۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر (تضمین برد)

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر (تضمین برد)

یادداشت برداری درست در بازی پوکر

پوکر یکی از بازی هاي‌ کازینویی اسـت کـه نیاز بـه تعادل و محاسبات ریاضی دارد بنابر این یادداشت برداری بسیار بـه شـما کمک خواهد کرد در ادامه با ۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر «تضمین برد» سایت هاتم بت را دنبال کنید .

 

استراتژی یادداشت برداری در بازی پوکر 

در پوکر، مانند زندگی، اطلاعات قدرت اسـت.”شناخت تمایلات حریفان خود در انواع نقاط پری فلاپ و پست فلاپ بسیار ارزشمند اسـت.”با داشتن اطلاعات کافی و دانش برای تفسیر صحیح ان؛ نرخ برد شـما بـه طور ناگهانی افزایش مییابد. بنابر این جای تعجب نیست کـه برنامه هاي‌ ردیابی مختلفی در دنیای پوکر آنلاین وجوددارد.اما، بـه همان اندازه کـه ردیاب‌هاي‌ پوکر خوب هستند، همیشه نمی توانید از انها استفاده کنید.

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر (تضمین برد)

در پوکر زنده، از مزایای برنامه‌اي کـه در پس‌زمینه اجرا میشود، بی‌صدا همه ی داده‌ها را برای استفاده شـما جمع‌آوری میکند. در مورد آنلاین، سایت هاي‌ بیشتری استفاده از ردیاب ها را بـه طور کامل ممنوع یا بـه شدت محدود می کنند.در حالی کـه این مطمئناً ناخوشایند اسـت، بـه خصوص برای کسانی کـه عادت بـه بازی با کمک آمارهای مختلف دارند، این پایان دنیا نیست.

 

ویژگی پوکر بازان موفق

یکی از ویژگی هایي کـه همه ی بازیکنان پوکر موفق بـه اشتراک می گذارند، توانایی انها در سازگاری با موقعیت هاي‌ جدید اسـت.اگر نمی توانید برنامه‌اي داشته باشید کـه کارهایی را برای شـما انجام دهد، هیچ چیز نمی تواند شـما را از انجام اینکار با یادداشت برداری از بازیکنان باز دارد.

 

ممکن اسـت آن قدر کارآمد یا گسترده نباشد، اما داشتن ایده هایي در مورد نوع بازیکنی کـه در مقابل ان قرار میگیرید، مطمئناً با بازی کاملا کور شکست می دهد.علاوه بر این، اکثر حریفان شـما ان گام اضافی را برنمی‌دارند، بنابر این شـما حتی می توانید مزیت کسب کنید.یادداشت برداری دستی از بازیکنان ممکن اسـت کاری سخت و دردناک بـه نظر برسد، اما لزومی ندارد.

 

هدف این مقاله این اسـت کـه دستورالعمل‌هاي‌ مفیدی را در مورد نحوه انجام فرآیند یادداشت‌برداری، چه آنلاین و چه زنده، بـه شـما ارائه دهد.با این نکات، باید زمان زیادی را صرفه جویی کنید ودر نهایت یادداشت هایي داشته باشید کـه در واقع در بازی هاي‌ شـما مفید هستند.

 

توجه به اصول اساسی: به چه مواردی باید توجه کرد

هنگامی کـه پوکر بازی می کنید، بـه خصوص اگر روی میزهای متعدد آنلاین هستید، تقریبا همیشه چیزهای زیادی در جریان اسـت.حتی اگر با چند جدول تجربه داشته باشید، با افزایش تعداد بازی ها، زمان برای کارهای دیگر، از جمله یادداشت برداری، کاهش می‌یابد.بـه همین دلیل، بسیار مهم اسـت کـه بفهمیم چه نوع موقعیت هایي مستلزم صرف وقت برای یادداشت برداری اسـت.

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر (تضمین برد)

اگر اغلب اینکار را انجام میدهید، نه تنها زمان را از دست میدهید و شاید شروع بـه زمان‌بندی در همه ی جا میکنید، بلکه ممکن اسـت با دیوارهای بزرگی از متن‌ها مواجه شوید کـه واقعاً بـه شـما کمکی نمی کنند.بنابر این، برای شروع، روی رویداد های واقعاً عجیب و غیر استاندارد تمرکز کنید، مانند:

 

با یک بلوف، یک شرط بندی بزرگ روی رودخانه انجام دهید

مثال هاي‌ زیادی از این دست وجوددارد، اما شـما این ایده را دریافت می کنید. شـما میخواهید از رویدادهایی کـه برجسته هستند و می‌توانند در نقاط خاصی در آینده بـه شـما کمک کنند، یادداشت برداری کنید.

 

یادداشت برداری درباره شخصی کـه در بیگ بلایند با دستی مانند 7-4 در مقابل افزایش 2.5 برابری دفاع می کند، بسیار گسترده اسـت. این نوع اطلاعات واقعاً بـه شـما کمک نمی‌کند.

 

حتی اگر زمان کافی برای یادداشت برداری از تمام نمایشنامه ها داشته باشید، بازهم خیلی موثر نخواهد بود.شـما واقعاً بـه یک فایل بزرگ حاوی سه صفحه اطلاعات «عمدتاً نامربوط» نیاز ندارید. با همه ی این داده ها، یافتن اطلاعات مشخصی کـه واقعاً بـه دنبال ان هستید دشوار خواهد بود.

 

برخلاف آمارهای تولید شده بـه صورت خودکار، یادداشت‌ها چیزی هستند کـه باید بـه تنهایی کار کنید ودر طول زمان بسازید.با دست هاي‌ کافی در برابر یک بازیکن خاص، می توانید مهم ترین تمایلات وی را درک کنید و بتوانید بـه ان یادداشت ها تکیه کنید.

 

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر «تضمین برد»

وقتی یک بازیکن خاص شـما را بمکد یا یک دست عجیب‌وغریب بازی کند و ضربات بدی بـه شـما وارد کند، ممکن اسـت خشمگین شوید یا بـه حالت شیب دار بروید.این بخشی از بازی اسـت و هیچکس کاملاً از شیب مصون نیست، اما اجازه ندهید این چیزها روی یادداشت‌هاي‌ شـما تأثیر بگذارد.

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر (تضمین برد)

یادداشت کردن «ماهی»؛ «احمق» یا «خر» هیچ سودی برای شـما نخواهد داشت.دفعه بعد کـه با ان بازیکن روبه‌رو شدید، احتمالاً دست را بـه خاطر نمی آورید. شـما فقط یک یادداشت خواهید داشت کـه قرار اسـت توصیف کند آن ها چه نوع بازیکنی هستند. اما در تعداد زیادی از مواقع این حتی درست نخواهد بود.

 

شاید پس از علامت زدن بازیکنانی کـه باعث شکست شـما می‌شوند، حس بهتری داشته باشید، اما اگر در مورد یادداشت برداری و استفاده حداکثری از آن ها جدی هستید، باید از این تمرین خودداری کنید.

 

نحوه یادداشت برداری آنلاین

اینروزها، بیشتر اتاق‌هاي‌ پوکر آنلاین دارای یک ویژگی داخلی هستند کـه بـه شـما امکان می دهد در زمان واقعی بازیکنان را یادداشت کنید. طبق معمولً بـه سادگی کلیک روی نام بازیکن یا آواتار آن ها و تایپ یک یادداشت در کادر اسـت.عده اي از اتاق‌ها حتی نمادها یا رنگ‌هاي‌ کوچک مناسبی را در اختیار شـما قرار میدهند کـه میتوانید از انها برای علامت‌گذاری بازیکنان استفاده کنید.

 

شـما می توانید سیستم خودرا برای ردیابی بازیکنان با دسته ها توسعه دهید، کـه باید ان را ثابت نگه دارید.بازیکنان معمولی کـه زیاد با آن ها برخورد می کنید
رژهای خوب «بازیکنانی کـه احتمالاً باید از انها اجتناب کنید یا بادقت در برابر انها بازی کنید»

 

بد رژها «کسانی کـه زیاد بازی می کنند اما شـما می‌بینید بازی هاي‌ بدی می سازند» بازیکنان منفعل کـه بیش از حد واید تماس میگیرند اگر تعداد زیادی از بازیکنان معمولی را در بازی‌هاي‌ خود با برچسب رنگی یا نوعی میانبر نشان ‌دهنده یک گروه خاص علامت‌گذاری کنید، می دانید کـه چگونه بازی خودرا در برابر این حریفان حتی قبل از نشستن پشت میز تنظیم کنید.

 

با این حال، عجله نکنید کـه بازیکنان را در دسته بندی هاي‌ خاصی قرار دهید و با کسب اطلاعات بیشتر آماده باشید تا انها را از یک گروه بـه گروه دیگر منتقل کنید.حتی رژهای خوب هرازگاهی بازی هاي‌ بدی می سازند، اما این بدان معنا نیست کـه آن ها بـه طور کلی بد هستند.

 

زمان کافی برای تشخیص این کـه بازیکن بـه احتمال زیاد بـه کدام گروه تعلق دارد اختصاص دهید و هرگز بر اساس یک دست قضاوت نکنید.همانگونه کـه در کل فرآیند مهارت بیشتری پیدا می کنید، ممکن اسـت سیستم علامت گذاری پیچیده تری را برای انواع مختلف بازیکن ایجاد کنید.

 

من پیشنهاد میکنم با یک دسته‌بندی ساده شروع کنید و از آنجا منشعب شوید، مخصوصاً بـه این دلیل کـه برچسب‌گذاری بازیکنان بـه روشی خاص‌تر بـه زمان مناسبی نیاز دارد.

 

یادداشت های پوکر با کد رنگی

برای ایجاد یادداشت مفید در مورد یک بازیکن، نیازی بـه نوشتن یک داستان کوتاه ندارید. شـما فقط زمان محدودی برای یادداشت برداری دارید و می‌خواهید فقط حاوی اطلاعات مربوطه باشد.هر چیز دیگری کـه در اطراف ان وجوددارد فقط کرکی اسـت کـه شـما بـه ان نیاز ندارید و وقتی دوباره با همان بازیکن ملاقات کردید، نوشتن و خواندن ان زمان میبرد.

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر (تضمین برد)

3-شرط از موقعیت وسط با 4-5 ثانیه در برابر UTG باز، شرط c-شرط روی تخته 9-بالا

بـه سادگی می‌تواند باشد:

MP 3-bet 45s، c-bet 9-h flop.

شـما تمام اطلاعات مورد نیاز خودرا در آنجا دارید.

البته، عده اي از یادداشت ها چندان مشخص نیستند.

 

ممکن اسـت بخواهید بـه سادگی شخصی را بـه عنوان یک بازیکن بسیار تهاجمی یا فردی کـه زیاد بلوف می زد توصیف کنید. با این وجود، اگر بتوانید چند مثال بیاورید کـه نظریه شـما را تأیید کند، عالی خواهد بود، زیرا این موارد می‌توانند در آینده کاملاً مفید باشند.

 

نحوه یادداشت برداری در پوکر زنده

در گذشته، اگر میخواستید از پخش‌کننده‌هاي‌ زنده یادداشت برداری کنید، باید با یک خودکار و دفترچه ظاهر می‌شدید و بـه نوشتن مطالب ادامه می‌دادید.علاوه بر این کـه شـما را احمق جلوه میدهد، مطمئنم کـه تعداد کمی از بازیکنان ان را خیلی مهربان نمیبینند و بسیار کنجکاو خواهند بود کـه بدانند چه چیزی می نویسید.

 

امروزه، خوشبختانه، انواع فناوری‌هایي مانند گوشی‌هاي‌ هوشمند وجوددارد کـه بـه شـما امکان می دهد بدون این کـه هیچ‌کس ابرویی را بالا ببرد، یادداشت‌برداری سریع انجام دهید.

 

بازیکنان زمان زیادی را در تلفن هاي‌ خود صرف می کنند، بنابر این هیچکس نمیداند کـه آیا شـما در حال یادداشت برداری هستید یا با دوستان خود چت می کنید.

 

پوکر زنده بـه طور کلی کندتر اسـت، بنابر این شـما زمان زیادی برای یادداشت برداری بین دست خواهید داشت. دراین مورد، لازم نیست خیلی نگران اختصارات باشید و می توانید یادداشت هاي‌ واقعاً عمیقی بردارید.

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر (تضمین برد)

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر «تضمین برد»

میتوانید از هر برنامه پیش‌فرض یادداشت‌هایي کـه همراه با تلفن شـما ارائه شده اسـت استفاده کنید، یا می توانید یکی از برنامه‌هاي‌ پوکر را کـه بـه‌طور خاص برای این منظور توسعه داده شده اسـت، دریافت کنید.تعداد کمی از انها وجوددارد، و دارای عملکردهای منظمی هستند کـه زندگی شـما را بسیار راحت تر می کند.در هر صورت، باید همه ی چیز را بـه خوبی سازماندهی کنید.

 

هیچ حبابی روی سر بازیکن دریک میز زنده ظاهر نمی‌شود و یادداشت هایي را کـه روی انها دارید بـه نمایش می‌گذارد. در عوض، باید آن ها را در تلفن خود پیدا کنید، و نمی خواهید این روند خیلی طولانی شود.در حالت ایده‌آل، شـما حتی نمی خواهید سایر بازیکنان بدانند کـه یادداشت می کنید.

 

بنابر این، میتوانید یادداشت‌هاي‌ خودرا بر اساس نام بازیکن یا نام مستعار مرتب کنید ودر صورت نیاز همیشه آن ها را آماده کنید.همانگونه کـه گفته شد، احتمالاً نباید سعی کنید ان یادداشت ها را در وسط دست بخوانید.

 

در تنظیمات زنده، طبق معمولً بارها و بارها در برابر بازیکنان مشابه قرار خواهید گرفت. بنابر این، اگر یادداشت‌هاي‌ دقیقی را نگه دارید و قبل از جلسه مطالب را مطالعه کنید یا فقط یادداشت‌ها را بین دستان خود مرور کنید، میتوانید مهمترین نکات را در مورد تقریبا هر بازیکنی کـه مرتباً با ان روبه‌رو میشوید بـه خاطر بسپارید.

 

شرط بندی لایو

در بازی هاي‌ زنده، هنگام بازی بـه اطلاعات بسیار بیشتری دسترسی دارید و باید تمام ان اطلاعات را در یادداشت هاي‌ خود بگنجانید.اول از همه ی، اگر دست جالبی وجوددارد، می توانید برای توصیف دقیق ان وقت بگذارید و ان را برای بعد ذخیره کنید.

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر (تضمین برد)

بر اساس جداسازی دست، بعدا می توانید یادداشت هاي‌ پخش کننده خاصی را بر اساس ان ویرایش کنید. اگر دستی با اکشن زیاد و بازی هاي‌ عجیب‌وغریب وجوددارد، سعی کنید تا جایی کـه می توانید ان را بگیرید و فقط ان را ذخیره کنید.

 

بعدا؛ وقتی زمان بیشتری در اختیار داشتید، این توضیحات بـه شـما کمک می کند تا حافظه‌تان را آرام کنید و یادداشت‌هاي‌ دقیق‌تری درباره بازیکنان درگیر ایجاد کنید.علاوه بر اطلاعات دستی، باید در مورد هرگونه خواندن بالفعل اي کـه در طول راه برداشت می کنید، یادداشت برداری کنید.

 

بـه عنوان مثال، اگر بازیکنی در هنگام بلوف زدن یک سخنرانی بزرگ داشت، حتما ان را یادداشت کنید. یا اگر انها شرط خودرا بـه شیوه اي بسیار عجیب‌وغریب دریک نقطه خاص قرار دادند، ان را یادداشت کنید.

 

بـه صورت فردی، این چیزها ممکن اسـت معنی زیادی نداشته باشند. با این حال، با ادامه بازی در برابر بازیکنان مشابه، احتمالاً الگوهای خاصی ظاهر می‌شوند.

 

دیگران در همان بازی بـه احتمال زیاد انها را از دست می دهند، اما شـما اینکار را نمیکنید زیرا یادداشت برداری می کنید و بـه آرامی پروفایل هاي‌ بازیکنان را ایجاد می کنید.

 

تماشای ویدیو های پوکر

یادداشت برداری درکنار میز علاوه بر این کـه بسیار مفید اسـت، بـه شـما کمک می کند تا زمانی را کـه درگیر ان ها نیستید بگذرانید و بـه جای تماشای ویدیوهای تصادفی روی گوشی خود یا تسلیم شدن از سایر موارد حواس پرتی، روی بازی تمرکز کنید.

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر (تضمین برد)

چه آنلاین و چه زنده، یادداشت برداری در حین بازی یک عادت بسیار خوب و ارزشمند برای یک بازیکن پوکر اسـت.حتی اگر بـه یک برنامه ردیابی دسترسی دارید و می توانید ان را بدون هیچ مشکلی اجرا کنید، بازهم باید برای یادداشت هاي‌ شخصی در نقاط جالب و عجیب وقت بگذارید.

 

در حالی کـه ممکن اسـت در ابتدا کار زیادی برای سود بسیار کم بـه نظر برسد، اما با گذشت زمان متوجه سودمندی ان‌ها خواهید شد و همان‌ گونه با همان بازیکنانی برخورد می کنید کـه تلاش میکنند همان کار را بارها و بارها انجام دهند.

 

تعداد زیادی از بازیکنان پوکر بـه طور مکرر سبک خودرا تغییر نمیدهند، و هنگامی کـه تمایلات انها را دریابید، می توانید برای مدت طولانی از انها بهره برداری کنید.بـه حافظه خود تکیه نکنید بـه سادگی غیرممکن اسـت کـه همه ی چیزهای مهم را بـه خاطر بسپارید، حتی دریک محیط زنده کـه در ان با تعداد نسبتاً کمی از بازیکنان بازی می کنید.

۱۰ روش برای یادداشت برداری درست در بازی پوکر (تضمین برد)

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید