حکم آزادی فاطمه خویشوند (سحر تبر ) در دادگاه شاخ های اینستاگرام

حکم آزادی فاطمه خویشوند (سحر تبر ) در دادگاه شاخ های اینستاگرام

حکم آزادی فاطمه خویشوند «سحر تبر » در دادگاه

فاطمه خویشاوند یا این‌که سحر تبر یک کدام از دیگر از شاخ هاي‌ اینستاگرام میباشد. این دختر برنا کـه فعلاً بـه سحر تبر پر اسم و رسم میباشد با بـه کارگیری از گریم هاي‌ خیره کننده و فریب مخاطبان توانست اعتنا هاي‌ اکثری را بـه خویش جلب نماید‌. وی رخ زیبایش رابا گریم هاي‌ وحشتناک نهفته میکرد و از این روش مخاطبانش را فریب می‌بخشید.حکم آزادی فاطمه خویشوند کـه با نام مستعار سحر تبر را دراین مطب مطالعه نمایید.

 

سحر تبر که می باشد؟

فاطمه خویشوند یکی‌از شاخ هاي‌ مجازی مشهور بـه سحر تبر فقط ۲۴ سال دارااست. وی متولد سال ۱۳۷۶ از طهران می‌باشد. بـه جهت طلاق و جدایی بابا مادرش درکنار مادرش معاش می‌کرد. در بالا فعالیتش را در اینستاگرام استارت کرد. این دختر برنا با گریم هاي‌ تعجب آور و وحشتناک خویش در فضاهای اجتمایی مشهور شد و دقت هاي‌ متعددی را جلب کرد.

 

او تا برهه زمانی ها بدین فعالیت خاطر نشان نمود تا فالوورهای بخش اعظمی جذب کرد و نامش در آحاد کانال هاي‌ اجتمایی پیچید. کلیه بـه خیال و خاطر ظواهر تعجب آور و ترسناکش کنجکاو بودند و می گفتند بارها پایین تیغ فعالیت جراحی رفته میباشد تا این رخ را برای خویش ساخته میباشد.

 

وی با نشر عکس و ویدیو در صفحه هاي‌ اجتمایی‌ خویش صرفا بـه‌دنبال این بود تا پست هایش لایک و بازدید بخورد. آوازه روز آپ دیت این دختر برنا را وسوسه می‌کرد تا بیش تر از پیشین در اعتنا ها باشد. وی در انتها بـه خیال حاشیه ها بسیار بازداشت شد ودر سال ۱۳۹۸ بـه زندان رفت‌.

حکم آزادی فاطمه خویشوند «سحر تبر » در دادگاه شاخ های اینستاگرام

سحر تبر مرده میباشد؟

جدیدا امیرتتلو یکی‌از خواننده هاي‌ دارای اسم و رسم و غیرمجاز کشورمان در اینستاگرام خویش اذعان کرد کـه سحر تبر بر اثر ابتلا بـه بیماری کرونا مرده میباشد. ولی هنوز درستی این خبر معلوم نشده میباشد و ما اطلاعاتی درخصوص این قضیه نداریم. سحر کـه با چندین فعالیت جراحی و گریم هاي‌ وحشتناک مشهور گردیده بود آخر و عاقبت بازداشت شد.

 

این دختر برنا در مقطع مقداری با ظواهر تعجب آور خویش چیره شد فالوورهای بخش اعظمی جذب نماید ودر دسترس اعتنا ها قرار بگیرد، آن قدر در دیده بود کـه اورا عروس مردگان می‌خواندند و میگفتند بـه جهت باخت عشقی بدین امور دست زده می‌باشد.

 

اما ناگفته نماند این یکی‌از دهانزد هاي‌ پخش گردیده بود، چند نیز می گفتند وی بـه یک بیماری روحی خل وچل دچارست بیماری کـه همیشه تصور می‌کرد عیب و نقصی دارااست. نماینده قانونی وی نیز اعلام نموده اسـت در زندان بـه بیماری کرونا در گیر گردیده اسـت و وضعیتش خراب و حاد می‌باشد.

 

سحر تبر پیش از کار چه‌گونه بوده میباشد؟

فاطمه خویشوند کـه بـه سحر تبر دارای شهرت میباشد در بالا یک دختر بی آلایش از یک خانواده بی آلایش بود. ولی عشق و علاقه وی بـه آوازه منجر شد بـه راهی کشیده گردد کـه زیبایی اول خویش را از دست بدهد. این دختر برنا با یک‌سری کار جراحی و گریم هاي‌ وحشتناک اعتنا هاي‌ بخش اعظمی را جلب کرد.

 

اما ناگفته نماند افرادی می گفتند تصویرهایی کـه از خویش منتشر می نماید اکثر اوقات فتوشاپ می‌باشد و وی هیچ سیرتکامل فعالیت جراحی جاری ساختن نداده میباشد. بـه تازگی بـه خیال و خاطر حاشیه ها و فحاشی مخاطبانش اندوهگین بودو می‌خاطرنشان کرد تنها می خواهد خودش باشد.

 

البته این دلخوری تنها ظاهراً بودو دراصل خرسند و راضی بود. کسانی میگویند بـه خیال یک نوع بیماری بدین قبیل امور دست میزند. بیماری کـه او‌را مجاب می نماید هربار بهتر از قبلی چشم بشود و هر سیرتکامل عیب و نقص را ظاهراً خویش از فی مابین برنده شود. سحر سن یه خرده دارااست ودر یک خانواده ساده با فیس اي خوشگل بـه عالم آمده میباشد کـه اینک در زندان بـه رمز میبرد.

حکم آزادی فاطمه خویشوند «سحر تبر » در دادگاه شاخ های اینستاگرام

حکم آزادی فاطمه خویشوند

همسر سحر تبر که می باشد؟

سحر تبر تزویج نکرده میباشد ولی ناکامی عشقی بدی خورده میباشد. بیان شده می‌باشد کـه بـه خیال عشق و علاقه قدیمی خویش دست بـه‌این امور می‌زند البته وی بارها در صفحه ها مجازی مانند اینستاگرام اعلام نموده اسـت کـه مجموع اینها بـه خیال و خاطر عشق وی بـه تغییر‌و تحول می‌باشد. این دختر برنا همین طور از قضاوت هاي‌ مخاطبانش بـه ظاهر اظهار غم و دلخوری نموده اسـت.

 

میگویند او بیشتر از این‌که دنبال سهیم احساساتی باشد پیگیر این میباشد کـه در دسترس اعتنا ها قرار بگیرد. ولی ناگفته نماند وی تا قبل از این هم باخت عشقی خورده می‌باشد و دیگر خویش را مشغول رابطه ها عاطفی نمی‌نماید البته کلاً کسی بـه خیال و خاطر ظواهر و خلق و خوی خیره کننده این دختر بـه سمتش نمیرود. وی درسال ۱۳۹۸ بـه جهت اشاعه ترس و هراس بازداشت شد و بـه زندان بـه زمین خورد.

 

بعداز زندان چه اتفاقی برای سحر تبر به زمین خورد؟

سحر پس از حاشیه ها عالم جهانبخت بر رمز لهجه ها زمین خورد و اعتنا هاي‌ بخش اعظمی در صفحه ها مجازی جلب کرد، اکثری او‌را مضحک میکردند و خل وچل خطابش می کردند. وی آن گاه بعداز تولید ترس و هراس در میان عموم و حاشیه ها اتفاق افتاده بازداشت شد ودر سال ۱۳۹۸ بـه زندان ورامین زمین خورد. برای وی دهه حبس ابد بریدند، زندان برایش بسیار طاقت فرسا قبلی بودو تحمل آن دور و اطراف برایش مشقت بار گردیده بود.

 

جدیدا امیرتتلو نیز با نشر یک استوری در برگه اینستاگرامی خویش اذعان کرد سحر تبر در زندان بـه بیماری کرونا دچار شد‌ه‌اسـت و مرده می‌باشد. ولی نماینده قانونی سحر تبر درستی این خبر را رد کرده بودو گفته بود وی در زندان موقعیت بدی دارااست.

 

این دختر برنا در زندان تاوان شغل هاي‌ خویش را پس داده بودو بسیار منصرف بود سرنوشت بعد از دادگاه او خبری بر پایه ي آزادی وی پیچید. وی بعداز آزادی در گفت‌و‌گو اش می‌خاطرنشان کرد کـه دیگر حاضر وجود ندارد بـه زندان برگردد.

حکم آزادی فاطمه خویشوند «سحر تبر » در دادگاه شاخ های اینستاگرام

حکم آزادی فاطمه خویشوند

فاطمه خویشوند دارای اسم و رسم به سحر تبر چه کسی است؟

فاطمه خویشوند یک دختر ساده با صورت اي قشنگ و متناسب بود. ولی بـه دلایلی نامشخص تصمیم گرفت تا با ظاهری گوناگون در دسترس روئت کرد عموم قرار بگیرد. در بالا دهانزد گردیده بود کـه وی پنجاه فعالیت جراحی ایفا داده می‌باشد البته با تمرکز در عکسها و ویدئو هاي‌ وی متوجه میشوید کـه فتوشاپ میباشد.

 

این دختر برنا با چهار فعالیت زیبایی و گریم ماهر در برهه زمانی یه خرده پیروز شد فالوورهای اکثری برای صفحه ها مجازی خویش بـه دست بیاورد. شـما با مراجعه بـه گوگل در وب سایت هاي‌ متفاوت می‌توانید عکس هاي‌ فاطمه مشهور بـه سحر تبر را تماشا فرمایید.

 

همین طور با پاره اي اعتنا در دور نما آنان باتوجه بـه کج بودن پاها و شی ءها درون تصویر متوجه می‌شوید کـه همگی عکس هاي‌ وی فتوشاپ میباشد. اطلاعاتی ظریف و صحت نیز از خانواده این دختر در مشت وجود ندارد چون با این اتفاقات و حاشیه ها سبب آبروریزی خانواده خویش می ‌شد. البته فاطمه هم مانند دیگر دختران برنا یک دختر با فیس اي متناسب بود کـه صرفا خواهان این بود تا بـه وی اعتنا بشود.

 

اینستاگرام سحر تبر چه است؟

وی دریک سری سال پیش با فعال‌ساز‌ي پیج اینستاگرام و بـه اشتراک گذاری عکس هاي‌ متعدد از خویش اعتنا سیلی از استفاده کننده را بـه خویش جلب کرد. پست ها اولیه کاغذ این دختر برنا عکسهایی از پیشین فعالیت و تغییرات وی بود، کـه ظاهری معمولی و ساده داشت ولی مدتی آن‌گاه با اشتراک گذاری عکس هاي‌ تعجب آور خویش اکثری از مخاطبان را حيرت زده کرد و آن ها‌را مجاب کرد تا دنبالش نمایند.

 

دهانزد گردیده بود وی پنجاه فعالیت زیبایی ایفا داده می‌باشد البته این صرفا خبرپراکنی اي بیش نبود، در واقع سحر یک گریمور ماهر بود کـه غالب شد با گریم خویش و فوتوشاپ عکس هایش دقت هاي‌ بخش اعظمی را جلب نماید. شـما نیز در‌صورتی‌کـه در رابطه فیس و ظواهر این دختر کنجکاو می باشید.

 

می‌توانید با سرچ لقبش همه ی عکس هاي‌ او‌را تماشا نمایید. مخاطبان اینستاگرام اورا بـه خیال و خاطر ظواهر عجیبش عروس مرده نامیدند. برای مشاهده عکس هاي‌ بیشتر از وی می توایند بـه اینستاگرام سحر تبر مراجعه نمایید.

 

خانواده سحر تبر چه عده ای میباشند؟

داده ها دقیقی از خانواده سحرتبر در مشت وجود ندارد، البته گفته میگردد بابا و مادرش جداگانه گردیده اند ودر کنار مادرش معاش می‌نموده اسـت. همین طور این دختر برنا هنوز تزویج نکرده میباشد و مجرد میباشد. وی آنگاه دستگیری بـه ۱۰ سال زندان محکوم شد ودر فروددین ماه ۱۳۹۹ بـه COVID-19 در گیر شد.

 

آیا نماینده قانونی وی توانست او را آزاد نماید؟

او در در حالی کـه درانتظار فرا وصال دادگاهش بود در قرنطینه زندان بـه رمز می‌برد. نماینده قانونی وی نیز در گفت و گو اي خبر از حالا بد و خراب سحر تبر اعطا کرد. وی طی زمان ها نتوانست بـه مرخصی برود البته بعد ازآن دادگاه خبر آزادی اش تمامی جا پیچید.

 

سحر در رای زنی اي کـه جدیدا کلیپش در صفحه ها مجازی پخش گردیده بود ابراز پشیمانی کرده بودو می‌بیان کرد زندان برایش بسیار طاقت فرسا پیشین می‌باشد و مثل یک کابوس بوده می‌باشد. وی عکسهایی با دوستان خویش منتشر کرده بود ولی تا بـه حالا هیچ عکس مشترکی با خانواده خویش منتشر نکرده میباشد.

 

وی چه لبه هایی دارااست؟

فاطمه خویشوند مشهور بـه سحر تبر کناره هاي‌ اکثری ازآن نخست داشته می‌باشد وی با فریب مخاطبانش توانست فالوورهای متعددی جذب نماید و بـه غرض خویش رسد. پیش از این‌که بدین کنیه شناخته بشود مانند دیگر شاخ هاي‌ مجازی تنها بـه تشکیل داد دابسمش می‌پرداخت ولی وسوسه آوازه اورا بـه مسیری دیگر کشاند.

 

پس از اتفاقات و حاشیه ها عالم جهانبخت کـه قتل نفس کرده بود این دختر بیشتر شناخته شد ودر اکثری از صفحه هاي‌ مجازی گزینه تمسخر قرار گرفت. سحر تبر در زمان مجال مقداری بـه خیال ظواهر عجیبش یکی پرحاشیه ترین اشخاص صفحه ها مجازی کنیه گرفت.

 

وی بـه گفته خویش بـه جهت عشق قلبی بـه‌این مسیر روی آورده می‌باشد ولی تنها درپی کناره و دقت می‌گشت کـه بدین مقصود دست پیدا کرد و توانست دقت هاي‌ بخش اعظمی را جلب نماید.

حکم آزادی فاطمه خویشوند «سحر تبر » در دادگاه شاخ های اینستاگرام

حکم آزادی فاطمه خویشوند

سوال های متداول

سحر تبر چه کسی است؟

سحر تبر یکی شاخ هاي‌ مجازی می‌باشد کـه با ظواهر و رخ خیره کننده خویش از پرحاشیه ترین اشخاص صفحه هاي‌ مجازی بود.

 

سحر تبر تزویج نموده است؟

سحر تبر وصلت نکرده می‌باشد ولی بیان شده میباشد وی پیش از این دریک ارتباط عاطفی بوده می‌باشد.

 

خانواده سحر تبر چه افرادی میباشند؟

بابا و مادرش غیر وابسته گردیده اند و وی در بالا پیش مادرش معاش می‌نموده اسـت.

 

سحر تبر یک سری سال در زندان بود؟

سحر تبر درسال ۱۳۹۸ بـه ۱۰ سال حبس محکوم شد ولی یه خرده پس از دادگاه خویش آزاد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید