نحوه بازی جذاب تاس مکزیک + ترفند و قوانین لازم

نحوه بازی جذاب تاس مکزیک + ترفند و قوانین لازم

تاس کشور مکزیک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و شـما میتوانید یک سود خوبی ببرید در ادامه با نحوه بازی جذاب تاس کشور مکزیک + ترفند و قوانین لازم  سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

معرفی بازی تاس مکزیک 

بازی تاس کشور مکزیک یک بازی با تاس بـه سبک حذفی اسـت. دراین بازی چندین بازیکن بایکدیگر موافقت می کنند کـه تعداد دور مشخصی تاس بیندازند. هدف از این بازی این اسـت کـه تنها یک بازیکن در انتها باقی بماند.

با توجه بـه ساختار ساده‌اي کـه این بازی دارد، اغلب برای شرط بندی استفاده می شود.برای انجام این بازی نیاز بـه دو تاس و یک سطح هموار دارید کـه تاس را روی ان بیندازید. همچنین بـه حداقل سه بازیکن برای بازی کردن نیاز دارید.نحوه بازی جذاب تاس مکزیک + ترفند و قوانین لازم

قوانین بازی تاس مکزیک

در شروع بازی، همه ی بازیکنان مبلغ مشخصی را شرط بندی میکنند ودر پایان هر دور، بازیکن با کمترین امتیاز بخشی از مبلغ از پیش تعیین شده را در پات قرار می دهد. بـه عنوان مثال، ممکن اسـت بازیکنان هر کدام با بیست و پنج دلار شروع کنند.

 

و توافق کننده هر دور بازنده پنج دلار در پات بگذارد. بازی زمانی بـه اتمام میرسد کـه فقط یک بازیکن باقی مانده باشد. کل پات بـه بازیکن برنده میرسد. بنابر این، در مثال بالا، سه بازیکن با پنج واحد شرط بندی پنج دلاری هر کدام ممکن اسـت حداقل ده و حداکثر چهارده دور قبل از برنده شدن بازی کنند.

 

ترتیب شروع بازی نیز بـه این صورت اسـت کـه در دور اول بازیکنان تاس را می اندازند، امتیاز هر بازیکنی کـه بیشتر باشد او شروع کننده بازی اسـت. سپس بازیکن سمت چپ او تاس را می‌اندازد.

 

و تا زمانی کـه یک چرخش کامل در جهت عقربه‌ها ساعت کامل نشود، بازی ادامه دارد. دراین مرحله، هر شخصی کـه کمترین نتیجه را کسب کند باید سهم خودرا در پات بگذارد و دور بعدی را آغاز کند. صرف نظر از این کـه چه کسی آخرینبار تاس را انداخته اسـت، بازیکن بازنده نخستین کسی کـه تاس را در دور بعدی پرتاب می کند.نحوه بازی جذاب تاس مکزیک + ترفند و قوانین لازم

نحوه بازی جذاب تاس مکزیک + ترفند و قوانین لازم

دریک بازی معمولی تاس کشور مکزیک کـه پول در ان وجود ندارد، بـه هر بازیکن یک تاس اضافی داده میشود «بـه غیر از دو تاس کـه برای پرتاب استفاده می شود». این تاس نشان دهنده تعداد جان بازیکن در هر نوبت اسـت.

 

در ابتدای بازی شماره 6 تاس رو بـه بالا قرار میگیرد. بازیکنی کـه پایین‌ترین امتیاز را کسب کند، یک زندگی خودرا از دست می دهد. هر بار کـه یک بازیکن یک دور را از دست می دهید، تاس بـه سمت شماره پایین بعدی چرخانده میشود تا مشخص شود چند زندگی باقی مانده اسـت.

 

بازیکن شروع کننده می تواند تاس را سه بار بیندازد و تعداد پرتاب‌هاي‌ او مشخص می کند کـه بازیکن بعدی حداکثر چند بار می تواند تاس را پرتاب کند. با این حال، فقط امتیاز آخرین پرتاب او بـه عنوان بهترین نتیجه در ان دور محسوب می شود. بنابر این بـه نفع بازیکن شروع کننده اسـت کـه تاس را بیش از حد نیندازد. زیرا انجام اینکار بـه بازیکنان حریف او فرصت بیشتری میدهد تا امتیاز بالاتری بدست آورند و وی را شکست دهند.نحوه بازی جذاب تاس مکزیک + ترفند و قوانین لازم

شمارش دهی در بازی تاس مکزیک

بازیکنان دو تاس را می اندازند. تاسی کـه شماره بزرگ‌تر را نشان می دهد دهگان میشود و شماره کوچک تر یکان اسـت. بـه عنوان مثال تاس 4 و 2 باشد نتیجه چهل و دو، تاس 5 و 4 نتیجه 54 و اعداد دیگر نیز بـه همین منوال اسـت. دو استثنا برای این رتبه بندی وجوددارد کـه بـه شرح زیر اسـت:

 

اگر تاس جفت باشد از لحاظ رتبه بندی بیشتر از هر ترکیب دیگری ارزش دارد. رتبه بندی جفت‌ها بـه ترتیب 6-6؛ 5-5؛ 4-4؛ 3-3؛ 2-2؛ 1-1 اسـت. بالاترین مقدار عددی 65 اسـت کـه از ترکیب 1-1 کمتر اسـت.

 

استثنا دیگر تاس 2-1 اسـت. این دو تاس امتیاز 21 را می‌سازند کـه بـه ان تاس کشور مکزیک میگویند. این تاس از نظر ارزشی از جفت 6 نیز بالاتر اسـت.بنابر این با توجه بـه توضیحات بال امتیاز 31 کمترین امتیاز در بازی تاس کشور مکزیک اسـت.

 

گرچه سی و شش نتیجه ممکن برای هردو تاس وجوددارد. اما فقط بیست و یک نتیجه معنی‌دار در بازی تاس کشور مکزیک وجوددارد. زیرا عده اي از ترکیبات تاس‌هاي‌ توسط بازیکنان حذف می شود. بـه عنوان مثال تاس 6-5 و 5-6 از نظر آماری نتایج متفاوتی دارند، اما هردو دراین بازی برابر با شصت و پنج هستند.نحوه بازی جذاب تاس مکزیک + ترفند و قوانین لازم

ترفند برد در بازی تاس مکزیک

از آنجا کـه نخستین بازیکنی کـه در هر مرحله تاس را می‌اندازد، شرایط هر دور مشخص می کند. ودر صورتی کـه بازیکن اصلی از نتیجه اولیه خود راضی نباشد، می تواند دوباره تاس بیندازد میزان متوسطی از استراتژی در بازی تاس کشور مکزیک وجوددارد.

 

از طرف دیگر دیگر بازیکنان اگر از ترکیب خود راضی باشد، دیگر وادار نیستند تاس را دوباره بیندازد. بنابر این هر بازیکنی میتواند پس نخستین پرتاب تاس درصورت تمایل «یا در هر زمانی قبل از حداکثر میزان پرتاب» انداختن تاس را متوقف کند.

 

بـه خاطر همین، بدترین کاری کـه شخص شروع کننده بازی میتواند انجام دهد این اسـت کـه بیش از حد تاس را بیندازد، اما در نهایت بـه یک نتیجه متوسط برسد. بنابر این اگر فقط یک حریف در بازی باقی مانده اسـت بهتر با نتیجه متوسط یا حتی کمی زیر متوسط انداختن تاس را متوقف کنید.

 

بررسی آماری نشان میدهد اگر تاس سه بار انداخته شود، احتمال دریافت امتیاز کمتر بیشتر می شود. بـه همین دلیل اسـت کـه توصیه میشود بـه یک‌بار پرتاب پایبند باشید حتی اگر نتیجه ایده‌آل شـما نباشد.

 

زیرا هدف از بازی الزاماً کسب بالاترین امتیاز نیست بلکه اجتناب از دریافت کمترین امتیاز اسـت. هر چه بازیکن بیشتر تاس را پرتاب کند، ریسک او برای کسب نتیجه پایین بیشتر می شود. شـما میتوانید فقط یک‌بار پرتاب کنید حتی اگر بازیکن اصلی دو یا سه بار پرتاب کرده باشد.

 

نحوه بازی جذاب تاس مکزیک + ترفند و قوانین لازم

تساوی فقط در صورتی اهمیت دارد کـه دو یا چند بازیکن از نظر پایینتر امتیاز باهم یکی باشند. زیرا دراین حالت مشخص نیست کـه کدام بازیکن باید پول در پات قرار دهد. دراین حالت دو بازیکنی کـه کمترین امتیاز را دارند باید دوباره تاس بیندازند تا مشخص شود کدام یک باید پول در پات بگذارد.

 

بهترین راه برای انجام بازی تاس کشور مکزیک، انجام ان با دوستان بـه صورت زنده اسـت. هیچ نسخه دیجیتالی واقعی از بازی تاس کشور مکزیک بـه صورت آنلاین یا روی سیستم‌هاي‌ عامل تلفن همراه وجود ندارد.نحوه بازی جذاب تاس مکزیک + ترفند و قوانین لازم

اما نسخه‌هاي‌ دیجیتالی تاس وجوددارد کـه میتوانید برای بازی کشور مکزیک از ان‌ها استفاده کنید. فقط دراین بازی خودتان باید قواعد بازی را تنظیم کنید. همچنین چندین برنامه در گوگل پلی و اپ استور وجوددارد کـه بـه شـما امکان استفاده از تاس‌هاي‌ دیجیتال بـه جای تاس واقعی را میدهد. اگر چه هیچ چیز نمی تواند از نظر فیزیکی جای گزین تاس‌هاي‌ واقعی برای پرتاب شود. استفاده از تاس‌هاي‌ واقعی باعث می شود بازی سرگرم کننده و هیجان انگیزتر شود.

 

ورود به سایت معتبر بازی تاس مکزیک

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی تاس کشور مکزیک را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. بازی تاس کشور مکزیک یک بازی بسیار سرگرم کننده اسـت و از آنجا کـه فقط برای انجام ان بـه تاس نیاز دارید، میتوانید ان را در هر کجا بازی کنید. از آنجا کـه قوانین این بازی بسیار ساده اسـت، آموزش بازی بـه بازیکنان جدید بسیار آسان میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید