نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

سیسرا یکی از بازی هاي‌ محبوب کازینویی اسـت کـه بسیار طرفدار دارد در ادامه با نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم  سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی سیسرا 

بازی کارتی سیسرا یک بازی کارتی ایتالیایی کـه روش انجام ان بسیار ساده اسـت. دراین بازی از ۵۲ ورق استفاده میشود برعکس اکثر بازی‌هاي‌ کارتی ایتالیایی کـه با ۴۰ کارتی بازی می شود. ما دراین پست بـه معرفی بازی کارتی سیسرا می پردازیم.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

این بازی بـه صورت چهار نفره انجام می شود. چهار بازیکن باید دو تیم دو نفره تشکیل دهند و روبروی یک دیگر بنشینید. برخلاف دیگر بازی‌هاي‌ ایتالیایی دراین بازی هم گروهی‌ها تغییر نمیکنند ودر کل تایم بازی ثابت هستند.

 

شمارش کارت ها در بازی سیسرا

دراین بازی کارتی ایتالیایی از ۵۲ ورق استاندارد استفاده می‎‌شود. البته در ایتالیا بازیکنان از ورق‌هاي‌ مخصوص برای انجام این بازی استفاده میکنند.

 

نخستین دیلر در بازی کارتی سیسرا بـه صورت تصادفی انتخاب می شود. بعد از هر دست، بـه بازیکن سمت راست پاس داده میشود. دیلر کارت‌ها را بُر میزند و بـه بازیکن سمت چپ خود می دهد.

 

بـه هر بازیکن یک بسته ورق ۱۲ کارتی رو بـه پایین داده می شود. پخش کارت‌ها در خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت و از بازیکن سمت راست دیلر پخش کارت‌ها آغاز میگردد. سپس چهار کارت رو بـه بالا در وسط میز قرار میگیرد. بازیکنان باید ۱۲ کارت خودرا برمی‌دارند و بـه ان‌ها نگاه میکنند.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

روش برد در بازی سیسرا

کارت‌ها در بازی کارتی سیسرابازی از بازیکن سمت راست دیلر آغاز می گردد ودر خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت تا زمانی کـه بازیکنان همه ی کارت‌هاي‌ خودرا بازی کنند ادامه می یابد.

 

یک نوبت شامل بازی کردن یک کارت توسط بازیکن و برداشتن یک یا چند کارت روی میز می شود. در صورتی کـه دریک نوبت بازیکنی یک یا چند کارت از روی میز بردارد باید ان را بـه پشت مقابل یکی از اعضای تیم قرار گیرد تا تعداد بردهای هر گروه مشخص گردد

 

. در صورتی کـه بازیکن نتواند یا نخواهد کارتی از روی میز دریافت کند، کارت بازیکن بـه رو روی میز باقی میماند. پس از اتمام بازی یک بازیکن، نوبت بازیکن بعدی کـه این مراحل را طی کند.کارت‌هاي‌ ۱ تا ۱۰ ارزشی برابر با رتبه خود دارند. بـه عنوان مثال کارت ده ارزشی برابر با ۱۰ یا کارت شش ارزشی برابر با ۶ و غیر دارند. کارت‌هاي‌ تصویر از نظر عددی ارزشی ندارند.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

قوانین بازی سیسرا

اگر رتبه کارت بازیکن با رتبه کارت وسط میز مطابقت داشته باشد، بازیکن این امکان را دارد کـه کارت وسط میز را ضبط کند. اگر کارت اعدادی بازی شود کـه ارزش ان برابر با مجموع مقادیر جمع‌آوری دو یا چند کارت وسط میز باشد، بازیکن میتواند ان مجموعه از کارت‌هاي‌ وسط میز را ضبط کند.

 

در صورتی کـه بیش از یک حالت برای گرفتن کارت وجود داشته باشد. یعنی این کـه کارت بازی شده با بیش از یک کارت وسط میز مطابقت داشته باشد یا بیش از یک مجموعه وجود داشته باشد کـه ارزش ان با کارت بازی شده مساوی باشد. 

 

بازیکن باید یک کارت یا یک مجموعه را برای گرفتن انتخاب کند. در مجموعه در هر نوبت بازیکنان فقط یک انتخاب دارند. اگر کارت بازی شده با هیچ کارت روی میز یا مجموع کارت‌هاي‌ مطابقت نداشته باشد، دراین صورت هیچ ضبطی وجود ندارد و کارت بازی شده رو بـه بالا روی میز میماند.

 

استراتژی برد در سیسرا

هیچ اجباری برای بازی کردن کارتی کـه باعث گرفتن می شود وجود ندارد. تنها قانون بازی این اسـت کـه بازیکنان صرفا یک کارت را بر روی میز قرار دهند.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

حتی اگر کارتی بازی میکنید کـه می تواند کارت را ضبط کند، ضبط اختیاری اسـت و می توانید بـه سادگی کارت بازی را بدون گرفتن کارت جدید بـه کارت‌هاي‌ دیگر روی میز اضافه کنید.

 

اگر کارتی هم با یک کارت و هم با مجموع کارت‌هاي‌ روی میز مطابقت داشته باشد، بازیکن می تواند انتخاب کند کـه تک کارت بگیرد یا گروه.
کارت‌هاي‌ چهره فقط میتوانند کارت‌هاي‌ چهره با رتبه یکسان را بگیرند. بـه عنوان مثال کارت شاه فقط می تواند کارت‌هاي‌ شاه را بگیرد. ان‌ها نمی توانند مجموعه‌اي از کارت‌ها را بگیرند کـه مجموع ان‌ها بـه ۱۳ می رسد.

 

بعد از بازی کردن همه ی کارت‌ها، آخرین بازیکنی کـه کارت ضبط کرده اسـت، کارت هاي‌ رو بـه بالا باقیمانده روی میز را نیز می گیرد.در پایان بازی کارتی سیسرا، بازیکنان با توجه بـه تعداد دست‌‌هاي‌ و نوع کارت‌هاي‌ کـه بدست آورند، امتیاز کسب میکنند. شرح امتیادهی بـه صورت زیر اسـت:

 

امتیازدهی کارت ها در سیسرا

 هر تیمی کـه اکثر کارت‌ها را گرفته باشد، دو امتیاز کسب میکند. اگر تعداد کارت‌هاي‌ کـه هردو تیم برنده شده‌اند یکسان باشد امتیاز تعلق نمیگیرد.هر تیمی کـه کارت‌هاي‌ بیشتری از خال دل داشته باشد، یک امتیاز برنده میشود.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

اگر یک تیم آس، دو و سه دل را بدست آورده باشد، تعداد امتیازی برابر با بالاترین کارت دل کـه بـه‌دست آورده‌ اسـت، را کسب میکند. توجه کنید ترتیب کارت‌ها باید پیوسته باشد. برای مثال اگر کارت آس، ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۶ و ۸ دل را تیمی کسب کند، ۶ امتیاز بـه خاطر کارت ۶ بدست می‌آورد. این امتیاز مازاد بر امتیاز کارت خال دل اسـت.

 

کارت سرباز

تیمی کـه کارت سرباز گشنیز را دریافت کند یک امتیاز بدست می‌آورد.امتیازات دیگری کـه در طول بازی میتوان بدست آورد:وقتی بازیکنی با کارتی بازی میکند کـه تمام کارت‌هاي‌ وسط میز را جمع میکند و میز خالی می‌نمائید یک امتیاز برای جارو کردن یا اسکوب بدست می‌آورد.

 

اگر بازیکن با کارتی بازی کند کـه بازیکن قبلی نیز با کارتی با همان رتبه بازی کرده باشد، یک امتیاز برای پیکادا بدست می‌آورد.شـما یک امتیاز برای برد یک مجموع کارت از یک خال بدست می‌آورید. یعنی کارتی کـه بازی کنید و کارت‌هایي کـه از روی میز می گیرید همه ی متعلق بـه یک خال باشند. بـه عنوان مثال کارت‌هاي‌ ۳ و ۴ گشنیز روی میز هستند و بازیکن با ۷ گشنیز کارت‌ها را جمع کند.

 

کوادریگلیا

اگر کارتی را بازی کنید کـه مجموعه‌اي از سه یا چند کارت را از روی میز جمع کند، یک امتیاز برای کوادریگلیا بـه دست می‌آورید.کسب بیش از یک امتیاز با یک بازی امکانپذیر اسـت. بـه عنوان مثال، اگر کارت ۲؛ ۳ و ۴ دل روی میز باشند و شـما ان‌ها رابا ۹ دل جمع کنید.

 

دو امتیاز بـه دست می‌آورید، یکی برای تشبیهی و دیگری برای کوادریگلیا اسـت. اگر ان‌ها تنها کارت‌هاي‌ روی میز بودند، امتیاز سوم را نیز برای اسکوپ کسب میکردید. بـه همین ترتیب، اگر بازیکن قبلی یک کارت روی میز خالی بازی کند و شـما کارتی با همان رتبه دارید، میتوانید کارت بازی شده را بگیرید و دو امتیاز، یکی برای اسکواپ و دیگری برای پیکادا دریافت کنید.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

این امکان برای دیلر وجوددارد کـه با آخرین بازی، یک اسکوپ را بـه ثمر برساند، اما تنها در صورتی کـه آخرین کارت بازی واقعاً کارت‌هاي‌ لازم رابا تطبیق یا اضافه کردن بـه دست آورد. جمع‌آوری کارت‌هاي‌ باقیمانده بـه دلیل این کـه با آخرین بازی خود یک کارت گرفته‌اید، امتیاز اضافی ندارد.

 

هدف از بازی سیسرا

نخستین تیمی کـه در پایان یک دست ۵۱ امتیاز یا بیشتر داشته باشد برنده اسـت. اگر هردو طرف دریک دست بـه ۵۱ برسند، طرفی کـه امتیاز بیشتری دارد برنده می شود. اگر هردو برابر هستند، دست‌هاي‌ بیشتری را بازی کنید تا زمانی کـه یک طرف امتیاز بیشتری در انتهای یک دست داشته باشد.

 

دریک نوع از بازی کارتی سیسرا بـه جای این کـه همه ی ۱۲ کارت را بـه طور هم زمان دیلر پخش کند، ممکن اسـت کارت‌ها یک، دو یا سه‌تایی دریک زمان پخش شوند.

 

یک نوع دیگر از بازی نیز وجوددارد کـه در ابتدا شش کارت بـه هر بازیکن داده می شود و چهار کارت روی میز رو بـه بالا قرار میگیرد. ۲۴ کارت باقیمانده کنار گذاشته میشوند تا زمانی کـه همه ی شش کارت اول خودرا بازی کنند. سپس بقیه کارت‌ها پخش میشود، بـه طوری کـه هر بازیکن یک دست شش کارت جدید داشته باشد، و بازی تا زمانی کـه همه ی کارت‌ها بازی شود ادامه مییابد

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

ورود به سایت معتبر 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفه قرار دادیم برای ورود میتوانید روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید