ترفند کارت جادویی آموزش تردستی جادویی در بازی با ورق پاسور

ترفند کارت جادویی آموزش تردستی جادویی در بازی با ورق پاسور

آموزش تر دستی جادویی در بازی با پاسور

ترفند کارت جادویی برای تحت تأثیر قرار دادن دوستان و همچنین تمرین مهارت هاي‌ دستی و توانایی شـما بـه عنوان یک اجرا کننده عالی هستند. تمام آنچه برای انجام این ترفندهای اساسی کارت نیاز دارید ؛ یک علامت استاندارد کارت بازی ؛ کمی تمرین و قدرت خیره کننده مخاطب شماست.

✅✅ ترفند ریاضی در برد پاسور

روش 1 یافتن کارت شخصی در یک عرشه

1- عرشه را مرتب کنید و کارت پایین را حفظ کنید. نمایشی از تغییر مکان عرشه خود ایجاد کنید. بخشی از یک ترفند جادویی موفق شامل جلب توجه مخاطب خود در جایی خاص اسـت. عرشه را یکبار مرتب کنید ؛ سپس بـه تماشاگر خود اجازه دهید کارت ها را مرتب کند یا عرشه را برش دهد تا نشان دهد کـه چیدمان کارت ها کاملاً تصادفی اسـت. بعد از این کـه انها عرشه را بـه هم زدند ؛ کارت پایین را بخاطر بسپارید.

یکی از راه هاي‌ انجام اینکار این اسـت کـه عرشه را بـه عنوان آخرین کاری کـه میخواهید انجام دهید برش دهید ؛ ودر حالی کـه کارت هاي‌ روی میز را ضربه میزنید ؛ بـه کارت پایین نگاه کنید.گزینه دیگر این اسـت کـه قبل از رفتن بـه آخرین مرتب کردن کارت ها ؛ نگاهی بـه کارت پایین بیندازید.

دو روش برای اطمینان از اینکه کارت پایین در هنگام ترک زدن در پایین می ماند:

هنگام انجام یک زدن Riffle ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه همیشه با دستی کـه کارت پایینی دارد ؛ ان را شروع کنید. بـه این ترتیب ؛ کارت پایین شـما همانگونه کـه ابتدا بـه میز میخورد ثابت می‌ماند.

دریک زدن بیش از حد ؛ چهره کارتها را از مخاطب خود دور کنید. عرشه را برش دهید ؛ اما کارت پایین رابا لنت هاي‌ انگشتان خود بگیرید. در حالی کـه عرشه را برای زدن جدا میکنید ؛ کارت پایین را عقب بکشید تا بلند نشود ؛ اما در پایین بماند.

2- از مخاطب خود بخواهید کارت انتخاب کند. از شخص بخواهید ان را حفظ کند و ان را در پایین عرشه قرار دهد. وقتی تماشاگر شـما کارت را در پایین عرشه قرار میدهد ؛ درست درکنار کارت پایینی قرار می‌گیرد کـه شـما ان را حفظ کرده‌اید.

در حالی کـه تماشاگر کارت را بـه خاطر می آورد ؛ نمای دور را نشان دهید. هرچه کمتر بـه نظر برسد کـه میخواهید بفهمید کارت اکنون چیست ؛ در پایان ترفند شـما بهتر بـه نظر می‌رسد.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

3- عرشه را ببرید. میتوانید عرشه را خودتان ببرید یا از تماشاگر بخواهید ان را برش دهد. کارت پایین اصلی شـما کـه ان را حفظ کرده‌اید و کارت تماشاگر شـما در جایی در وسط عرشه بـه اتمام می‌رسد. هنگامی کـه عرشه را برگردانید و آن ها را خنک کنید ؛ کارت شخص باید در بالای ان ودر سمت راست کارتی باشد کـه شـما ان را حفظ کرده‌اید.

اگر از نظر عقب دست خوب هستید ؛ ممکن اسـت بخواهید عرشه را چند بار ببرید. اگر میدانید کـه دو کارت شـما بـه طور تقریبی در کدام قسمت قرار دارد ؛ می‌توانید ان را بیشتر برش دهید و دو کارت را کنار هم نگه دارید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

4- اعلام کنید کـه اکنون کارت تماشاگر خودرا پیدا خواهید کرد. این زمان شماست تا “جادوی” این ترفند را بـه نمایش بگذارید. هرچه بیشتر بتوانید عملکرد خودرا بفروشید ؛ این ترفند برای مخاطبان شـما سرگرم کننده تر خواهد بود.هنگامی کـه بـه دنبال کارت تماشاگر خود می‌گردید ؛ از داشتن کارت هاي‌ خود لذت ببرید و دست خودرا روی عرشه بکشید.

ترفند کارت جادویی

5- کارت اصلی را کـه بـه خاطر سپرده اید جست‌وجو کنید. از طریق عرشه خود رو بـه بالا عبور کنید تا هم شـما و هم تماشاگر کارتهای خودرا ببینید. هنگامی کـه کارت اصلی خودرا پیدا کردید ؛ می‌دانید کـه کارت حافظه تماشاگر شـما باید یکی از کارت هاي‌ موجود در بالای ان باشد.

هنگامی کـه ان را پیدا کردید ؛ فوراً ان را انتخاب نکنید. تماشاگر خودرا طوری مطالعه کنید کـه گویی می‌توانید جواب را در آنجا بخوانید.تقریباً با انتخاب کارتهای دیگر بازی کنید و سپس تصمیم بگیرید کـه ادامه دهید. سرانجام ؛ هنگامی کـه سیستم تعلیق ایجاد کردید ؛ کارتی را انتخاب کنید کـه مخاطب انتخاب کرده اسـت.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

6- کارت را فاش کنید با شکوفایی عالی ؛ کارت تماشاگر خودرا نشان دهید.از مخاطب خود بپرسید آیا کارتی کـه در دست دارید کارت وی اسـت؟ اگر چنین باشد ؛ تبریک میگویم! شـما یک کلاهبرداری اساسی را انجام داده اید.اگر بـه هر دلیلی کارت او نیست ؛ میتوانید چیزی مانند “باید در قلمرو جادویی تداخل ایجاد شود.” و دوباره کلاهبرداری را امتحان کنید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

روش 2 اجرای ترفند چهار دزد

1- هر چهار جک را از روی عرشه استخراج کنید. سپس از کارت نیز سه کارت تصادفی دیگر بگیرید. این ترفند مستلزم این اسـت کـه قبل از شروع کار ؛ کمی روی عرشه لمس کنید.

برای چهار دزد ؛ شـما تماشاگران خودرا فکر میکنید کـه جکها را در وسط عرشه قرار داده اید. در واقع ؛ شـما سه کارت دیگر را کـه در عرشه گرفته اید قرار می‌دهید.

در طی این ترفند ؛ این سه کارت دیگر در بالای سه جک قرار میگیرند.این ترفند شامل یک داستان اسـت ؛ داستان خودرا با گفتن مخاطب خود در مورد چهار جک کـه تصمیم بـه سرقت از یک بانک گرفتند ؛ شروع کنید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

2- جک ها را بـه مخاطب ارائه دهید. چهار جک را بـه صورت عمودی در دست بگیرید. هر چهار جک باید بتواند بـه طور هم زمان توسط مخاطبان مشاهده شود. سه کارت تصادفی را پشت جک نگه دارید کـه در بالای ان قرار دارد تا مخاطب نتواند انها را ببیند. این برای این ترفند ضروری اسـت.

اگر در مخفی کردن کارت هاي‌ دیگر مشکلی دارید ؛ با قرار دادن انگشت اشاره خود در لبه بالایی کارت ها ؛ انها را در جای خود نگه دارید.وقتی کمی بـه مخاطب خود فرصت دادید تا جک ها را ببینید ؛ کارت ها رابا هم مربع کنید.برای این قسمت از داستان ؛ میتوانید بگویید کـه چهار جک با هلی کوپتر بـه داخل بانک رفته اند یا بـه اسانی از پشتبام فرو رفته اند.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

3- دسته هفت کارت را بالای سطح عرشه و رو بـه پایین قرار دهید. مخاطبان شـما اکنون باور خواهند کرد کـه چهار جک در بالای عرشه قراردارند ؛ همانگونه کـه هستند. با این حال ؛ مخاطبان شـما نمیدانند کـه سه کارت دیگر در بالای Jacks وجوددارد. کارت بالایی را از روی عرشه بردارید و ان را بـه سمت پایین عرشه قرار دهید.

این قسمت از داستان شامل نخستین جک اسـت کـه بـه زیرزمین «پایین عرشه» می‌رود تا زیرزمین را پاک‌سازی کند و مراقب پلیس باشد.
خاطرجمعی حاصل کنید کـه مخاطب شـما نمی‌تواند صورت کارتی را کـه در دست میگیرید ببیند زیرا جک نیست. وقتی کارت را تحویل گرفتید ؛ اینکار را انجام دهید تا صورت کارت بـه سمت شـما باشد و مخاطب فقط پشت کارت را ببیند.

🥳🥳 ترفند بازی اسلات

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

4- اینکار رابا دو کارت بعدی تکرار کنید. همانگونه کـه کارت برتر بعدی را میگیرید ؛ همانگونه کـه عرشه را دوباره در ان قرار می‌دهید ؛ بـه سمت بالا حرکت کنید و داستان را ادامه دهید.

می‌توانید بگویید کـه جک دوم رفت و پول را از دست فروشان گرفت و ان را در وسط عرشه قرار داد.سارق سوم بانک برای سرقت پول در طاق کمی بالاتر رفت.وقتی کارت سوم را بـه سمت بالای عرشه قرار میدهید ؛ فقط مطمئن شوید کـه ان را خیلی بالا نگذارید تا جک ها را جدا نکنید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

5- کارت بالا را بـه عنوان آخرین جک نشان دهید. بگویید کـه این جک روی پشتبام میماند تا مراقب هلی کوپتر باشد. شـما می‌توانید این جک را بـه مخاطب خود نشان دهید همانگونه کـه قرار اسـت در بالای عرشه باشد.

توجه داشته باشید کـه اگر شـما سه نفر دیگر را واقعاً در جای دیگری از عرشه منتقل کنید ؛ این جک متفاوتی خواهد بود. بـه همین دلیل بهتر اسـت با رنگ جک هاي‌ بالا و پایین مطابقت داشته باشید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

6- چهار جک خودرا فاش کنید. برای پایان دادن بـه این حقه ؛ توضیح دهید کـه چگونه جک پشتبام پلیس را میبیند و برای دوستانش رادیو میدهد. یا ؛ جک در پایین پلیس را در زیرزمین پایین دید و تا پشتبام دوید و دوستانش رابا خود برد. در حالی کـه اینکار را انجام میدهید ؛ سه جک دیگر را در بالا فاش کنید و بگویید کـه جک ها برای فرار تا سقف دویده اند.

بدیهی اسـت کـه شـما می‌دانید جک ها تمام مدت آنجا بوده اند ؛ اما تماشاگران فکر می‌کنند کارت ها پس از قرار دادن در پایین و وسط عرشه ؛ بـه طرز جادویی بـه بالا برگشته اند.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

7- داستان را بگو. این ترفند بـه عده اي از قصه هاي‌ خوب متکی اسـت. شـما می‌توانید داستان را طوری بگویید کـه گویی جک ها در حال سرقت از بانک هستند ؛ یا در مورد چگونگی ورود چهار سارق بـه خانه اي برای سرقت در طبقات مختلف. سه کارت برتر عرشه را یکی یکی بردارید ودر حین بیان داستان ؛ آن ها را در سطوح مختلف وارد کنید.

داستان را بـه طرز چشمگیری بگویید. هرچه جزئیات بیشتری در مورد انچه جک ها بـه دنبال ان هستند و سارقین قصد دارند با پول نقد انجام دهند ارائه دهید ؛ مخاطبان شـما بیشتر درگیر خواهند شد. یک داستان غوطه وری مخاطبان شـما را از کاری کـه با دست انجام میدهید منحرف میکند.

این ترفند را میتوان با هر مجموعه کارت چهره ؛ نه فقط Jacks ؛ انجام داد.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

روش3 اجرای قمارباز

1- عرشه را کاملاً مرتب کنید و کارت پایین را حفظ کنید. حتی می‌توانید بـه یک مخاطب اجازه دهید کـه دست و پا زدن کند یا عرشه را برش دهد تا مشکوک شود. همچنین میتوانید عرشه را برش دهید. در بعضی از مواقع کـه عرشه را مربع می‌کنید ؛ یک نگاهی بـه کارت پایین بیندازید و ان را بخاطر بسپارید.

اگر بـه یکی از مخاطبان اجازه می‌دهید عرشه را مرتب کنند ؛ فقط کافی اسـت قبل از حرکت ؛ نگاهی سریع بـه کارت پایین عرشه بیندازید.این ترفند با کمی تغییر ؛ مشابه یافتن کارت شخصی در عرشه اسـت.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

2-بـه تماشاگر خود اجازه دهید هر کارت را انتخاب کند. عرشه را کمی بیرون بکشید و از عضو مخاطب خود بخواهید کـه یک کارت انتخاب کند و ان را حفظ کند. سپس ؛ عرشه را از جایی کـه کارت کشیده شده برش دهید و ان را بـه دو تکه جدا کنید. از مخاطب خود بخواهید کارت را در بالای شمعی کـه کارت پایینی را کـه در ان حفظ کرده‌اید ؛ قرار ندهد. سپس کارت حفظی خودرا در بالای کارت عضو مخاطب خود قرار دهید.

اگر از پیشرفت بالاتری برخوردار هستید ؛ می‌توانید یک نوسان یا برش کاذب ایجاد کنید کـه اینکار باعث ایجاد توهم در هم زدن عرشه میشود بدون این کـه واقعاً اینکار را انجام دهید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

3- عرشه را ببرید. یا میتوانید عرشه را خودتان ببرید ؛ یا این کـه از مخاطبان خود بخواهید یک‌بار عرشه را ببرند. اکنون کارت پایینی کـه بـه خاطر سپرده اید ؛ درست بالای کارت انتخاب شده تماشاگر شماست. دراین مرحله ؛ ممکن اسـت بخواهید چند تغییر اشتباه انجام دهید ؛ اما اگر اینکار را انجام دادید ؛ حتما یادتان باشد کـه این دو کارت کجا هستند تا آن ها رابا هم مخلوط نکنید.

هر چقدر مکان بیشتری پیدا کنید تا مخاطب شـما در ترفند شـما تعامل کند ؛ احساس نظارت مخاطب بیشتر می‌شود. این باعث میشود کـه در پایان این ترفند فاش شود.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

4- شروع بـه معامله کارت ها کنید. کارتهای خودرا از یک طرف جدول بـه طرف دیگر پشت سر هم معامله کنید. با دیدن کارت بـه خاطر سپرده شده و کارت انتخاب شده تماشاگر خود ؛ کـه درست بعد از کارت شـما اسـت ؛ متوقف نشوید. بـه گونه اي رفتار کنید کـه گویی همه ی چیز طبیعی اسـت. بـه غیر از چند کارت آخر ؛ بیشتر عرشه ها را بـه فروش برسانید.

این ترفند شامل شـما میشود طوری رفتار کنید کـه گویی می‌دانید کارت عضو مخاطب خود چیست. اگر وقتی بـه ان رسیدید متوقف شوید ؛ قسمتهای بعدی این ترفند را خراب می‌کند.

😎😎 بازی بنکو

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

5-دهان خودرا شروع کنید. ترفندهای جادویی ؛ بـه ویژه این موارد ؛ وقتی یک داستان را تعریف میکنید ؛ تقویت میشوند. شروع بـه صحبت در مورد این کـه چقدر متقاعد شده اید کارت تماشاگر خودرا پیدا میکنید و می‌خواهید روی ان پول شرط بگذارید صحبت کنید. حتی میتوانید با دانستن این کـه چگونه یک کارت کارت را دستکاری کنید ؛ کمی در مورد این کـه چگونه در وگاس درآمد زیادی کسب کرده‌اید اضافه کنید.

یک دلار شرط ببندید کـه کارت بعدی کـه ورق میزنید کارت تماشاگر باشد. از آنجا کـه تماشاگر قبلاً کارت را دیده اسـت ؛ ممکن اسـت شرط ببندد ؛ فکر میکند شـما کارت آخر را در دست خود برگردانید.اگر مخاطب شرط بندی نکرد ؛ اگر اشتباه می‌کنید یک دلار افزایش دهید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

6- کارت تماشاگر خودرا ورق بزنید. بـه جای ورق زدن کارت بعدی روی عرشه ؛ از میان انبوه کارت هایي کـه قبلاً برگردانده اید شکار کنید و کارت وی را پیدا کنید ؛ کـه باید درست درکنار کارتی کـه حفظ کرده‌اید باشد. برای فروش واقعی این حرکت ؛ وانمود کنید انگار میخواهید کارت را در دست خود برگردانید قبل از این کـه کارت تماشاگر خودرا ورق بزنید.

در واقع پول کسی را نگیرید. اگر یکی از مخاطبان شـما شرط بندی کرده اسـت ؛ دلار خودرا پس بگیرید و بـه او بگویید کـه این یکی را بـه او رایگان میدهید. حتی می‌توانید از این حرف شوخی کنید و بـه او بگویید واقعاً منصفانه نخواهد بود زیرا شـما جادو هستید و قبلاً می‌دانید کدام کارت از اوست.اگر این ترفند را بـه هم ریخته باشید ؛ ممکن اسـت وادار شوید بـه عضو مخاطب خود دلار پرداختی را کـه پرداختید ؛ بدهید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

روش 4 انجام ساندویچ دستی

1-از تماشاچی بخواهید کارت انتخاب کند. یک عرشه معمولی بردارید و کارت هاي‌ یک تماشاگر را بیرون بیاورید و از او بخواهید کارت انتخاب کند. همانگونه کـه تماشاگر شـما کارت را برمی دارد و ان را حفظ می‌کند ؛ عرشه را ببرید. از تماشاگر خود بخواهید کارت را بالای برش قرار دهد و سپس کارت هاي‌ باقیمانده را دریک استراحت صورتی قرار دهد.

از تماشاگر بخواهید کارت را در نیمه پایینی عرشه قرار دهد ؛ و بین کارت او و کارتهایی کـه روی ان قرار میدهید ؛ فاصله اي صورتی رنگ داشته باشد. با این روش میدانید کـه کارت کجاست.

یک شکست صورتی با استفاده از بالشتک انگشت صورتی رنگ شـما انجام میشود تا برشی خفیف در پشت عرشه ایجاد شود کـه مخاطبان شـما نمی‌توانند ان را ببینند.

2- دوباره عرشه را ببرید. از استراحت صورتی خود استفاده کنید تا کارتهایی را کـه بالای کارت تماشاگر قرار داده اید جدا کنید و عرشه را ببرید تا کارت تماشاگر شـما در بالای صفحه باشد. این ممکن اسـت یک برش مجدد واضح باشد ؛ بنابر این برای جلب توجه مخاطب خود ؛ از تماشاگر خود بخواهید کـه فوق العاده سخت روی کارتی کـه کشیده شده تمرکز کند.

و توضیح دهد کـه شـما سعی میکنید کارت را در دست تماشاگر خود نشان دهید.اگر می‌خواهید بیشتر از این هم بزنید ؛ مطمئن شوید کـه کارت برتر در آنجا باقی بماند.

ترفند کارت جادویی

3- بالابر مضاعف انجام دهید. بالابر مضاعف شامل برداشتن دو کارت بالایی از قسمت بالایی اسـت ؛ گویی کـه فقط یک کارت برداشته اید. اگر می‌خواهید ترفندهای کارت جادویی را انجام دهید ؛ این یک مهارت ضروری دستی اسـت.

در بالابر مضاعف صورت کارتی را کـه از عرشه خارج کردید بـه تماشاگر خود نشان دهید. اظهار کنید کـه میخواهید تماشاگر شـما این کارت را بین دستان او ساندویچ کند و شـما می‌خواهید ان را بـه جادویی با کارت انتخاب شده خود تغییر دهید. همانگونه کـه این را میگویید ؛ هردو کارت را دوباره بالای عرشه قرار دهید.

ممکن اسـت لازم باشد قبل از اقدام بـه این ترفند ؛ دو کارت را از بالای صفحه برداشته و چهره دوم را نشان دهید ؛ مثل این کـه یک کارت باشد.

ترفند کارت جادویی

4- کارت تماشاگر خودرا ساندویچ کنید. کارت بالایی را کـه همان تماشاگر شماست در بالای دست او قرار دهید و از او بخواهید تا دست دیگرش را روی ان قرار دهد.

هنگامی کـه دو بالابر را پایین آوردید ؛ دو کارت را دوباره روی عرشه قرار دهید ؛ کارت برتر «کارت اصلی تماشاگر» را بردارید و ان را بـه دستان خود قرار دهید ؛ رو بـه پایین و آنجا قرار گرفته اسـت. بـه تماشاگر خود بگویید کـه محکم کارت را نگه دارد و فشار زیادی وارد کند.

دراین مرحله ؛ کارتی کـه تماشاگر شـما برداشته بین دستان او قرار دارد ؛ اما او فکر میکند این کارت همان کارت اسـت کـه شـما بـه او نشان داده اید. این کارت در بالای عرشه قرار دارد.

ترفند کارت جادویی

5- برو دنبال کارت. بـه تماشاگر خود بگویید کـه میخواهید کارتی را کـه او در دست دارد در حال حاضر جادویی با کارتی کـه در ابتدا انتخاب کرده اند تغییر دهید.

مثل این کـه دنبال کارت انها هستید ؛ بـه دنبال اطراف عرشه بروید و شکار کنید ؛ در حالی کـه میدانید تماشاگر شـما قبلاً ان را دارد.روی کارتی کـه از قبل بالای عرشه قرار دارد و تماشاگر فکر می‌کند بین دستان او قرار دارد ؛ مستقر شوید.

6- فاش کردن سرانجام ؛ فاش کنید کـه کارتی را کـه تماشاگر شـما اعتقاد داشت در دست او اسـت ؛ دارید. از تماشاگر خود بخواهید بـه کارتی کـه در دست دارد نگاه کند و نشان دهد کـه کارت اصلی اوست.

نکات

مخاطبان خودرا با گفت و گو ؛ توضیح دادن انچه قصد دارید بعدی انجام دهید ؛ یا از تماشاگران خود بخواهید بعضی کارها را انجام دهند کـه چشم ها را از دست و عرشه شـما دور نگه دارد.

😍😍 آموزش شرط بندی اسب سواری

از یک عرشه کارت کـه کمی فرسوده اسـت استفاده کنید. جابجایی ؛ خم شدن و دستکاری عرشه جدیدتر مخصوصاً برای بالابرهای دوتایی دشوارتر اسـت.تمرین کردن عرشه بـه روش هاي‌ مختلف برای بهتر شدن سریع جابجایی و دانستن نحوه نگه داشتن کارت در جای خود ؛ تمرین کنید.

دیدگاهتان را بنویسید