شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر

شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر

شرط بندی مسابقات سگ دوانی

سگ دوانی یکی از جذاب ترین روش هاي‌ شرط بندی هاي‌ ورزش و جذاب اسـت و شـما دراین ورزش با ترفندهایی کـه می‌گوییم بسیار سودی خوبی میتوانید ببرید در ادامه با شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

راهنمای شرط بندی سگ دوانی

تعداد زیادی از انواع شرط بندی تازی شباهت زیادی بـه شرط بندی های اسب دوانی دارند، اما ممکن اسـت تفاوت هاي‌ ظریفی وجود داشته باشد.مانند مسابقات اسب دوانی، بازیکنان تازی احتمالاً بـه یک یا دو نوع شرط بندی کـه بیشتر از همه ی با نیازهای شرط بندی آن ها مطابقت دارد.شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر

پایبند هستند. اگر تازه وارد شرط‌بندی تازی هستید، ایده خوبی اسـت کـه با عده اي از این شرط‌ها از طریق معاملات کاغذی یا سهام بسیار کوچک بازی کنید، فقط برای این کـه تصمیم بگیرید کدام شرط‌بندی برای نیازهای فردی شـما بهترین اسـت.

 

ترفند شرط بندی سگ دوانی

این صرفاً شرط بندی بر روی سگ معین برای برنده شدن در مسابقه اسـت. شـما می توانید یک قیمت بگیرید و شرط شـما با ان قیمت هر اتفاقی کـه بیفتد تسویه می شود یا می توانید با قیمت شروع «SP» شرط بندی کنید و شرط شـما با قیمتی کـه سگ مسابقه رابا ان شروع می‌کند، پرداخت می شود.

 

شرط‌بندی‌هاي‌ هر طرفی نیز با قیمت تعیین‌شده یا در SP تسویه میشوند، اما اینبار شـما دو شرط می گذارید، یکی برای برنده شدن سگ و دیگری روی سگی کـه قرار اسـت انجام دهد. این بدان معناست کـه کل سهام شـما دو برابر سهم شـما اسـت «10 پوند در هر طرف 20 پوند هزینه دارد».شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر

فقط دو مکان در مسابقات سگ پرداخت می شود و شرایط مکان طبق معمولً یک چهارم شانس اسـت، بنابر این برای بازگرداندن پول خود دریک شرط بندی باید یک ضربه 4/1 یا بیشتر را پشت سر بگذارید.

 

پیش بینی بهترین سگ ها

پیش‌بینی مستقیم «SFC» کـه شرط‌بندی محبوب در مسابقات سگ‌هاي‌ تازی اسـت، از بازیکن می خواهد کـه دو سگ اول را بـه ترتیب معین در خانه نام‌گذاری کند. این شرط بندی محبوب اسـت زیرا بـه بازیکن اجازه میدهد تا مقادیر نسبتاً زیادی را برای سهام کوچک تر بردارد، اما مشخصاً هنگام شرط بندی روی پیشبینی هاي‌ مستقیم، انتخاب یک شرط برنده دشوارتر اسـت.

 شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر

پیش بینی معکوس

یک پیش‌بینی معکوس «RFC» تقریبا مشابه یک پیش‌بینی مستقیم اسـت، با این تفاوت کـه دو سگ شـما وادار نیستند بـه ترتیبی کـه شـما داده‌اید کار را تمام کنند، انها فقط باید دو نقطه اول را بـه هر ترتیبی پر کنند. پیشبینی معکوس دو شرط اسـت، بنابر این کل مبلغ شـما دو برابر سهم شـما خواهد بود «یک RFC 10 پوندی 20 پوند هزینه دارد».

 

پیش بینی ترکیبی

پیش‌بینی ترکیبی «CFC» یک پیش‌بینی معکوس در سه یا چند انتخاب اسـت. طبق معمولً سه سگ دریک پیش‌بینی ترکیبی نام‌گذاری میشوند و می توانند دو نقطه اول را بـه هر ترتیبی پر کنند، اما پیش‌بینی ترکیب سه سگ شش شرط اسـت، بنابر این CFC 5 پوندی 30 پوند هزینه دارد. اگر چهار سگ در شرط بندی گنجانده شود، این رقم 12 شرط خواهد بود.

 شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر

مضرب‌هاي‌ پیش‌بینی شده «طبق معمولً دوبل‌ها و سه‌گانه‌هاي‌ پیش‌بینی‌شده» بـه عنوان شرط‌بندی برای پوشش مسابقه‌ها/مسابقه‌هاي‌ متعدد محبوب هستند. مقدار شرط‌هاي‌ واحد طبق معمولً بسته بـه نوع پیش‌بینی چندگانه و میزان مسابقه بسیار زیاد اسـت، حتی دو برابر شدن پیش‌بینی در ۶ مسابقه۱۵ شرط هزینه دارد. جداسازی کامل دو برابر و سه گانه پیشبینی شده را میتوان در جدول زیر مشاهده کرد

 

شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر

پیشبینی معکوس دو و سه برابر هزینه شرط بندی در هر مسابقه حتی بیشتر از دو برابر و سه گانه پیشبینی مستقیم اسـت زیرا شـما نتایج احتمالی بیشتری را پوشش می دهید زیرا شرط شـما می تواند بـه هر ترتیبی انجام شود. یک منقار کامل از دو برابر و سه برابر پیشبینی معکوس را میتوان در جدول زیر مشاهده کرد

 

تریکست مستقیم «STC» شبیه پیش‌بینی مستقیم اسـت با این تفاوت کـه اینبار باید سه سگ اول را بـه ترتیب صحیح در خانه نامگذاری کنید. بازده سود سهام می تواند بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد، اما شانس افزایش یافته نشان ‌دهنده کاهش شانس انجام شرط اسـت.

 

یک تری کاست ترکیبی «CTC» در واقع یک تری کاست معکوس اسـت، شـما سه یا چند سگ را نام ببرید و انها باید سه مکان اول را بـه هر ترتیبی پر کنند. تریکست ترکیبی سه سگ رایج ‌ترین اسـت و بـه شش شرط نیاز دارد، بنابر این یک CTC 5 پوندی دراین مورد 30 پوند هزینه دارد در حالی کـه یک تری‌کست ترکیبی کـه شامل چهار سگ اسـت، 24 شرط خواهد داشت.شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر

انواع روش های شرط بندی در سگ دوانی

همه ی مولتی‌هاي‌ معمولی در مسابقه‌هاي‌ تازی در معرض هستند، میتوانید روی دوبل، سه‌گانه، آکا، تریکسی شرط بندی کنید. اختراعات، یانکی ها، 15s/31s/63s خوش شانس و غیره. پتنت هاي‌ پیشبینی و پیشبینی معکوس نیز شرط بندی هاي‌ چندگانه تازی نسبتاً رایج هستند.

 

شـما میتوانید در بازارهای قبل از شروع پست شرط‌بندی کنید، اما اگر اسب شـما در مسابقه‌اي کـه روی ان شرط‌بندی میکنید شرکت نکند، مانند شرط‌بندی در سایر ورزش‌ها، سهام خودرا از دست میدهید. طرف دیگر این اسـت کـه وقتی شـما شرط بندی Ante Post خودرا قرار می دهید، احتمالاً شانس بیشتری در انتخاب خود نسبت بـه شرط بندی روی ان سگ در روز مسابقه خواهید داشت.

 

آب و هوا را تماشا کنید

آب و هوای بسیار مرطوب می تواند مسیر مسابقه را تحت تاثیر قرار دهد و باعث ایجاد تله هاي‌ خاصی شود. هنگامی کـه یک بارندگی شدید رخ داده اسـت، بـه چند مسابقه اول پس از ان باران توجه کنید و ببینید .

 

کـه آیا تله هاي‌ پایین تر یا تله هاي‌ بالاتر مطلوب هستند. اگر الگویی برای نتایج وجود داشته باشد، ترکیب پیش‌بینی‌ها و سه‌بازی‌ها در تله‌هاي‌ مورد علاقه می تواند منجر بـه بازدهی خوبی شود. همچنین شایان ذکر اسـت کـه سگ‌هاي‌ سنگین‌تر میتوانند توسط مسیرهای مرطوب نیز مورد توجه قرار گیرند.

 

به مسابقات قبلی بسیار توجه کنید

همیشه قرعه کشی فعلی یک سگ رابا قرعه کشی ان در مسابقات قبلی مقایسه کنید و بررسی کنید کـه آیا سگ قبلاً از ان قرعه کشی خوب دویده اسـت یا خیر. قرعه‌کشی خوب برای عده اي از سگ‌ها قرعه‌کشی بدی برای برخی دیگر اسـت، بنابر این اسبی کـه در تله 2 کشیده میشود، ممکن اسـت زمانی کـه در تله 5 کشیده میشود بـه همان سطح مسابقه آخر خود نرود.

شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر
مراقب اخراج ها باشید

سعی کنید بـه فرم اخیر نگاه کنید. سگی کـه مدتی دویده اسـت احتمالاً در حال استراحت نیست، در عوض احتمالاً در حال بهبودی از بیماری یا جراحت بوده اسـت و ممکن اسـت الزاماًً شکل قدیمی خودرا بازتولید نکند.

دوستان دور از مشکل باشید

در مسابقاتی کـه ممکن اسـت مشکلی در دویدن و مشکلات احتمالی ترافیک وجود داشته باشد، لازم بـه یادآوری اسـت کـه سگ‌هاي‌ همسایه احتمالاً شانس مشابهی خواهند داشت. مشکل کم روی تله‌هاي‌ پایینتر و مشکل زیاد بر تله‌هاي‌ بالاتر تأثیر می گذارد، بنابر این از دیدن پیش‌بینی‌ها و سه‌بازی‌هایي کـه سگ‌هایي مشابه ترسیم شده‌اند تعجب نکنید.

 

شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر

بـه رفتار تازی ها قبل از برگزاری مسابقه نگاهی بیندازید زیرا این می تواند سرنخ هایي از عملکرد آینده بدهد. یک سگ پر جنب و جوش کـه با روحیه بالا بـه نظر میرسد اغلب بهتر از یک سگ رام تر عمل میکند.شرط بندی مسابقات سگ دوانی + ترفند ۵۰ میلیونی درآمد و سایت معتبر

ورود به سایت معتبر پیش بینی ورزشی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت پیشبینی ورزشی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت علاوه بر درامد بسیار خوب با ضرایب بالا روبه‌رو خواهید شد برای ورود بـه سایت معتبر پیشبینی ورزشی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید