چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب

پوکر همانطور کـه می دانید یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و شـما عملا با کازینو بازی نمی‌کنید شـما با یک بازیکن و کاربر دیگه وارد مسابقه میشود در ادامه با ایجاد و کسب درامد سایت هاي‌ شرط بندی در پوکر سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

روش کسب درامد قمارخانه ها از پوکر 

یکی از بهترین چیزها در مورد پوکر زمینی و آنلاین در مقایسه با سایر بازی‌هاي‌ کازینو این اسـت کـه می توانید بـه طور مداوم بدون اخراج پول برنده شوید! از آنجایی کـه شـما در مقابل بازیکنان دیگر بـه جای بازی خانگی بازی می کنید، کازینو اهمیتی نمیدهد کـه چه کسی برنده یا بازنده می شود تا زمانی کـه یک بازی در حال اجرا باشد تا آن ها بتوانند چنگ را بگیرند.

چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

کازینو بـه سادگی از طریق سازماندهی و سازماندهی بازی هاي‌ نقدی و مسابقات پوکر درآمد کسب می کند. بازیکنان در مقابل یک دیگر بازی می کنند و سایت کازینو یا پوکر آنلاین بخش کوچکی از آنچه در خطر اسـت را می‌گیرد.

 

چگونه کازینوها در بازی های پوکر از شما پول می گیرند

کازینوها با دریافت مبلغ مشخصی برای میزبانی بازی از پوکر درآمد کسب می کنند. این راک «rake» نامیده میشود و با توجه بـه نوع بازی‌اي کـه بازی میکنید، می توان شن‌کش را در پوکر بـه روش‌هاي‌ مختلفی دریافت کرد.

 

“رینگ پات” یکی از رایج ‌ترین روش‌هایي اسـت کـه کازینوها در پوکر پول میگیرند و برای بازی‌هاي‌ نقدی کم‌مخاطره استفاده میشود. این جایی اسـت کـه درصدی از هر پات پس از تکمیل دست و هر زمان کـه فلاپ دیده می شود گرفته می شود. طبق معمولً روی پات با مقدار دلار مشخصی بسته می شود کـه بـه ان کلاهک رنک می‌گویند.

 

Rack فقط زمانی گرفته می شود کـه دست بـه فلاپ برسد «مگر این کـه کازینو خیلی حریص باشد!»؛ بنابر این اگر یک دست را پری فلاپ بالا بیاورید و همه ی تا شوند، پات راک نمی‌شود.

 

بسته بـه کازینو، متوجه میشوید کـه درصدی از پات کـه بـه‌عنوان رنک گرفته می شود، چیزی بین 5 تا 10 درصد خواهد بود. سایت‌هاي‌ پوکر آنلاین طبق معمولً از نظر رنکینگ کمی بهتر هستند، عمدتاً زیر 5٪ هستند زیرا هزینه‌هاي‌ سربار کمتری برای پوشش میزبانی بازی وجوددارد.

چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

بازی های نقدی و در محدودیت های بالاتر

در بازی‌هاي‌ نقدی با محدودیت بالاتر بـه‌جای «جمع پولی»؛ نرخ ساعتی «یا در برخی موارد نیم ساعته» برای هر بازیکن در بازی نقدی دریافت میکنند. بـه این “هزینه جدول” یا “مجموعه زمان” نیز گفته می شود.

 

دلیل استفاده از این مورد در بازی‌هاي‌ با محدودیت بالاتر بـه‌جای بازی‌هاي‌ رایج‌تر پات این اسـت کـه تراشه‌هاي‌ کم ارزش برای برداشتن رینگ «طبق معمولً چند دلار» از پات مورد نیاز اسـت و ان تراشه‌ها در بازی واقعی استفاده نمی شوند. .

 

بـه‌جای این کـه میز رابا ده‌ها تراشه کم ارزش مسدود کنند، هزینه‌اي را ارزیابی می کنند کـه هزینه اجرای جدول رابا کمی اضافی پوشش می دهد و ان را دریک محدودیت زمانی از بازیکنان میگیرند.

 

چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

چنگک قابلمه اي کـه قبلاً پوشش دادیم درصدی از هر گلدان با حداکثر مقدار قابل برداشت اسـت «درپوش چنگک». با این حال، عده اي از اتاق هاي‌ کارت بدون درنظر گرفتن اندازه پات، هزینه ثابتی را برای هر دست دریافت می کنند.

چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

این برای بازیکنان بسیار بدتر اسـت زیرا بـه این معنی اسـت کـه گلدان‌هاي‌ کوچک‌تر با درصد بسیار بالایی جمع‌آوری میشوند و اگر بـه اندازه کافی کوچک باشند، حتی ممکن اسـت برای برنده شدن بازیکنان هزینه داشته باشد!

 

حتی در پات‌هاي‌ بزرگ تر مزیت چندانی وجود ندارد، زیرا اگر چه درصدی کـه راک می شود نسبتاً کمتر از پات‌هاي‌ کوچک اسـت، بازی‌هاي‌ با گلدان‌هاي‌ پات طبق معمولً یک کلاه دارند کـه مبلغی مشابه با هزینه ثابت اسـت.ما تا کنون بازی‌هاي‌ نقدی را پوشش داده‌ایم، اما چگونه کازینوها از مسابقات پوکر درآمد کسب می کنند؟

 

مقدار مشخصی از خرید مسابقات بـه کازینو برای میزبانی بازی و بقیه بـه استخر جایزه تعلق میگیرد. درصدی کـه گرفته می شود بسته بـه کازینو و اندازه مسابقات متفاوت خواهد بود، اما بـه طور متوسط ​​برای اکثر مسابقات 10٪ اسـت در حالی کـه تورنومنت هاي‌ کوچک تر می توانند تا 20٪ باشند.

 

از آنجایی کـه برای اجرای یک تورنمنت در کازینو فضای زیادی لازم اسـت، انها باید مطمئن شوند کـه می توانند هزینه فضا و سود فروشندگان را پوشش دهند. بـه همین دلیل اسـت کـه انها چنین درصد بالایی را برای مسابقات کم هزینه دریافت می کنند.

 

سایت های پوکر آنلاین چگونه درآمد کسب می کنند

اتاق‌هاي‌ پوکر آنلاین از راه‌هاي‌ بسیار مشابه کازینوهای آجری درآمد کسب می کنند. انها درصد کمی از انچه را کـه در خطر اسـت برای یک بازی مشخص دریافت می کنند. با این حال، از آنجایی کـه اجرای هر میز هزینه کمتری دارد، سایت‌هاي‌ پوکر آنلاین میتوانند پول کمتری را دریافت کنند.

چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

چنگک پوکر آنلاین تقریبا بـه همان روشی عمل می کند کـه دریک کازینو معمولی کار میکند. دریک بازی نقدی، هر بار کـه یک فلاپ دیده می شود، درصدی از پات گرفته می شود. از آنجایی کـه اجرای یک میز پوکر مجازی نسبت بـه یک میز فیزیکی هزینه کمتری دارد، چنگک پات کـه انها بـه عنوان چنگک می گیرند کمتر از یک کازینو آجری اسـت.

 

بسته بـه سایت پوکر و ریسک‌هایي کـه بازی می کنید، رنک میتواند بین 1 تا 5 درصد باشد، و اگر بتوانید بـه قسمت‌هاي‌ خون دماغ بروید، اساساً هیچ پولی پرداخت نخواهید کرد!

 

هزینه اشتراک

عده اي از سایت هاي‌ پوکر جای گزین متفاوتی برای مدل سنتی رنک ارائه می دهند. بـه جای گرفتن درصدی از هر پات بازی شده، بازیکنان باید یک اشتراک بپردازند تا بتوانند در سایت بازی کنند. این بـه بازیکنان این امکان را می دهد کـه 100٪ از پات را ببرند زیرا قبلاً پول خودرا پرداخت کرده اند.

 

این برای بازیکنانی کـه دست‌هاي‌ زیادی بازی میکنند بـه خوبی جواب می دهد، زیرا پولی کـه پرداخت کرده‌اند صرف نظر از تعداد دست‌هایي کـه می برند یکسان اسـت، در حالی کـه بازیکنان سفت‌تر در مضرات بیشتری قراردارند.

چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

سایت هاي‌ پوکر آنلاین ساختار رها کردن زمان را ارائه نمی دهند. با توجه بـه ماهیت «بیا و برو» پوکر آنلاین کـه بـه اسانی می توان دو یا سه دست نشست و سپس ان را ترک کرد، یافتن راهی عادلانه برای شارژ کردن بازیکنان بدون قفل کردن آن ها در تعهد زمانی دشوار اسـت.

 

بـه علاوه بدون محدودیت‌هاي‌ تراشه‌هاي‌ فیزیکی «کـه یکی از دلایلی اسـت کـه کازینوهای آجری و ملات از کاهش زمان استفاده میکنند»؛ هیچ دلیلی وجود ندارد کـه هر بازی نقدی را نمیتوان بـه‌جای زمان جمع‌آوری کرد.

 

هزینه مسابقات

مانند کازینوهای آجر و ملات، مسابقات پوکر آنلاین، بخشی از خرید تورنمنت را بـه عنوان چنگک گرد آوری می کنند و بقیه بـه استخر جایزه میروند. از آنجایی کـه هزینه اجرای آنلاین یک تورنمنت بـه طور قابل توجهی کمتر از هزینه در کازینو اسـت، نرخ رنک اغلب کمتر اسـت: بین 4 تا 10٪ بسته بـه سایت و سطح سهام.

 

مانند بازی‌هاي‌ نقدی، هرچه سهام بیشتری بازی کنید، نرخ رنک کمتری را بـه عنوان درصدی از کل خرید پرداخت می کنید – انگیزه‌اي در صورتی کـه تا بـه حال بـه ان نیاز داشته باشید تا راه خودرا بالا ببرید!اطلاعات بیشتر درباره این نوشتار مبدأبرای اطلاعات ترجمه بیشتر، نوشتار مبدأ لازم اسـت.

 

مزیت های اصلی پوکر

یکی از مزیت هاي‌ اصلی بازی پوکر آنلاین ریبک بک اسـت. با توجه بـه این کـه چقدر می تواند در ریسک هاي‌ خرد بالا باشد، این می تواند تفاوت بین بازیکن برنده یا بازنده بودن باشد.

 

ریبک بک پوکر تبلیغاتی اسـت کـه توسط اکثر سایت‌هاي‌ پوکر آنلاین ارائه میشود کـه با بازپرداخت مقداری از پولی کـه از شـما دریافت کرده‌اند، بـه شـما برای بازی مکرر پاداش می دهند.

چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

این شبیه بـه کامپوزیت‌ها در کازینو اسـت، هرچه بیشتر در ان کازینو بازی کنید، کمپ‌هاي‌ بهتری بـه شـما می دهند، کـه بـه نوبه خود شـما را تشویق می کند کـه در ان کازینو بازی کنید.

 

سایت هاي‌ مختلف بسته بـه سیاستی کـه در قبال ان دارند، مقادیر متفاوتی راکبک ارائه می کنند. عده اي از سایت‌ها واقعاً بـه ریبک بک اهمیت نمی دهند و برای بازی در سایت خود پاداش کمی ارائه می کنند. دیگران فکر می کنند برای بازیکنان بسیار مهم اسـت و می توانند بین 20 تا 65 درصد از رنک شـما را بـه صورت نقدی بازگردانند.

 

چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

برای عده اي از بازیکنان، مقدار رَک بک کـه یک سایت ارائه می دهد یکی از عوامل تعیین کننده در محل بازی اسـت. عده اي از سایت‌ها مانند Pokerstars ممکن اسـت بهترین نرم‌افزار را داشته باشند، اما نگرش ان‌ها بـه rakeback در زمان نگارش این مقاله باعث شده اسـت کـه بازیکنان بـه سایت‌هاي‌ دیگری مانند Party Poker بروند کـه یک معامله بسیار رقابتی راکبک ارائه می دهند.

چگونه کازینوها و سایت های شرط بندی از پوکر درآمد کسب می کنند؟

راک در پوکر یک شر ضروری اسـت زیرا کازینوها و سایت هاي‌ کازینو از این طریق از پوکر درآمد کسب می کنند. بازی پوکر و ویگ باید وجود داشته باشد تا جایی برای بازی وجود داشته باشد! با این حال، این بدان معنا نیست کـه شـما باید از بین برید. بـه ساختارهای شن کش کـه در ان بازی می کنید نگاه کنید و ببینید چه چیزی برای شـما بهتر اسـت.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید