم، عمدتاً بـه این دلیل کـه این مورد بـه اندازه تبانی معمولی روی دیگر بازیکنان تأثیر نمی‌گذارد. ریختن تراشه در بازی هاي‌ نقدی بـه عنوان راهی برای پولشویی از طریق سایت پوکر استفاده می شود.

 

یک بازیکن پول “کثیف” خودرا با استفاده از یکی از روش هاي‌ سپرده کمتر معتبر بـه سایت پوکر واریز می کند، بـه یک میز بازی نقدی می پیوندد کـه گیرنده او در ان بازی می کند و عمداً بـه ان حساب بازنده می شود. سپس حساب ثانویه میتواند «برنده‌هاي‌ خالص» خودرا از سایت پوکر برداشت کند و ان را در جایی کـه دوست دارد واریز کند.

 

با این حال، چیپ دامپینگ را می توان در مسابقات برای بـه دست آوردن برتری برای گروهی کـه باهم کار می کنند استفاده کرد. اگر تیمی متشکل از تبانی ها بازی می کند و یک بازیکن برتری مهارتی نسبت بـه بقیه بازیکنان دارد، منطقی اسـت کـه تیم تا آنجایی کـه ممکن اسـت تراشه بـه ان بازیکن بدهد تا بهترین شانس برنده شدن را بـه آن ها بدهد.

 

چند روش برای ریختن تراشه‌ها وجوددارد، بسته بـه این کـه چقدر خوشحال هستند. یک روش این اسـت کـه وقتی دریک گلدان هدآپ با گیرنده، دامپر تراشه تقریبا خودش را آل-این می کند و کوچکترین مقدار را پشت سر میگذارد و توسط گیرنده روی آل‌این تا میشود.

 

روش دیگر، کمی کمتر آشکار، این اسـت کـه دست رابا احتیاط در برابر یک دیگر بازی کنند تا زمانی کـه رودخانه بدانند گیرنده بهترین دست را دارد یا نه، و پول را از آنجا دریافت کنند.

ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر به آسانی تقلب کنیم ‌؟

ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر به آسانی تقلب کنیم ‌؟

از آنجایی کـه تبانی‌کنندگان اهمیتی نمی دهند کـه کدام یک از انها دست برنده میشود، آن ها میتوانند بـه همان اندازه کـه دوست دارند تهاجمی باشند و سعی کنند سایر بازیکنان را از پات خارج کنند. مثال‌هاي‌ مختلفی وجوددارد کـه چگونه تبانی‌کنندگان میتوانند بازیکنان را بیرون بیاورند و بدون مسابقه، پات را پایین بیاورند.

 

یک مثال رایج پری فلاپ جایی اسـت کـه نخستین تبانی باز میشود، بازیکن ناآگاه 3 شرط می گذارد، تبانی‌کننده دوم 4 شرط می گذارد، این عمل بـه تبانی‌کننده اول برمی‌گردد کـه 5 شرط می‌بندد – بازیکن ناآگاه را وادار بـه فولد می کند مگر این کـه دست هیولایی مانند AA/KK داشته باشد.

 

اکنون، هیچ یک از این روش‌ها ضد احمق نیستند، زیرا گاهی اوقات بازیکن ناآگاه دستی خواهد داشت کـه می تواند همه ی چیز را در اختیار داشته باشد، اما اگر تبانی‌کنندگان 4 بت و 5 شرط را کوچک نگه دارند، میتوانند زمانی کـه هدفشان همه ی‌چیز می شود، فولد کنند و فقط حداقل را از دست بدهند.

 

همین اتفاق میتواند در پست فلاپ نیز رخ دهد، جایی کـه تبانی‌کننده اول شرط‌بندی میکند، هدف افزایش می یابد یا فقط کال می کند، سپس تبانی‌کننده دوم از بالای ان‌ها بالا می آید و تبانی‌کننده اول دوباره رایز می کند.

 

روش موثز در بازی کازینویی

این روش بسیار مؤثری اسـت زیرا بـه هدف نیاز دارد کـه یا یک دست بسیار قوی دریک پات چند وجهی داشته باشد یا یک خواندن بسیار قوی کـه بازیکنان برای ادامه بلوف میزنند.

 

حتی اگر تبانی‌کنندگان گاهی توسط هدفی گرفتار می شوند کـه فقط آجیل را در اختیار دارد، اما در اکثر مواقع کارساز خواهد بودو بـه محض این کـه هدفشان پول بیشتری در ظرف بگذارد، می توانند خاموش شوند.

 

اگر می بینید کـه این حرکت زیاد روی میز شـما اتفاق می‌افتد، بررسی کنید کـه آیا همان دو یا سه حساب اینکار را انجام می دهند یا خیر و آیا ممکن اسـت باهم تبانی داشته باشند.

ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر به آسانی تقلب کنیم ‌؟

در صورت تبانی پوکر آنلاین چه باید کرد

اگر متوجه هر یک از این اشکال تبانی شدید یا حتی مشکوک هستید کـه بازیکنان در میزهای شـما تبانی می کنند، بهترین کار این اسـت کـه ان را بـه سایتی کـه در ان بازی میکنید گزارش دهید. این را می توان از طریق چت زنده با یکی از تیم پشتیبانی آن ها یا از طریق ایمیل انجام داد.

 

سایت‌ها تبانی و سایر اشکال تقلب را بسیار جدی میگیرند، بنابر این گزارش‌هایي کـه بـه آن ها می رسد را بررسی میکنند. تعداد زیادی از سایت ها دوباره با شـما تماس خواهند گرفت تا نتایج یافته هاي‌ خودرا بـه شـما اطلاع دهند تا آرامش بیشتری بـه شـما بدهند و نشان دهند کـه تقاضای شـما نادیده گرفته نشده اسـت.

 

در حالی کـه تبانی پوکر آنلاین یک اتفاق نادر اسـت، عده اي از بازیکنان در ان وسوسه می شوند. خوشبختانه سایت‌هاي‌ پوکر موضعی فعال در برابر ان اتخاذ میکنند و اکنون کـه نشانه‌ها را می دانید میتوانید بخشی از مبارزه با ان باشید.

ترفند تبانی در بازی پوکر |‌ چگونه در بازی پوکر به آسانی تقلب کنیم ‌؟

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید