سود ۷۰ میلیونی در بلک جک با این روش ها و کسب مهارت و تجربه ۱۰۰٪ تضمینی

سود ۷۰ میلیونی در بلک جک با این روش ها و کسب مهارت و تجربه ۱۰۰٪ تضمینی

سود ۷۰ میلیونی در بلک جک

بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه نیاز بـه مهارت و تجربه دارد در ادامه با سود ۷۰ میلیونی در بلک جک با این روشها و کسب مهارت و تجربه ۱۰۰٪ تضمینی سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

ترفند برد در بازی بلک جک 

درست مانند تعداد زیادی از بازی هاي‌ شرط بندی دیگر، بازی بلک جک نیز بـه دلیل ماهیتش بـه طور قابل توجهی بـه شانس بستگی دارد. با این حال، بسیاری استدلال کرده اند کـه بازی بلک جک یک بازی مهارتی اسـت کـه می‌تواند مانند هر بازی مهارت محور دیگری توسعه یابد. بـه عنوان مثال کازینوها برای ابداع بازی هاي‌ ورق دیگر مانند Pontoon و Spanish 21 از بازی بلک جک الهام گرفته اند.

سود ۷۰ میلیونی در بلک جک با این روش ها و کسب مهارت و تجربه ۱۰۰٪ تضمینی

در طول بازی بلک جک، بـه دیلر و همه ی بازیکنان روی میز در هر دور دو کارت داده می شود. یکی از دو کارت آشکار می شود و کارت دوم پنهان می‌ماند. بـه غیر از ایالات متحده کـه دو کارت بـه دیلر ارائه می دهد، تعداد زیادی از کشور های دیگر فقط یک کارت را بـه انها ارائه میدهند. کارت هاي‌ شاه، بی بی و سرباز دارای ارزش 10 امتیازی هستند در حالی کـه کارت هاي‌ دیگر از 2 تا 9 بـه اندازه عددشان امتیاز دارند.

 

اصطلاحات بازی بلک جک

اصطلاح soft در بازی بلک جک؛ برای اشاره بـه کارت Ace استفاده می شود کـه ارزش ان 11 اسـت. تا زمانی کـه دست بازیکن یا دیلر، از 21 تجاوز نکند، مجاز هستند کارت هاي‌ اضافی بکشند. بـه محض این کـه بازیکنان دستها را بدون بلک جک یا باست تمام کردند، نوبت بـه دیلر می‌رسد و وی، تمام کارت هاي‌ روی میز را نشان می دهد. اگر مجموع امتیازات کارت ها تا 17 باشد، دیلر در بازی باقی می‌ماند.

 

زمانی کـه یک بازیکن کارتی با ارزش 10 بـه همراه یک آس داشته باشد، بلک جک می‌کند. اگر دیلر همان امتیاز را نداشته باشد، بازیکن بی برو و برگرد، برنده می شود و تمام پول شرط بندی شده را دریافت میکند. حتی عده اي از کازینوها پس از دریافت بلک جک بـه بازیکن پاداش میدهند. بازیکن همچنین زمانی برنده می شود کـه ارزش نهایی کارت هایش از دیلر بیشتر باشد اما از 21 بیشتر نباشد.

سود ۷۰ میلیونی در بلک جک با این روش ها و کسب مهارت و تجربه ۱۰۰٪ تضمینی

استراتژی برد در بلک جک

هر بازیکنی کـه ارزش کل بالاتر از 21 داشته باشد از بازی خارج می شود. هیچکس برنده نمی‌شود، اگر بازیکنان و دیلر هم زمان بلک جک دریافت کنند. اگر فشاری وجود داشته باشد هیچکس برنده نمیشود. فشار اصطلاحی اسـت کـه زمانی استفاده می شود کـه یک بازیکن و یک دیلر ارزش یکسانی دریافت می‌کنند. جالب اسـت بدانید کـه در قدیم، برد در بلک جک تنها بـه شانس بستگی داشت.

 

با این حال، در دهه 1960؛ بازیکنان روش‌هایي را ابداع کردند کـه بـه آن ها اجازه می‌داد تا شانس بردشان را افزایش دهند. یکی از محبوب ترین روشها برای پیشی گرفتن از کازینو و سایر بازیکنان، استفاده از ترفند شمارش کارت ها اسـت. شمارش کارت بـه شـما این امکان را می دهد تا تعیین کنید کـه آیا دستی کـه قرار اسـت پخش شود بـه شـما برتری احتمالی در برابر سایر افراد روی میز می دهد یا خیر.

 

کسب مهارت در بازی ۲۱

ترفند شمارش کارت‌ قانونی نیست، اما غیرقانونی هم نیست و کازینوها بـه ان بدبین هستند، زیرا بـه بازیکنان مزیتی ناعادلانه در مقال میزبان می دهد. اگر می خواهید از این استراتژی استفاده کنید، باید مراقب باشید. اکثر کازینوهای بزرگ کارهایی را انجام میدهند کـه استفاده از شمارش کارت ها را برای بازیکنان بسیار دشوار می‌کند. بنابر این، اگر میخواهید با استفاده از این استراتژی موفق شوید، باید بسیار باهوش باشید.

سود ۷۰ میلیونی در بلک جک با این روش ها و کسب مهارت و تجربه ۱۰۰٪ تضمینی

برای شمارش کارت ها، باید کارت ها را بـه صورت مثبت و منفی تگ کنید. هنگامی کـه اینکار را انجام دادید، می توانید بر اساس ان شرط بندی خودرا قرار دهید. هنگامی کـه شمارش مثبت اسـت، شرط بندی خودرا افزایش میدهید. وقتی منفی اسـت، باید شرط خودرا کاهش دهید. برای هر کارتی کـه بین ۲ تا ۶ رتبه‌بندی میشود، باید «۱+» را تگ کنید. تمام کارت هایي کـه بین 10-A رتبه بندی شده اند دارای تگ «-1» هستند.

 

شـما میدانید کـه باید در ان زمان شرط بندی خودرا افزایش دهید. زمانی کـه کارت هاي‌ کشیده نشده دارای کارت هایي با ارزش هاي‌ بزرگ‌تر در مقایسه با کارت هاي‌ کشیده شده باشند. شمارش کارت یک راه اثبات شده ریاضی برای افزایش شانس شـما در حین بازی بلک جک اسـت. تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه این استراتژی را یاد بگیرید و هنگام بازی از ان استفاده کنید.

 

شمارش کارت ها در بازی بلک جک

شمارش کارت ها بر اساس این منطق اسـت کـه دیلرها از کارت هاي‌ کم ارزش بیشتر سود میبرند در حالی کـه بازیکنان از کارت هاي‌ با ارزش بیشتر سود می‌برند. همان طور کـه قبلاً گفته شد، کارت هاي‌ کم ارزش کارت هایي هستند کـه بین دو تا شش قرار میگیرند در حالی کـه کارت هاي‌ با ارزش بالا شامل کارت هایي با 10 امتیاز و آس هستند.

سود ۷۰ میلیونی در بلک جک با این روش ها و کسب مهارت و تجربه ۱۰۰٪ تضمینی

بـه خاطر داشته باشید کـه کارت هایي کـه دارای 7؛ 8 و 9 هستند، نه ارزش بالایی دارند و نه کم ارزش. انها خنثی هستند. بنابر این، انها هیچ مزیت رقابتی بـه شـما یا دیلر نخواهند داد، اما هزینه قابل توجهی نیز برای شـما نخواهد داشت. برای هر بازی، تعداد کارت هاي‌ بالا معادل تعداد کارت هاي‌ کم اسـت. دیلر کارت‌ها را جلوی همه ی بر میزند تا مطمئن شود همه ی چیز تصادفی اسـت.

 

کارت های باقی مانده در بلک جک 

بسته بـه کارت هایي کـه در دور اول پخش می شود، نسبت کارت هاي‌ باقیمانده بـه احتمال زیاد تغییر خواهد کرد. میتوانید با توجه بـه کارت‌هایي کـه پخش شده‌اند، تغییر این نسبت را تعیین کنید. اگر بیشتر کارت‌هایي کـه در دور اول پخش میشوند، کارت‌هاي‌ کم‌ارزش هستند، باید منتظر کارت‌هاي‌ با ارزش در دور بعدی باشید و بالعکس. برای شمارش کارت ها، باید در ریاضیات خوب باشید و حافظه خوبی داشته باشید.

 

اگر در هیچ یک از این کارها خوب نیستید، بهترین راه برای یادگیری شمارش کارت این اسـت کـه بـه یک متخصص پول بدهید تا بـه شـما آموزش هاي‌ چهره بـه چهره در مورد شمارش کارت بدهد. اگر علاقه اي بـه پرداخت پول برای کمک بـه فردی ندارید، از نرم افزار تعاملی آنلاین برای یادگیری نحوه شمارش کارت ها استفاده کنید. پس از مطالعه روش، نزدیکترین کازینو را پیدا کنید و ان را آزمایش کنید.

سود ۷۰ میلیونی در بلک جک با این روش ها و کسب مهارت و تجربه ۱۰۰٪ تضمینی

اگر سرمایه کوچکی دارید سراغ میزهای بزرگ نروید. میزهایی را انتخاب کنید کـه گزینه‌هاي‌ دوتایی در معرض دارند و هنگامی کـه دیلر یک شماره شش دارد، شرط را دو برابر کنید و آس خودرا در مقابل ان قرار دهید. هشت ها و آس هاي‌ خودرا تقسیم کنید. اگر در حال شمارش کارت هستید، توجه زیادی را بـه خود جلب نکنید. برای انجام اینکار، باید مطمئن شوید کـه در حد متوسط برنده هستید.

 

زمانی کـه در طول یک بازی بـه دفعات زیاد پیروز میشوید، توجه را بـه خود جلب می‌کنید و این ممکن اسـت باعث اخراج شـما از کازینو شود. در نتیجه، موفقیت در بلک جک ترکیبی از مهارت و شانس اسـت.

 

سود ۷۰ میلیونی در بلک جک با این روش ها و کسب مهارت و تجربه ۱۰۰٪ تضمینی

کسب مهارت، بـه شـما در طول بازی مزیت می دهد. وقتی برای نخستین بار بازی بلک جک را شروع میکنید، نباید در میزهای بزرگ بازی کنید. در غیر این صورت ممکن اسـت پول زیادی از دست بدهید برای ورود بـه سایت معتبر بازی بلک جک بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید