۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

استراتژی جبران باخت

خب همانگونه کـه میدانید در هر بازی هاي‌ شرط بندی باخت هایي دارد کـه شـما با استراتژی هاي‌ درست میتوانید کاملا جبران کنید در ادامه با ۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪ سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

روش های برد در شرط بندی 

 

1. مفهوم ارزش را درک کنید

بحرانی. اگر این را ندارید، دور شوید. مطمئناً ممکن اسـت مطمئن باشید کـه یک طرفدار 1.25 برنده خواهد شد، اما آیا شانس ارائه شده ارزشی دارد؟بارها شنیده‌ایم کـه قماربازان معمولی میگویند:۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

«هیچ راهی وجود ندارد کـه این تیم دراین بازی ببازد». خوب انها ممکن اسـت مورد علاقه قانونی باشند، اما آیا احتمال برنده شدن آن ها بهتر از شانس هاي‌ پیشنهادی اسـت؟ شرط بندی با این طرز فکر کمی شبیه بـه این اسـت کـه بگوییم یک تلویزیون صفحه عریض گرانقیمت ارزش خوبی دارد فقط بـه این دلیل کـه واقعاً واقعاً ان را میخواستید. اینکار نمی‌کند.

 

ارزش یک مفهوم ساده اسـت، اما اکثر مردم شرط بندی این را درک نمی کنند. و شاید خوشبختانه اینطور اسـت، زیرا این پول ساده یا «مربع» اسـت کـه می تواند بازار را منحرف کند و فرصت‌هاي‌ بزرگی را برای اقلیتی از قماربازانی کـه می دانند چگونه ارزش را تشخیص دهند باقی میگذارد.

 

توانایی تشخیص ارزش بـه این معنی اسـت کـه شـما می توانید شانس هاي‌ بسیار بالا را بـه طور مداوم و سیستماتیک تشخیص دهید – و از ان فرصت ها سرمایه گذاری کنید.

 

۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

در اصل، این بی شباهت بـه معامله موفق با سهام نیست: خرید یک سهام خاص زمانی کـه ارزش ان کمتر اسـت منطقی اسـت، زیرا بـه این معنی اسـت کـه احتمالاً بعدا ارزش ان افزایش خواهد یافت. اگر روی شرط‌بندی ورزشی متمرکز هستید، وظیفه شـما در هرروز مسابقه این اسـت کـه تیم‌هاي‌ کم‌ارزش‌شده را پیدا کنید و بـه شیوه‌اي صحبت کردن، سهام انها را بخرید.

 

ارزش نقطه‌یابی در اصل بـه قضاوت صحیح‌تر احتمالات نسبت بـه بازار مربوط میشود. البته انجام اینکار برای هر بازی و هر ورزشی دشوار اسـت، اما لازم نیست. مزیت بزرگ شـما نسبت بـه مؤسسه در توانایی رد شدن از مسابقات با شانس نامطلوب نهفته اسـت – درست مانند این کـه وادار نیستید همه ی سهام موجود را خریداری کنید. این کتاب‌ساز تقریبا برای همه ی بازی‌ها، حداقل در محبوب‌ترین لیگ ‌ها، شانس ارائه می دهد.

 

ارزش نقطه‌اي سخت‌ترین کاری اسـت کـه دراین کسب‌وکار انجام می شود، و برای انجام مداوم ان بـه تمرین زیادی نیاز دارید. تنها زمانی کـه توانایی خودرا برای شناسایی مداوم ارزش توسعه دهید، یک مزیت سیستماتیک خواهید داشت.۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

2. ریاضیات پایه را درک کنید

اگر تا بـه حال این جمله را گفته اید کـه «من یک مرد ریاضی نیستم، اما…»؛ احتمالاً نباید یک مرد شرط بندی نیز باشید. در حالی کـه تعداد زیادی از قماربازان میتوانند با شرط‌بندی روی غریزه و «احساس» بـه موفقیت دست پیدا کنند، برای موفقیت درازمدت، بـه یک طرح شرط‌بندی مناسب نیاز دارید و باید درک کنید کـه شانس‌ها از نظر احتمال چه چیزی را منعکس می کنند.

 

3. درک کنید که کتابسازها چگونه شانس ایجاد می کنند

این بـه محبوبیت رویداد بستگی دارد، اما بـه طور کلی، شانس شرط‌بندان بیشتر بازتابی از چیزی اسـت کـه عموم مردم انتظار دارند بازی کنند، نه احتمالات واقعی هر یک از نتایج. البته، بـه این سادگی نیست، اما بـه طور کلی، شرط‌بندان شانس خودرا بـه گونه‌اي تنظیم می کنند کـه در هردو طرف شانس شرط‌بندی را جذب کنند، تا بدهی خودرا متعادل کنند و کمیسیون خودرا بگیرند.

 

این باعث می شود قماربازان باهوش فرصت‌هاي‌ ارزشمندی پیدا کنند کـه در ان نظر عموم مردم کاملاً اشتباه اسـت. همچنین بـه این معنی اسـت کـه میتوان ارزش زیادی در رویدادهایی یافت کـه انتظار میرود.۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

علاقه‌مندی بیشتر از حد معمول توسط یک قمار باز گاه بـه گاه یا گاه بـه گاه وجود داشته باشد، کـه صادقانه بگوییم، از نظر استراتژی شرط‌بندی سودآور چیزی نمیداند یا خیلی کم میداند. رویدادهایی مانند Super Bowl، فینال جام و رویداد های مهم اسب دوانی کاندیدهای اصلی برای این نوع فرصت هستند.

 

۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

اگر می خواهید با موفقیت شرط بندی کنید، بـه یک شرط بندی مناسب نیاز دارید. باید بنگاه‌هایي را پیدا کنید کـه واقعاً بـه شـما امکان برنده شدن می دهند. متأسفانه این حقیقت زشتی اسـت کـه بیشتر شرکت‌هاي‌ شرط‌بندی مشتریان موفق خودرا محدود نمی کنند و میخواهند یا حتی ممکن اسـت انها را کاملاً ممنوع کنند.

 

البته بـه این ترتیب شـما نمیتوانید برای موفقیت برنامه ریزی کنید، زیرا برنده شدن شـما همیشه تخیلی باقی می‌ماند. خوشبختانه بنگاه‌هاي‌ فروش خاصی وجود دارند کـه مشتریان موفق خودرا محدود یا ممنوع نمیکنند.

 

یکی از شناخته‌شده‌ ترین شرکت‌هاي‌ شرط‌بندی از این نوع، Pinnacle Sports «مسکونی در کوراسائو»؛ و همچنین کتاب‌داران آسیایی SBObet و IBCbet اسـت. در مورد شرط بندی فوتبال، دو مورد آخر نیز پیشتازان بازار جهانی هستند. از سوی دیگر، اگر خودرا یک نوع شرط بندی معمولی می‌دانید، رفتن با بنگاه هاي‌ معتبر بهترین انتخاب اسـت.

 

4. داشتن توانایی عاشق شدن با اردک زشت

هر چه مدت بیشتری شرط بندی کرده ایم، بیشتر عاشق تیمی شده ایم کـه هیچکس دوست ندارد. در واقع، ما نسبت بـه یک شرط بالفعل هر چه روی کاغذ زشت تر بـه نظر برسد، حس بهتری داریم.۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

ما می‌دانیم کـه بـه نظر کاملاً شهودی بـه نظر میرسد، اما هر چه عموم مردم کمتر تیمی را دوست داشته باشند، ظاهر انها را از نظر ارزش بیشتر دوست داریم. بـه خصوص تیمی کـه ممکن اسـت.

 

دریک دوره طولانی عملکرد خوبی داشته باشد

اما ممکن اسـت در 4 یا 5 بازی عملکرد بدی

داشته باشد. فقط تماشا کنید کـه عموم

مردم از روی آن ها می پرند و شاهد

افزایش ارزش انها باشید.

 

5. به گذشته نپردازید یا برای مدت طولانی جشن نگیرید

اجازه ندهید یک شکست اخیر شـما را از بازی خود دور کند. ان را از ذهن خود دور کنید و با تحلیل خود بمانید و ایمان داشته باشید کـه چرخ خواهد چرخید. بـه همین ترتیب، اجازه ندهید کـه یک برد اخیر بـه شـما شجاعت کاذب بدهد و شـما را بـه افزایش خود سوق دهد. بازهم بـه تحلیل خود بمانید و بـه برنامه خود پایبند باشید.

 

6. به امتیاز بزرگ امیدوار نباشید

چند شرط بندی پارلی ها تیزرها هرچه دوست دارید آن ها را صدا بزنید، بدانید چه زمانی باید انها را شرط بندی کنید. و چه زمانی کـه نه. مطمئناً انها نوید امتیاز بزرگ، روز پرداخت بزرگ را ارائه می دهند، اما اگر تجزیه و تحلیل خودرا انجام نداده باشید و ارزش واقعی را پیدا کرده باشید، آن ها روشی ترسناک برای شرط بندی هستند.۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

بـه ان آن گونه نگاه کن. اگر یک شرط مولتی از 4 پا قرار دهید و شانس پول کامل را برای هر پا 2.00 دریافت کنید، شانس ان مولتی 16.00 خواهد بود. اکنون اجازه دهید بـه یک مثال دنیای واقعی نگاه کنیم کـه در ان بـه شـما پیشنهاد می شود،

 

مثلا 1.90 برای «پول زوج» در حالی کـه مؤسسه‌فروشی 5 درصد را برداشت میکند: شانس همان مولتی 4 پا فقط 13.00 خواهد بود. این تقریبا 19٪ از قیمت کامل ان شرط را از بین میبرد.

 

۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

اما اگر مقدار واقعی را پیدا کرده باشید، وقتی مقدار را در هر پا ضرب میکنید، multi’s می تواند ارزش فوق العاده اي داشته باشد. البته مسئله تعیین ارزش واقعی اسـت.

 

هرکسی کـه یک پا بـه مولتی اضافه می کند اینکار را انجام می دهد زیرا معتقد اسـت ارزش پیدا می کند. هیچکس شانس هایي را شرط بندی نمیکند کـه برای او ارزشی نداشته باشد.اما کلید ایجاد ارزش چندگانه، یافتن ارزش واقعی اسـت، در غیر این صورت، با هر یک از پاهای با ارزشی کـه اضافه می‌کنید، فقط شانس موفقیت خودرا کاهش میدهید.

 

7. حساسیت طولانی مدت داشته باشید

اگر شرط بندی خودرا جدی میگیرید، باید درازمدت فکر کنید. سرمایه شرط بندی خودرا بسازید، بـه طور پیوسته مبلغی را کـه در هر بازی شرط بندی میکنید افزایش دهید، و بـه زودی متوجه خواهید شد کـه پول جیبی مناسبی بـه دست می آورید، و شاید، فقط شاید، اگر بـه اندازه کافی بـه ان پایبند باشید، بتوانید از ان درآمد کسب کنید.۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

هرگز فراموش نکنید: شرط بندی، مانند هر شکل دیگری از سرمایه گذاری جدی، یک ماراتن اسـت، نه یک سرعت. بر این اساس مدتی طول میکشد تا بانک شـما رشد کند. اگر صبور و موفق باشید، اثر بهره مرکب بـه نفع شـما خواهد بود. انچه در ابتدا شبیه رشد آهسته دردناکی بـه نظر میرسد، در نهایت بـه یک پویایی نمایی قابل توجه خواهد رسید.

 

شـما باید با نوسانات بیشتر، رگه هاي‌ باخت، رگه هاي‌ برد، صاف کردن منحنی و نیاز بـه تعداد بیشتری شرط بندی مقابله کنید. با این وجود، پویایی کلی درست اسـت – این کـه چقدر میتوانید با ارزش 5 درصد بـه دست آورید، بسیار شگفت‌انگیز اسـت، و حتی آن قدر هم طول نمیکشد.

 

8. با یک بانک شرط بندی معقول شروع کنید

اگر می خواهید پول در بیاورید، باید با یک سرمایه شرط بندی شروع کنید کـه بتواند ضرر را جذب کند. اگر می خواهید در واحد شرط‌بندی کنید، با میانگین شرط‌بندی 1 واحد، ما یک سرمایه‌گذاری حداقل 50 واحدی را توصیه می کنیم. کمترین.

 

بسیار خوب، پس شاید شـما فقط بتوانید مبلغ 1000 یورو را بپردازید، کـه بـه این معنی اسـت کـه میانگین واحد شـما 20 خواهد بود. خوب، یک سرمایه 1000 یورویی میتواند بـه سرعت بـه مبلغ قابل توجهی با شناسایی ارزش ثابت و یک طرح سرمایه‌گذاری هوشمند تبدیل شود.

 

فرض کنید شـما 200 شرط درسال شرط بندی میکنید. و برای استدلال، اجازه دهید بگوییم کـه همه ی انها با شانس 1.90 هستند، و اجازه دهید بگوییم کـه شـما با نرخ ضربه 54٪ برخورد کرده‌اید.

 

خوب با یک طرح شرط بندی کلی کسری، در پایان ان 200 شرط، بسته بـه ثبات برد شـما کـه باید در دراز مدت یکنواخت شود، سرمایه شـما در حد 1100.00 یورو خواهد بود. بله، میشنوم کـه شـما چه می‌گویید – این فقط 100.00 سود در طول سال اسـت. خوب، این فقط 200 شرط درسال اسـت، با میانگین بازگشت 2.6٪ در هر شرط.۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

حالا تصور کنید کـه دریک سال 400 شرط می‌بندید و می توانید بازده متوسط ​​5 درصدی داشته باشید. ان سرمایه 1000 یورویی در پایان 400 شرط در محدوده یورو 1400 ودر پایان 5 سال ان بانک در محدوده 5000 یورو و پس از 10 سال حدود 30000 یورو با میانگین واحد 600 خواهد بود. .

 

9. نیاز به “جالب کردن آن” را کنار بگذارید

اگر می خواهید در شرط بندی ان را بزرگ کنید، ارزش بـه تنهایی ان را کاهش نمیدهد. شـما باید ان مقدار را در ورزش‌ها و لیگ‌هایي بیابید کـه میتوانید با محدودیت‌هاي‌ شرط‌بندی نسبتاً بالا شرط‌بندی کنید «این محدودیت‌هایي هستند کـه برای هر بازیکنی اعمال میشوند، نه فقط چند برنده منتخب».

 

اما فوتبال تنها راه نیست. بـه عنوان مثال برای American Sports، Pinnacle Sports و Matchbook نیز امکان ریسک‌هاي‌ بالا را فراهم میکند، مسابقه اسب دوانی بریتانیا یک امکان خوب دیگر در Betfair و Betdaq اسـت. با این حال، باید توجه داشت کـه شانس هاي‌ اولیه بازار اغلب دارای محدودیت هاي‌ کم و شرط بندی محدود هستند تا زمانی کـه بازار در روزهای منتهی بـه رویداد توسعه یابد.

 

۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

بـه عنوان مثال، یک شرکت شرط بندی مانند SBObet ممکن اسـت یک روز قبل از شروع بازی لیگ برتر تا سقف 5000 سهام را پیشنهاد کند، اما احتمالاً فقط یک دهم ان را در بازارهایی کـه یک هفته قبل از ان ارسال شده اسـت.

 

از سوی دیگر، در ورزش ها و لیگ هاي‌ عجیب‌وغریب تر بسیار سخت خواهد بود، حتی اگر در آنجا ارزش زیادی پیدا کنید. شانس بد و محدودیت هاي‌ کم طبق معمولً موانع غیر قابل عبور دراین زمینه هستند.۱۰ استراتژی جبران باخت در شرط بندی تضمینی ۱۰۰٪

در حالی کـه تعدادی از بنگاه‌ها بـه بازیکنان حرفه‌اي کـه بـه دنبال سهام بالا هستند، پاسخ میدهند، Pinnacle Sports در مورد محدودیت‌هاي‌ رویداد های ورزشی مهم، بسیار پیشگام اسـت. در این جا محدودیت‌هاي‌ شرط‌بندی فعلی Pinnacle Sports برای لیگ ‌ها و بازارهای ورزشی محبوب آمده اسـت:

 

10. توانایی ایمان به هر و همه خدایان قابل تصور یا احتمالات ماورایی را داشته باشید.

هی، بـه درد نمیخوره

 

هیچ راهی برای دور زدن ان وجود ندارد: برای رسیدن بـه موفقیت در شرط بندی، باید تلاش کنید. شـما باید با ایده برنده شدن ناگهانی در لاتاری با یک انباشته بزرگ خداحافظی کنید. نکته مهم، بـه یاد داشته باشید کـه هیچ بـه اصطلاح “شرط ایمن” وجود ندارد و هیچ چیز در شرط بندی تضمین نمیشود.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سیگاری بت را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید