خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

روز خبرنگار یکی از روزهای مهم کشور ما اسـت کـه در مرداد ماه این روز ها ثبت شده اسـت در ادامه با خاص ترین پیام روز خبرنگار بـه همراه عکس و متن هاي‌ جذاب «جدید ترین ها» سایت هاتم بت را دنبال کنید .

 

روز خبرنگار به مناسب چه روزی است‌؟

خبرنگار کسی اسـت کـه با اتکا بـه ذوق و استعداد شخصی، پس از گذرانیدن دوره آموزش تخصصی و همچنین با توجه بـه مسئولیت اجتماعی کـه این حرفه بر عهده او می گذارد.

 

وظیفه کسب، تهیه، جمع‌آوری و تنظیم ‘اخبار’ و انتقال انها را از طریق وسایل ارتباط جمعی «مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری» بـه مخاطبان بر عهده دارد.می در هفدهم مرداد 1377 در مزار شریف افغانستان بـه همراه 8 نفر از کارکنان کنسولگری توسط عوامل گروه طالبان کشته شدند.

 

 

پیامک روز خبرنگار

نویسنده توانا، فرزند عزیزم. ۱۷ مرداد روز
فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شـما مبارک.

 

***************

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

 

***************

 

نوشتن را خدا بـه شـما یاد داد و بـه قلم فسم
خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شـما پیغمبران و روز بعثتتان
مبارک.

 

***************

 

درود؛ خوبید؟ روزتون مبارک. با آرزوی خبر های خوش

 

***************

اقتضای جان چو اي دل آگهی اسـت/ هرکه آگه
تر بود جانش قوی اسـت.

روز خبرنگار مبارک

 

***************

جدیدترین پیامک های روز خبرنگار

 

بـه راستی چه زیباست اندیشه اي کـه در مقابل قلم زانو زند و واژه هایي کـه در خدمت بیان حق برآید. روز خبرنگار بر شـما مبارک

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

***************

 

و “قلم” بهانه اي شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک

 

***************

 

چون ققنوس می سوزی و دوباره توتم بـه دست بـه زندگی برمی گردی تا بدانند نامیرایی! روزت فرخنده و قلمت پاینده.

 

***************

جملات ناب مخصوص روز خبرنگار

 

مطمئنا مبارک اسـت روزی کـه بـه نام
شماست!

 

***************

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسییدن بـه قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان ؛ رسیدن باشد. هم قلم روزت مبارک
شاید قرار این اسـت کـه بـه دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست کـه لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود. مطمئناً مبارک اسـت روزی کـه بـه نام شماست.

روز خبرنگار مبارک

***************

عکس و متن روز خبرنگاه برای استوری 

 

جان نباشد جز خبر در آزمون / هر کـه را افزون خبر، جانش فزون.

روز خبرنگار مبارک

از بوسیدنی‌هاي‌ این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار.

روزت فرخنده و قلمت پاینده

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان‌ها اسـت و پر گشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسیدن بـه قاف حقیقت آرمان‌ها باید سیمرغ شویم تا پر گشودنمان، رسیدن باشد.

هم قلم روزت مبارک

***************

 

در کام قلم ز جان من خون می‌ریخت در صفحه چو اشک چشم مجنون می‌ریخت

ان دل کـه نثار دوست باید میشد خون میشد و قطره قطره بیرون می‌ریخت

روزت فرخنده و قلمت پاینده.

جان نباشد جز خبر در آزمون

هر کـه را افزون خبر، جانش فزون.

روز خبرنگار بر شـما مبارک

***************

 

نوشته‌هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی اسـت کـه نمیتوانند بگویند و فریادشان بی صداست.

روز خبرنگار مبارک

***************

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

 

خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق اسـت، هنری و عشقی کـه خبرنگار باید با جان و دل عاشق ان باشد تا بتواند دراین زمینه موفق باشد.

روزت مبارک

***************

 

بـه راستی چه زیباست اندیشه‌اي کـه در مقابل قلم زانو زند و واژه‌هایي کـه در خدمت بیان حق برآید.

روز خبرنگار بر شـما مبارک

***************

 

اقتضای جان چو اي دل آگهی اسـت هر کـه آگه‌تر بود جانش قوی اسـت.

روز خبرنگار مبارک

***************

 

نوشته‌هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی اسـت کـه نمیتوانند بگویند و فریادشان بی صداست.

روز خبرنگار مبارک

بـه راستی چه زیباست اندیشه‌اي کـه در مقابل قلم زانو زند و واژه‌هایي کـه در خدمت بیان حق برآید.

***************

پیام مخصوص تبریک روز خبرنگار مردادماه 

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

شکوه و زیبایی شغل خبرنگاری
غیرقابل پیشبینی بودن ان اسـت
با آرزوی موفقیت در شغل هیجان انگیزت

روز خبرنگار بر شـما مبارک

خبرنگاران یک دیگر را تنها نمی گذراند

همواره سعی کردم درکنار همکارانم باشم

کار عکاس و خبرنگار دار مجازاتی اسـت برای شعارهای دروغین

خبرنگاری یعنی عشق و درد

هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار خجسته باد

***************

 

آزادی مطبوعات بـه معنی آزادی انتقاد از شرایط موجود و آزادی مخالفت اسـت
جامعه‌اي آزاد اسـت کـه انتشار اخبار صحیح در ان آزاد باشد

روز خبرنگار را بـه شـما کـه صدای رسای اخبار برای آگاهی و آزادی جامعه هستید تبریک می گویم

و قلم بهانه‌اي شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای خبر خلاصه شویم

هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار خجسته باد

***************

اشعار تبریک روز خبرنگار

 

پیش از ورود تلویزیون بـه خانه‌ها
پیش از اختراع دوربین‌هاي‌ پیشرفته
این خبرنگاران و روزنامه نگاران بودند کـه امکان ان را فراهم می کردند تا مردم کشور از اتفاقات ان با خبر شوند
خبرنگاران و روزنامه نگاران بودند کـه آنچه بوده‌ایم و انچه کرده‌ایم را در حافظه تاریخ ثبت کردند
با این امید کـه خستگی ناپذیر فعالیت خودرا ادامه دهید

روز خبرنگار را بـه شـما تبریک میگویم

***************

هدف یک خبرنگار از کاری کـه انجام میدهد رسیدن بـه شهرت نیست
او بـه دنبال حقیقت اسـت و با فعالیت خود مسئولان را بـه پاسخگویی وا می‌دارد

روز خبرنگار مبارک

***************

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

در خبرنگاری قانونی بالاتر از این وجود ندارد کـه حقیقت را بگویی و بد ذاتان را بـه خجالت واداری
روز خبرنگار مبارک

نویسندگی، هنر نوشتن متنی اسـت کـه چندین بار خوانده شود
اما خبرنگاران باید طوری خبر را بیان کنند کـه تنها با یکبار خواندن، مخاطب از منظورشان آگاه شود
این مهارت یک خبرنگار اسـت
هفدهم مرداد روز خبرنگار مبارک

***************

محبوب ترین پیامک های روز خبرنگار

 

در عصر انفجار دانش، ارتباطات عرصه‌اي یافته اسـت سترگ
تا آنجا کـه عهده‌دار وسعت بخشیدن بـه دروازه‌هاي‌
پیشرفت و ترقی شده ودر این وادی
قلم بـه دستان هنرمندانی سپرده شده اسـت
کـه گوهر وجودی خویش را در زلال اندیشه‌اي ناب تطهیر نموده
و صداقت و سلامت را بـه عنوان دری ارزنده سرلوحه امور قرار داده‌اند
و با هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ آگاهی‌بخشی را بر دوش کشیده
و خاضعانه و بی‌ادعا وجود خویش را چراغ راه جامعه کرده‌اند
۱۷مرداد روز خبرنگار بر شـما تلاشگران عرصه خبر خجسته باد

********

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

درود و درود خدا بر تمامی وقایع نگارانی کـه حرمت قلم و آگاهی را پاس می‌دارند
و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت بـه کار نمی گیرند
درود و درود خدا بر تمامی خبرنگاران شهید کـه قلم را سلاح خویش
و رسانه را سنگر دفاع از استقلال و آزادی و مقابله با زورمندان
بریده از انسانیت و قدرت‌هاي‌ سلطه گر جهانی قرار دادند
ودر این راه پرافتخار بـه لقاء محبوب رسیدند
روزتان مبارک خبرنگاران عزیز

********

خبرنگار باید بداند و میداند کـه
ان کس کـه آگاه‌تر اسـت، مسؤول‌تر اسـت
مسؤول در قبال ملت و کشور
مسؤول در قبال باور‌ها و اعتقادات مردم
مسؤول در قبال منافع ملی
مسؤول در قبال تجاوز فکری
و اندیشه‌اي بیگانه بـه مرز‌هاي‌ فرهنگی
مسؤول در قبال اخلاق جامعه مسؤل در قبال
کژاندیشی و کژ رفتاری‌هاي‌ اداره کنندگان کشور
و این مسؤولیت و مسؤولیت‌ها نه‌تن‌ها محدودیت نمی‌آفریند
کـه راه رسیدن بـه کمال را دراین حرفه مقدس
برای او هموار و هموارتر می‌سازد و خبرنگار بـه جایگاهی میرسد
کـه جز رضایت حضرت دوست نمیبیند
روزتان مبارک خبرنگاران عزیز

********

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

روز خبرنگار روز تقدیر از زحمات کسانی اسـت کـه با مسئولیت و آزادی
و تحمل سختی‌هاي‌ فراوان بـه نگاشتن حقایقی میپردازند
کـه رشد و توسعه جامعه را ثمر می‌بخشد
و همواره بـه مثابه دیده‌بانان امین جامعه
در عرصه‌هاي‌ مختلف پرچم آزادی، آگاهی و امید را افراشته‌اند
هفدهم مرداد روز بزرگداشت مقام خبرنگار و اصحاب رسانه را
کـه روز احترام بـه حقوق ملت در دسترسی بـه اطلاعات صحیح
فوری و مناسب اسـت، تبریک عرض می‌نمایم

***************

متن و عکس روز خبرنگار

 

نوشتن را خدا بـه شـما یاد داد
و بـه قلم سوگند خورد و گفت
اقرا باسم ربک الذی خلق
درود بر شـما پیغمبران، روز بعثتتان مبارک

********

روز خبرنگار فرصتی ارزشمند و گران‌بهاست
برای پاسداشت مقام شامخ تمامی انسان‌هاي‌ فرهیخته
کـه در راه روشنگری و آگاهی‌بخشی بـه جامعه
جان خودرا تقدیم انقلاب کردند
خبرنگاران بـه راستی تجسم امانت، مسئولیت
تعهد، دلسوزی و وظیفه‌اند
روز خبرنگار را بـه شـما دلاوران خستگی ناپذیر تبریک می گویم

********

اسباب کار خبرنگار قلم و کاغذ اسـت
اما همین ابزار کوچک و شاید ارزان
موجب تغییر و تحول میشود
موجب می شود راهی ساخته شود
مدرسه‌اي آباد شود، حادثه‌اي بخیر بگذرد
بیماری سلامتی بـه دست بیاورد
بی‌خانمانی خانه‌دار شود.
گرسنه‌اي سیر و تشنه‌اي سیراب گردد
ودر نمایی بزرگ تر جنگی پایان یابد…
روز خبرنگار مبارک

********

راستی کـه رسالت اصحاب خبر و رسانه بسیار خطیر و حساس اسـت
چنانچه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی فرموده اسـت:
«حق را بگو ودر راه خدا از ملامت هیچ ملامت‌گری نهراس»
از همین روست کـه می توانیم حق‌گویی و مطالبه‌گری حق
توسط خبرنگاران عزیز را مجاهدتی عظیم
و فداکاری فرهنگی سترگ بنامیم و قدردان ان باشیم
روز خبرنگار بـه شـما دلاوران خستگی‌ناپذیر مبارک

***************

عکس و متن برای پست روز خبرنگار

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

وقتی قدم در عرصه خبرنگاری می گذاری
دیگر شب و روز برایت معنا ندارد
گویا خبرنگار باید بیدار باشد تا
جامعه با لالایی شیرین سیاست‌بازان
بـه خواب غفلت نرود
آری خبرنگار باید بسوزد تا بـه جامعه روشنی ببخشد
خبرنگار باید چشمانش را بر مطالبات و نیازهایش ببندد تا بتواند
چشم بینای مردمش باشد
او بر دردهایش سکوت میکند تا مطالبات جامعه را فریاد بزند
او با بی‌کاری و بی‌پولی می‌سوزد تا مردمانش روشن شوند
خبرنگار بی‌اجر و مزد، اما عاشقانه و شجاعانه
هزینه‌هاي‌ سنگین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را
بـه جان می خرد تا جامعه‌اي بسازد کـه در ان دیگر
هیچکس در هیچ جایگاهی جرات تضییع حقوق مردم را نداشته باشد
او ناگفته‌ها و درد‌هاي‌ بسیاری را بر دوش میکشد
خبرنگار قلم برمی‌دارد تا سایه‌اش بر سر کسانی کـه
درد مردم ندارند، سنگینی کند
او رسالتش را در بین هیاهوی پوچ روزگار بـه فراموشی نسپرده
و هویتش را هم چون عده‌اي بـه حقوق‌هاي‌ نجومی نفروخته اسـت
روز خبرنگار بر تلاش‌گران عرصه خبر مبارک

********

 

۱۷ مرداد ماه «روز خبرنگار» یاد روز باشکوه تلاشگران عرصه اندیشه
و قلم را بـه حضور خبرنگاران عزیز تبریک عرض نموده
و ضمن پاسداشت خاطره شهدای اصحاب رسانه
جد و جهد شـما عزیزان را در برافروختن چراغ
اطلاع رسانی مستقل و مسئولانه ارج می‌نهم
بی شک دست‌یابی بـه قله‌هاي‌ پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور
مراقبت از منافع ملی و مصالح مردم و آرمان‌هاي‌ ارزشمند انقلاب
جز با حق‌جویی، صدق و مجاهدت در عرصه آگاهی ممکن نمیشود
از ایزد منان تداوم عزت و اهتمام مسئولانه شـما را در روایت عشق
آزادی و حق‌گویی در عرصه آگاهی آرزومندم

********

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

آزادی مطبوعات بـه معنی آزادی انتقاد از شرایط موجود و آزادی مخالفت اسـت
جامعه‌اي آزاد اسـت کـه انتشار اخبار صحیح در ان آزاد باشد
روز خبرنگار را بـه شـما کـه صدای رسای اخبار برای آگاهی
و آزادی جامعه هستید تبریک میگویم

********

 

شاید قرار این اسـت کـه بـه دیگران یادآوری کنیم:
زندگی چیزی نیست کـه لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود
یقیناً مبارک اسـت روزی کـه بـه نام شماست!

********

 

۱۷مرداد، روز خبرنگار روز آنان کـه میوه آگاهی
و روشنفکری را بر سفره حال و آینده می گذراند
بر نگارندگان حق و حقیقت و کوشندگان عرصه متعالی رسانه
تبریک و تهنیت باد

********

 

این جا نوای پی در پی صفحه کلید‌ها در فضا می‌رقصد …
مغز‌هاي‌ بزرگ فرهیخته‌اي بی‌وقفه در پی حقیقت می رود
پشت مانیتور‌ها و گوشی‌ها پیامبران بدون وحی نشسته‌اند
با یک مشت قلب تپنده ناآرام
باچشم‌هایي کـه هرگز نمی خوابد
و گوش‌هایي کـه هرگز بسته نمی شود
این جا یکسری انسان بی‌ادعا
شب‌ها با اضطراب از خواب می‌پرند
و ذهن‌شان تا خود صبح در پی اتفاقات پرسه میزند
این جا دوربینشان، خودرویشان، حتی سر و صورتشان
و چه بسیار قلب‌هاي‌‌شان بی‌گناه
بـه زوال میرود و بر خلاف تصورات و حقوق جهانی‌شان
نه بـه دلار دست مزد می گیرند و نه امنیت جانی و روانی تضمین شده‌اي دارند
این جا می شود عشق را بویید!
چرا کـه اگر عشق ننامیم و نخوانیم‌شان
شوربختانه یا خوشبختانه در روزگاری کـه غول زندگی
روی شانه‌هایشان پا می‌فشرد
حق‌التحریر ناچیزشان بهانه خوبی برای ماندن نیست…
پس یقیناً مبارک اسـت روزی کـه بـه نام آنهاست

*********

اس ام اس روز خبرنگار

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق اسـت
هنری و عشقی کـه خبرنگار باید با جان و دل
عاشق ان باشد تا بتواند دراین زمینه موفق باشد
روز خبرنگار بر تمامی فعالان این عرصه مبارک

********

 

خبرنگاران چشمان بینا و وجدان هوشیار جامعه هستند
کـه هم چون دیده‌بانانی امین و امانت‌دار
مجدانه و متعهدانه در پی افراشتن پرچم آگاهی و روشن‌گری هستند
روز خبرنگار مبارک

********

 

طلایه‌داران عرصه خبر راهیان وادی آگاهی و نیک‌اندیشی‌اند
مجاهدانی کـه در نگارش خبر از جوهر جان خویش مرکّب ساختند
ودر سپهر شهادت و ایثار ستارگانی جاوید شدند
روز خبرنگار مبارک

********

 

خبرنگار روح سوگندی اسـت کـه خداوند بـه جسم بی‌جان قلم یاد کرد
و مرکبی اسـت کـه حرمت بخشید بـه واژگان آگاهی و معرفت
خجسته باد روزتان کـه مطلع روشنی اسـت

********

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

روز خبرنگار برای هر شخصی اسـت کـه
در راستای شفاف‌سازی جامعه قدم بر می‌دارد
کسانی کـه بدون چشم‌داشت بـه سمت
جامعه‌اي پاک و بی‌آلایش حرکت می کنند
روزت فرخنده و قلمت پاینده باد

********

خاص ترین پیام تبریک روز خبرنگار به همراه عکس و متن های جذاب (جدیدترین ها)

خبرنگاران بـه راستی نماد تعهد، وظیفه‌شناسی، دل‌سوزی، آگاهی‌بخشی
و مطالبه‌گری هستند کـه حتی جانشان را برای روشنی‌بخشی و عینیت بخشیدن
بـه “نون و القلم مایسطرون” در طبق اخلاص گذاشته‌اند
هفدهم مرداد کـه یادآور ایثارگری و رشادت خبرنگاران شهید اسـت
بـه همه ی خبرنگاران ایران عزیز تبریک و تهنیت عرض نموده و برای این عزیزان
موفقیت و سربلندی در انجام وظایف خطیرشان را آرزومندم

دیدگاهتان را بنویسید