ترفند ریاضی در برد پاسور نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

ترفند ریاضی در برد پاسور نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

این یک ترفند ریاضی در برد پاسور راحت اسـت ؛ زیرا برای کار بـه هیچ تردستی نیاز ندارد – فقط یک ریاضی ساده. حتی بدون درک درستی از نحوه کار ریاضیات ؛ بازهم می‌توانید این ترفند “جادویی” را برای تحت تأثیر قرار دادن همه ی دوستان خود انجام دهید!

✅✅ آموزش بازی پاسور دوراک

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

روش 1 سعی در ترفند کارت یازدهم

1- بـه دوست خود دسته اي از بیست و یک کارت بازی بدهید. بـه انها دستور دهید یکی را انتخاب کنند ؛ بدون این کـه نشان دهند یا بـه شـما بگویند کدام کارت را انتخاب کرده اند ؛ و کارت را بـه طور تصادفی دوباره درون پشته قرار دهند.

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

2- کارت ها را در سه ستون به‌ صورت رو بـه رو معامله کنید ؛ کار در ردیف بـه ردیف «ستون اول – ستون دوم – ستون 3 ؛ 1-2-3 ؛ 1-2-3 و غیره». باید سه ستون هفت کارته در پیش رو داشته باشید. از دوست خود بخواهید کـه بـه شـما بگوید کدام توده حاوی کارت آنهاست «البته بدون این کـه بـه شـما بگوید این کارت کدام اسـت».

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

3- دوباره سه ستون را دریک دسته کارت جمع کنید . اینبار حتما توده اي را کـه کارت انها را نگه می دارد ؛ در وسط سه دسته قرار دهید. بـه عنوان مثال ؛ اگر شمع اول حاوی کارت انها بود.

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

پس میتوانید ابتدا سومین ؛ سپس نخستین شمع «حاوی کارت» و سپس شمع دوم – یا شمع دوم ؛ سپس نخستین ؛ سپس نخستین سوم. بسیار مهم اسـت کـه توده حاوی کارت آن ها بـه وسط برود.

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

4-دو مرحله گذشته را دو بار دیگر تکرار کنید. پس از اتمام کار ؛ در مجموع 3 بار کارت را از دست داده اید. اگر ترفند کارت را بـه درستی انجام داده باشید ؛ کارت انها یازدهمین کارت در انبوه کارت ها اسـت. در انتها عرشه را ورق نزنید ؛ در غیر این صورت درست نیستید.

روش-2 انجام یک ترفند “قرمز و سیاه”

1- از روی یک عرشه 52 تایی ؛ بـه تعداد دسته هاي‌ 26 تایی با دو دسته کارت برخورد کنید. این یک عرشه کامل و بدون شوخی اسـت. ممکن اسـت بخواهید از قبل عرشه را مرور کنید تا مطمئن شوید کـه کامل اسـت و هیچ نسخه تکراری وجود ندارد.

2- یکی از این شمع ها را بـه تماشاگر بدهید و دیگری را نگه دارید. اگر دوست دارند بازرسی بیشتری داشته باشند ؛ بگذارید کدام توده را میخواهند انتخاب کنند.

3- بـه تماشاگر اطلاع دهید کـه شـما قصد دارید تعداد کارت هاي‌ قرمز در شمع خودرا با تعداد کارت هاي‌ سیاه در شمع او برابر کنید. ریاضیات موجود دراین مورد نسبتاً ساده اسـت ؛ با این حال ؛ اکثر مردم فراتر از این نیرو فکر نمی‌کنند یا سعی در کشف ان ندارند.

😍😍 بازی خنثی سازی بمب شرط بندی

جذابیت این ترفند این اسـت کـه هر عرشه کارت کـه در ان دو دسته 26 تایی قرار دهید ؛ همیشه یک تکه کارت قرمز برابر با کارت هاي‌ مشکی در تکه دیگر دارد. برای مثال ؛ اگر 26 کارت شـما 10 کارت قرمز دارد ؛ 16 کارت باقی مانده باید سیاه باشد.

بنابر این ؛ 26 کارت تماشاچی باید شامل 16 کارت قرمز باقی مانده «بـه 10 کارت قرمز شـما» و 10 کارت سیاه باقی مانده «بـه 16 کارت سیاه شـما» باشد. بنابر این ؛ همانگونه کـه مشاهده میشود ؛ تعداد کارت هاي‌ قرمز در شمع شـما «10» برابر با تعداد کارت هاي‌ سیاه «10» در شمع تماشاگران اسـت.

و البته عکس این نیز صادق اسـت: تعداد کارتهای سیاه «16» در شمع شـما ؛ برابر با تعداد کارتهای قرمز «16» در شمع تماشاگران اسـت. شمع A از نظر کارت هاي‌ قرمز و سیاه همیشه برابر با شمع B اسـت.

ترفند ریاضی در برد پاسور

4- این ترفند رابا ساختن ان بـه هر طریقی کـه بخواهید جالب کنید. این بیشتر نمایشی را بـه نمایش میگذارد و تماشاگر را بیشتر سرگرم و شیفته خود می‌کند و نمی‌داند چگونه اینکار را انجام می‌دهید. با پویایی و هیجان انگیز کردن ؛ ان را جالب و سرگرم کننده کنید.

شـما میتوانید با ایجاد سه شمع این ترفند را تغییر دهید و با ایجاد یک تغییر مسیر ؛ بعد دیگری بـه جلوه کلی می بخشد. سپس ؛ ممکن اسـت بگویید کـه تعداد کارت هاي‌ قرمز در 2 شمع شـما با تعداد کارت هاي‌ سیاه دریک شمع برابر اسـت.

5- با ترفند جادویی خود انها را متحیر کنید. از تماشاگر خود بخواهید کارت هاي‌ وی را ورق بزند و سپس بـه آرامی ؛ بـه طرز چشمگیری ؛ از روی کارت هاي‌ خود برگردد. دستان خودرا کمی تکان دهید ؛ نشان دهنده هوای جادویی اسـت کـه روی عرشه ریخته اید. چطور انجامش دادی؟ هرگز نخواهی گفت و آیا می‌توانید دو بار پشت سر هم اینکار را انجام دهید؟ چرا بله. بله، تو میتونی. دوست دارند ببینند؟

دیدگاهتان را بنویسید