نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

Three Card Hold ‘Em پوکر تگزاس هولدم سه کارته یکی از جذاب ترین روش هاي‌ بازی پوکر در دنیاست کـه بسیار طرفدار دارد جون پولساز اسـت در ادامه با نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

اموزش بازی پوکر هولدم سه کارته 

هولدم ۳ ورقی یکی از انواع بازی پوکر اسـت کـه برای نخستین بار درسال ۲۰۱۲ ودر کازینو Golden Nugget ارائه شد. هولدم ۳ ورقی یک بازی راحت بر اساس پوکر اسـت کـه در ان؛ بازیکنی کـه بهترین دست ۳ ورقی «از مجموع ۵ ورق» را داشته باشد برنده میشود.نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

مانند بازی بلک جک، در هولدم ۳ ورقی، دست بازیکن با دیلر مقایسه می شود. دراین بازی ۲ نقطه تصمیم گیری برای پیش بردن دست‌ها وجوددارد. با ادامه این مطلب از مجله بخت همراه باشید.

 

قوانین بازی هولدم سه تایی

۱- دراین بازی از یک بسته ورق استاندارد ۵۲ عددی استفاده میشود.نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

۲- در هولدم ۳ ورقی از همان رتبه بندی دست در پوکر ۳ ورقی استفاده می شود. در زیر رتبه‌هاي‌ دست‌ها بـه ترتیب از با ارزش ترین بـه کم ارزش ترین آمده اسـت.

استریت فلاش
تری آو ا کایند
استریت
فلاش
جفت
ورق بالا «high card»

 

معرفی بازی پوکر هولدم سه کارته

۳- در آغاز بازی، هر بازیکن مبلغ آنته «Ante» را پرداخت میکند. بازیکنان می توانند روی ساید بت‌هاي‌ Pair یا جفت، هم خال یا Suited و آپ «Up» نیز شرط ببندند.نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

۴- دیلر بـه خود و بازیکن دو ورق بـه پشت می دهد. سپس دیلر دو ورق مشترک «Community Card» بـه پشت و یک ورق مشترک دیگر بـه صورت نمایان روی میز قرار میدهد.

 

۵- بازیکن پس از بررسی دست خود باید تصمیم بگیرد کـه فولد «fold» یا بـه اندازه آنته خود رِیز «raise» کند. اگر او فولد کند، مبلغ آنته را از دست می دهد.

 

۶- دیلر دومین ورق مشترک را نمایان می کند. در این جا بازیکن می تواند کال «call» کرده و دیگر بـه شرط خود اضافه کند. یا میتواند بـه اندازه آنته رِیز کند.نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

۷- دیلر سومین ورق مشترک را بـه همراه دو ورق بـه پشت خود نمایان میکند. دیلر و بازیکن هردو با استفاده از ورق‌هاي‌ مشترک و ورق‌هاي‌ خود، بهترین دست ۳ ورقی را می‌سازند.

 

۸- دیلر دست خودرا با دست بازیکن مقایسه می کند. اگر دست دیلر از دست بازیکن بالاتر بود، بازیکن آنته و هر مبلغی کـه رِیز کرده اسـت را از دست می دهد. اگر دست دیلر و بازیکن برابر باشد، شرط‌ها بـه بازیکن باز گردانده می شود.

 

نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

اگر دست دیلر کمتر از یک جفت ۴ داشته باشد، مبلغ رِیز بـه نسبت ۱ بـه ۱ پرداخت و آنته بـه بازیکن بازگردانده می شود.
اگر دست دیلر یک جفت بالاتر از ۴ داشته باشد، مبلغ رِیز و آنته بـه نسبت ۱ بـه ۱ بـه بازیکن داده میشود.در لیست‌ زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط آنته آمده اسـت. میزان برتری کازینو این شرط ۳/۰۵ درصد اسـت.

 

بازیکن فولد کند: ۲/۳۸ درصد
بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت کمتر از ۴ داشته باشد: ۹/۲۶ درصد
بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت بالای ۴ داشته باشد: ۹/۰۲ درصد
مساوی: ۵/۲۴ درصد

 

برد دیلر: ۳۲/۹۰ درصد
میزان پرداختی
بازیکن فولد کند: ۱-
بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت کمتر از ۴ داشته باشد: ۱ بـه ۱
بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت بالای ۴ داشته باشد: ۲ بـه ۱

 

مساوی: ۰
برد دیلر: ۲-
نرخ بازگشت سرمایه
بازیکن فولد کند: ۲/۳۸- درص

 

بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت کمتر از ۴ داشته باشد: ۹/۲۶ درصد
بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت بالای ۴ داشته باشد: ۱۸/۰۴ درصد
مساوی: ۰
برد دیلر: ۶۵/۸۱- درصد

 

نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

با توجه بـه این کـه میزان متوسط شرط ۲/۳۸۷۹ واحد اسـت، میزان عنصر ریسک «element of risk» ‌‌‌‌ ۴/۴۳ درصد اسـت.

بازیکن ۲/۳۹ درصد مواقع فولد می کند.

بازیکن در طول بازی «برای شرط raise» ۴۱/۱۷ درصد ۲ بار مواقع رِیز می کند.

بازیکن ۵۶/۴۴ درصد مواقع رِیز و چک «check» می کند.

استراتژی کلی بازی هولدم در مرحله اول شرط بندی در زیر بیان شده اسـت.

با هر کدام از دست‌هاي‌ زیر باید رِیز کنید.

جفت‌هاي‌ ۱۰؛ سرباز، بی‌بی، شاه و آس
هر جفت
۲ ورق اوتز تا فلاش
۲ ورق اوتز تا استریت

ترفند برد در بازی پوکر سه کارته 

با فرض این کـه استراتژی بالا بـه شکل کامل اجرا شود، میزان برتری کازینو در دومین نقطه شرط بندی «ریز یا فولد پس از نمایش سومین ورق مشترک» بـه ۰/۰۲ درصد کاهش پیدا میکند.میزان پرداختی ساید بت جفت یا هم خال، بر اساس دو ورق ابتدایی بازیکن می باشد. در لیست زیر میزان پرداختی هر دست، احتمالات و نرخ بازگشت سرمایه دراین ساید بت آمده اسـت. میران برتری کازینو دراین شرط ۴/۸۳ درصد می باشد.

میزان پرداختی
شاه و آس هم خال: ۳۰ بـه ۱
جفت آس: ۲۰ بـه ۱
جفت شاه: ۱۰ بـه ۱
جفت بی‌بی: ۴ بـه ۱
دو ورق هم خال: ۱ بـه ۱
دست‌هاي‌ دیگر: ۱-نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

شاه و آس هم خال: ۰/۳۰ درصد
جفت آس: ۰/۴۵ درصد
جفت شاه: ۰/۴۵ درصد
جفت بی‌بی: ۴/۹۷ درصد
دو ورق هم خال: ۲۳/۲۲ درصد
دست‌هاي‌ دیگر: ۷۰/۵۸ درصد

 

شاه و آس هم خال: ۱ در ۳۳۲
جفت آس: ۱ در ۲۲۱
جفت شاه: ۱ در ۲۲۱
جفت بی‌بی: ۱ در ۲۰
دو ورق هم خال: ۱ در ۴/۳
دست‌هاي‌ دیگر: ۱ در ۱/۴
نرخ بازگشت سرمایه
شاه و آس هم خال: ۰/۹۰۴ درصد
جفت آس: ۰/۹۰۴ درصد

 

جفت شاه: ۴/۵۳ درصد
جفت بی‌بی: ۱۹/۹۰ درصد
دو ورق هم خال: ۲۳/۲۲ درصد
دست‌هاي‌ دیگر: ۷۰/۵۸- درصد

 

ساید بت آپ «up» یا استریت «straight» زمانی برنده میشود کـه بازیکن با ۳ ورق از ۵ ورق در معرض، بالاترین دست را داشته باشد. اگر بازیکن شاه، بی‌بی و آس هم خال داشته باشد، باید دو ورق دیگر نیز جفت باشند تا او برنده این شرط شود. در لیست‌هاي‌ زیر میزان پرداختی، احتمالات و نرخ بازگشت سرمایه این شرط آمده اسـت.

 

شاه، بی‌بی و آس هم خال بـه علاوه یک جفت: ۱۰۰ بـه ۱
شاه، بی‌بی و آس هم خال: ۴۰ بـه ۱
استریت فلاش: ۱۰ بـه ۱
تری آو ا کایند: ۹ بـه ۱
استریت: ۱ بـه ۱
فلاش ۱-
جفت: ۱-
دست‌هاي‌ دیگر: ۱-
احتمالات
شاه، بی‌بی و آس هم خال بـه علاوه یک جفت: ۰/۰۱۰ درصد
شاه، بی‌بی و آس هم خال: ۰/۱۷ درصد
استریت فلاش: ۱/۹۰ درصد
تری آو ا کایند: ۲/۲۶ درصد
استریت: ۲۱/۹۰ درصد
فلاش ۲۷/۲۶ درصد
جفت: ۲۶/۹۱ درصد
دست‌هاي‌ دیگر: ۱۹/۵۵ درصدنحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

شاه، بی‌بی و آس هم خال بـه علاوه یک جفت: ۱ در ۹۴۱۷
شاه، بی‌بی و آس هم خال: ۱ در ۵۸۷
استریت فلاش: ۱ در ۵۲
تری آو ا کایند: ۱ در ۴۴
استریت: ۱ در ۴/۶
فلاش ۱ در ۳/۷
جفت: ۱ در ۳/۷
دست‌هاي‌ دیگر: ۱ در ۵/۳
نرخ بازگشت سرمایه
شاه، بی‌بی و آس هم خال بـه علاوه یک جفت: ۱/۰۶ درصد
شاه، بی‌بی و آس هم خال: ۶/۸۱ درصد
استریت فلاش: ۱۹/۰۹ درصد
تری آو ا کایند: ۲۰/۳۷ درصد
استریت: ۲۱/۹۰ درصد
فلاش ۲۷/۲۶- درصد
جفت: ۲۶/۹۱-
دست‌هاي‌ دیگر: ۱۹/۵۵-نحوه بازی پوکر هولدم سه کارتی + ترفند و قوانین لازم Three Card Hold ‘Em

ورود به سایت معتبر بازی پوکر 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی پوکر را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و شـما می‌توانید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید