۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !!

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب اسـت ولی شـما دراین بازی بسیار دچار اشتباهاتی خواهید شد و باید از این موضوع درس بگیرید در ادامه با ۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر کـه باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

استراتژی برد در بازی پوکر 

پوکر یک بازی فوق‌العاده سخت اسـت و با همه ی متغیرهای مختلفی کـه وجوددارد، اشتباهات زیادی هنگام بازی راحت اسـت. بخشی از تبدیل شدن بـه یک بازیکن حرفه اي پوکر موفق، محدود کردن تعداد اشتباهات شـما در مقایسه با حریفان اسـت. ما متداول‌ترین اشتباهات پوکر را پوشش می دهیم تا بـه شـما کمک کنیم هنگام بازی از آن ها اجتناب کنید.

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

1. چک کردن/تماس بدون برنامه ریزی

وقتی پوکر بازی میکنید، باید استراتژی مشخصی داشته باشید کـه میتوانید بسته بـه اطلاعاتی کـه بـه دست می‌آورید ان را تنظیم کنید و هر دست نمونه‌اي از ان اسـت. برای هر دستی کـه بازی میکنید، باید برنامه‌اي داشته باشید کـه بر اساس کارت‌هایي کـه می آیند و حریفان چه واکنشی نشان خواهند داد

.

تعداد زیادی از بازیکنان بدون هیچ برنامه ریزی واقعی برای کاری کـه قرار اسـت در نوبت یا رودخانه انجام دهند، از خط چک/تماس استفاده می کنند. وادار شدن بـه ارائه یک استراتژی در پرواز، شـما را در دسترس ضرر قرار می دهد زیرا این بازی برای ایجاد استراتژی هاي‌ کاملاً فکر شده در عرض 20-30 ثانیه بسیار پیچیده اسـت.قبل از این‌که کاری انجام دهید بـه این فکر کنید کـه قرار اسـت در آینده چه کاری انجام دهید، باعث می شود خیلی بهتر بازی کنید.

 

2. ارزش گذاری بیش از حد یک دست متوسط

دانستن جایی کـه دست شـما در محدوده شـما قرار دارد یک مهارت بسیار دشوار برای یادگیری اسـت و اشتباهی کـه تعداد زیادی از بازیکنان مرتکب می شوند ارزش گذاری غلط دست خود اسـت. وقتی شروع بـه ارزش گذاری بیش از حد «و بیش از حد شرط بندی» دست هاي‌ با قدرت متوسط ​​خود می کنید، متوجه می شوید کـه شرط هاي‌ ارزشی شـما اغلب توسط دست هاي‌ بهتر خوانده می شود و نمی توانید بلوف هاي‌ کافی برای متعادل کردن دامنه خود پیدا کنید.

 

برای مثال، شرط‌بندی جفت چهارم و پایینتر برای ارزش، اغلب بسته بـه این‌که عمل در خیابان‌هاي‌ قبلی چگونه پیش رفته اسـت، بسیار نازک از یک شرط اسـت و اغلب فقط توسط دست‌هاي‌ بهتر فراخوانی می شود.

 

دراین مواقع، بهتر اسـت ارزش مسابقه خودرا بگیرید یا بـه رقیب خود چک کنید و اگر فکر می‌کنیم بـه اندازه کافی بلوف میزند، شاید بلوف بزنید.

 

3. شکست در تمرین

اگر دراین بازی ثابت بمانید، عقب افتاده اید. عده اي از بازیکنان بـه طور مداوم در حال کار کردن و ایجاد استراتژی هاي‌ جدید هستند و نرم افزارهای بیشتری برای کمک بـه شـما در درک استراتژی هاي‌ بهینه و نحوه پیاده سازی انها در بازی خود منتشر می شوند.

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

یک نشت رایج بازیکنان برنده این اسـت کـه انها فکر می کنند بازی را “مشخص کرده‌اند” یا حداقل آن قدر فهمیده‌اند کـه بتوانند بازی‌هایي را کـه انجام می دهند شکست دهند. چیزی کـه آن ها درنظر نمی‌گیرند این واقعیت اسـت کـه سایر بازیکنان در ان بازی ممکن اسـت سخت تر از آن ها کار کنند و این‌که تنبلی آن ها می تواند بـه قیمت برتری آن ها تمام شود.

 

داشتن صبر کافی در پوکر 

توانایی پایدار ماندن از نظر عاطفی یک مهارت بسیار مهم در پوکر اسـت زیرا این یک بازی ذهنی اسـت. اگر زمانی کـه روی میز هستید نمی توانید ان را اجرا کنید، ساعت ها کار بی فایده اسـت. رایجترین مشکلی کـه مردم با ان مواجه هستند، شیب اسـت. اساساً؛ از دست دادن یک یا دو دست بزرگ، عده اي از افراد را بـه خطر می‌اندازد و آن ها اجازه میدهند احساساتشان بر تصمیم‌هایشان حکومت کند. علاوه بر این، رفتن بـه تیلت در میز پوکر، حتی آنلاین، بسیار واضح اسـت.

 

این امر در درازمدت برای شـما هزینه زیادی را بـه همراه خواهد داشت، بـه طوری کـه هنگامی کـه شـما را متمایل می کنید، قصد دارید درزهای جدیدی را بـه بازی خود وارد کنید تا درکنار هرگونه اطلاعاتی کـه ممکن اسـت قبلاً داشته باشید، فوراً ان را بـه دست آورید.

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

۵.مقایسه نکردن خود 

حتی اگر در مقایسه با موقعیت هاي‌ دیگر، برای دفاع از دستها در بلایند قیمت خوبی دریافت می کنید، این بـه این معنی نیست کـه باید دیوانه شوید و شروع بـه دفاع از همه ی چیز کنید. تعداد زیادی از بازیکنان زمانی کـه در blinds قرار میگیرند، با خود بـه فراخوانی دست‌هاي‌ بی‌حساب می گویند زیرا فکر می کنند این تخفیف ارزش ان را دارد.

 

با این حال، از آنجایی کـه شـما از موقعیت خارج شده اید، بردن پات بدون پیشروی شرط بندی بسیار دشوار اسـت و اگر طیف وسیعی از دستها را فرا می‌خوانید، وادار خواهید شد مقدار زیادی چک/فولد کنید. بـه‌جای این‌که دست‌هاي‌ بد زیادی را فراخوانی کنید، فقط ان‌ها را تا کنید یا محدوده 3 شرط‌بندی خودرا افزایش دهید تا بـه خودتان شانس برنده شدن در پری فلاپ پات بدهید.

 

6. استفاده از همان استراتژی برای همان دست ها

اگر بـه روش‌هاي‌ بهینه برای بازی پوکر نگاه کنید، تعداد زیادی از دست‌ها «استراتژی‌هاي‌ ترکیبی» هستند. منظور این اسـت کـه برای بـه دست آوردن بالاترین EV از یک دست، همیشه نمی توانید ان را بـه یک شکل بازی کنید. بـه عنوان مثال، اگر بخواهید بـه حل کننده نگاه کنید، تعداد زیادی از دست‌هاي‌ جفت برتر گاهی بررسی میشوند، گاهی اوقات کوچک شرط می‌بندند، و گاهی اوقات بزرگ می شوند.

 

اگر همیشه با دست هاي‌ خاصی بـه همین شکل بازی می کنید، نه تنها بالاترین EV را از دست خود دریافت نمیکنید، بلکه خواندن ان بسیار راحت تر می شود. بازیکنان مراقب متوجه خواهند شد کـه شـما همیشه با جفت برتر خود شرط بندی می کنید و همیشه با جفت هاي‌ دوم خود چک می کنید و مطابق با ان واکنش نشان می دهند.

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

7. نادیده گرفتن مخالفان خود

هنگامی کـه پوکر زنده بازی می کنید، یکی از بزرگ ترین منابع اطلاعات، نشستن درست روبروی شماست. تعداد زیادی از بازیکنان در پنهان کردن خبرها تجربه ندارند و می توانند بـه اسانی توسط یک بازیکن آگاه انتخاب شوند. اگر بتوانید از این تگ‌ها استفاده کنید، می توانید در درازمدت پول زیادی برایتان بـه همراه داشته باشد، زیرا میتوانید بلوف‌هایي را کـه ممکن اسـت بر اساس دستتان صدا نکرده‌اید انتخاب کنید یا اگر حریفتان نشان داد کـه قوی هستند، فولدهای هیرو ایجاد کنید.

 

مهم اسـت کـه قبل از این‌که بـه ان‌ها عمل کنید، متن‌هاي‌ خودرا بـه خوبی مطالعه کنید، زیرا گفته‌ها جهانی نیستند و بسته بـه بازیکن می توانند معانی مختلفی داشته باشند. اگر فقط حدس می زنید کـه معنی ان‌ها چیست، می توانید یک سکه را هم برگردانید!

 

8. شرط بندی خارج از موقعیت بدون برنامه

بازی کردن بدون موقعیت در پوکر فوق‌العاده سخت اسـت و جایی اسـت کـه تعداد زیادی از افراد بیشتر پول خودرا از دست می دهند. این‌که نتوانید ببینید حریفتان قبل از تصمیم گیری چه می کند یک ضرر جدی اسـت، بنابر این بازی خارج از موقعیت را نباید ساده انگاشت.

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

این بدان معناست کـه شـما باید برای زمانی کـه خارج از موقعیت بازی می کنید، چه در حال چک کردن یا شرط‌بندی هستید، برنامه‌اي داشته باشید، زیرا کارت‌هاي‌ نوبت و ریور میتوانند بـه شدت نحوه بازی دست را تغییر دهند. دانستن کارهایی کـه احتمالاً از قبل انجام خواهید داد، کارها را در خیابان‌هاي‌ بعدی راحت‌تر میکند، زیرا نیازی بـه ارائه استراتژی‌ها ندارید.

 

9. عدم محاسبه خروجی ها

ندانستن تعداد اوت برای ساخت دست خود ودر نتیجه میزان سهام دست شـما اشتباه بزرگی اسـت و هزینه زیادی برای تعقیب قرعه کشی با قیمت هاي‌ غلط برای شـما بـه همراه خواهد داشت. قانون سرانگشتی تگزاس هولدم این اسـت کـه هر کارتی کـه دست شـما را التیام می بخشد، 2٪ سهام بـه شـما می دهد.

 

با دانستن این‌که چقدر سهام دارید، می توانید بـه قیمتی کـه برای تماس تعیین شده اسـت نگاه کنید و ببینید کـه آیا تماس +EV خواهد بود یا خیر. اگر اینطور نیست، میتوانید با دانستن این‌که تصمیم درستی گرفته‌اید، تا بزنید و اگر اینطور اسـت، می توانید تماس بگیرید تا تلاش کنید و دست خودرا التیام ببخشید. تماس هاي‌ مکرر زمانی کـه قیمت مناسبی ندارید در درازمدت برای شـما هزینه دارد.

 

10. شرط بندی بیشتر از حد توان شما

هنگام قمار هرگز نباید با پولی بیشتر از آنچه کـه می توانید ببازید بازی کنید. این نه تنها شخصاً غیرمسئولانه اسـت، بلکه بر نحوه انجام بازی شـما نیز تأثیر میگذارد. اگر پشت میز مینشینید و میدانید کـه نمی توانید پول پیش روی خودرا از دست بدهید – بـه احتمال زیاد در نهایت ضرر خواهید کرد.

 

این بـه این دلیل اسـت کـه از انجام اقدامات تهاجمی لازم برای برنده شدن در پوکر بسیار می‌ترسید و شـما را بـه بازی منفعلانه تر سوق می دهد و قبل از دریافت پول در انتظار آجیل هستید. این یک استراتژی قابل اجرا اسـت و پوکر منفعل اغلب پوکر را از دست می دهد، بنابر این هرچه در تلاش برای پس انداز پول خود منفعل تر بازی کنید، احتمال از دست دادن ان بیشتر می شود.

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

11. عدم استفاده از پوکر HUD

HUD ها ابزار بسیار ارزشمندی هنگام بازی پوکر آنلاین هستند، زیرا آمار حریفان شـما را ردیابی می کنند و بـه شـما بینشی از نحوه بازی آن ها می دهند. عده اي از سایت‌ها HUD را مجاز نمیدانند، اما در سایت‌هایي کـه اینکار را انجام میدهند، اگر از ان استفاده نکنید، ضرر بزرگی خواهید داشت.

 

هنگام بازی پوکر آنلاین در مقایسه با پوکر زنده، پیگیری نحوه بازی مردم بسیار سخت تر اسـت. این بـه این دلیل اسـت کـه دست‌ها سریع‌تر بـه سمت شـما می آیند، ممکن اسـت چندین میز را بازی کنید، بنابر این نمی توانید روی نحوه بازی بازیکنان خاص تمرکز کنید یا ممکن اسـت در حال بازی زوم باشید، جایی کـه هنگام فولد کردن، نتوانید نتیجه‌گیری دست‌ها را ببینید. استفاده از HUD این مشکلات را برطرف می کند.

 

12. بازی با محدوده تنگ

دلیل اصلی کار نکردن بازی کردن یک استراتژی بیش از حد فشرده، وجود کرکره و مورچه اسـت. این شرط‌بندی‌هاي‌ اجباری شـما را وادار میکند بدون نگاه کردن بـه کارت‌هایتان پول بگذارید و اگر پات‌هاي‌ کافی برنده نشوید، در نهایت باعث خشکی شـما میشود. دست‌هاي‌ سطح بالا آن قدر زیاد نمی آیند کـه بتوانید منحصراً ان‌ها را بازی کنید و بـه‌شدت تحت‌تاثیر blinds/antes قرار خواهید گرفت.

 

منطقی اسـت کـه از موقعیت‌هاي‌ قبلی در محدوده‌هاي‌ فشرده بازی کنید، زیرا بازیکنان زیادی پشت سر شـما باقی می مانند، اما هر چه بـه دکمه نزدیک‌تر میشوید، باید بازی را شلتر کنید. با افزایش دامنه وسیع‌تر با افراد کمتری برای بازی کردن، شانس بیشتری برای برنده شدن در blinds و antes preflop بـه شـما می دهد.

 

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

از طرف دیگر، بازی در محدوده وسیع شـما را بـه دردسر می‌اندازد، اما اینبار از سوی دیگر بازیکنان بـه جای بلایند و مورچه‌ها. اگر محدوده شـما خیلی وسیع باشد، مستعد 3 شرط از طرف رقیب خود خواهید شد کـه در ان یا باید اورفولد کنید یا از محدوده وسیعی دفاع کنید کـه باید مقدار زیادی از فلاپ را فولد کند.

 

حتی اگر 3 بت را توسط حریفان خود دریافت نکنید، انجام بازی دریک پست فلاپ با دامنه وسیع بسیار سخت اسـت، زیرا اگر ندانید محدوده کل شـما چگونه با تخته تعامل دارد، شروع بـه بلوف کردن بیش از حد راحت اسـت. این بـه حریفان اجازه میدهد تا با دعوت کردن بیشتر شـما و برنده شدن با بهترین دست، خودرا تنظیم کنند.

 

14. به طور مداوم بلوف کردن

در حالی کـه بلوف زدن بخش مهمی از پوکر اسـت، دیوانه شدن و بلوف زدن با هر دست استراتژی خوبی نیست. دلیل این‌که ما در پوکر بلوف میزنیم این اسـت کـه حریفان را وادار می‌کنیم برای زمان هایي کـه شرط بندی ارزش داریم بـه ما اعتراض کنند، بـه گونه اي کـه گویی هرگز بـه حریفان بلوف نکرده ایم انگیزه اي برای کال نخواهیم داشت.

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

با این حال، اگر ما همیشه در حال بلوف زدن باشیم، بلوف‌هاي‌ ما از نظر ترکیب‌بندی بسیار بیشتر از ارزش‌هاي‌ ما خواهد بودو مخالفان ما با بی‌اعتنایی بـه ما پول زیادی بـه دست خواهند آورد – پولی کـه از جیب ما بیرون می آید! استفاده از مفاهیمی مانند مسدود کننده ها برای تعدیل فرکانس بلوف کردن، شـما را از بلوف بیش از حد و صرفه جویی در هزینه در درازمدت باز می دارد.

 

15. ساختن اندازه های شرط بندی قابل پیش بینی

اگر همیشه در حال شرط‌بندی بر روی مقادیر مشخصی از دست برای اندازه‌هاي‌ یکسان هستید، یک رقیب آگاه میتواند بـه شدت از شـما سوء استفاده کند. بـه عنوان مثال، اگر شـما همیشه روی قرعه‌کشی‌هاي‌ خود برای یک اندازه کوچک شرط می‌بندید.

 

تا مقداری را کـه در هنگام از دست دادن از دست می دهید، محدود کنید، و جفت برتر خودرا برای یک اندازه بزرگ برای بـه حداکثر رساندن ارزش، شرط می‌بندید، پس از این‌که رقیب متوجه این موضوع شد، فقط پول میدهد. هنگامی کـه آن ها شـما را ضرب و شتم.

 

برای هر اندازه اي کـه در هر موقعیتی استفاده می کنید، داشتن دست هاي‌ قوی و ضعیف بسیار مهم اسـت. اگر اندازه هاي‌ خودرا بر اساس قدرت دست خود تقسیم کنید، توسط هر منظمی از هم جدا خواهید شد.

 

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

در حالی کـه کشیدن روی دست هایي مانند استریت و فلاش می تواند درصورت ضربه زدن، پول زیادی برای شـما بـه ارمغان بیاورد، سناریوهای خاصی وجوددارد کـه کشیدن و ساخت ان دستها می تواند هزینه زیادی برای شـما داشته باشد.

 

بـه عنوان مثال، ترسیم فلاش هاي‌ بسیار ضعیف زمانی کـه دست چند طرفه اسـت، می تواند خطرناک باشد، زیرا عده اي از دست هاي‌ احتمالی کـه حریفان می توانند داشته باشند، فلاش هاي‌ بهتری هستند کـه اگر هردو ضربه بزنید، بـه ضرر شـما تمام می شود.

 

مثال دیگر کشیدن بـه انتهای پایین یک رسم مستقیم اسـت. صاف روی مستقیم آنقدرها هم کـه فکر می کنید غیرمعمول نیست و دلیلی وجوددارد کـه آن ها انتهای پایین خطوط مستقیم را “انتهای ساختگی” می نامند – بـه خصوص در چهار تخته مستقیم.

 

17. جبران ضرر و زیان

تعقیب باخت هاي‌ خود هنگام قمار هرگز کار خوبی نیست. اگر زمانی احساس کردید کـه در حال «تعقیب» هستید، بـه این معنی اسـت کـه دریک وضعیت عاطفی شدید قرار دارید و تصمیمات بهینه را نمی گیرید. این در هر شکلی از قمار بد اسـت، اما حتی بیشتر از ان در پوکر، جایی کـه مزیت شـما متکی بـه توانایی شـما در تصمیم گیری منطقی اسـت.

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

هر زمان کـه احساس می کنید بیش از حد احساس می کنید روی پولی کـه از دست داده اید سرمایه گذاری می کنید، نشانه خوبی اسـت کـه باید استراحت کنید. باید صبر کنید تا کاملاً آرام شوید.

 

و سپس تصمیم بگیرید کـه آیا می خواهید بازی را ادامه دهید یا نه. اگر بـه فکر ترک کردن هستید، اغلب ایده خوبی اسـت کـه اینکار را انجام دهید و منتظر یک روز دیگر باشید.

 

18. آهسته نواختن دست های قوی

این چیزی اسـت کـه تعداد زیادی از بازیکنان جدید مستعد انجام ان هستند. ان‌ها متوجه میشوند کـه دست‌هایشان چقدر قوی اسـت و می ترسند در صورتی کـه حریفانشان را بـه هم بزنند، شرط‌بندی کنند. با انجام اینکار، آن ها در ساختن یک پات در برابر دامنه دست‌هایي کـه شرط را می نامند، شکست میخورند و خاطرجمعی حاصل میکنند کـه حداقل از حریفان خود برنده میشوند.

 

اکنون، این بدان معنا نیست کـه هرگز نباید دستان خودرا آهسته بازی کنید، بلکه ترس از شرط بندی برای ارزش انها درصورت فولد کردن رقیب بـه ضرر شـما تمام شود. دست‌هاي‌ زیادی وجوددارد کـه رقیب شـما خواهد داشت کـه شرط می‌بندد، اما خودشان شرط‌بندی نمیکنند و وقتی دست قوی دارید، می خواهید از ان دست‌ها ارزش بگیرید.

 

19. بازی در بلوف حریف

بـه خصوص هنگام بازی پوکر و پوکر زنده، اگر متوجه شوید کـه مدام در حال از دست دادن دست خود در برابر بازیکن دیگری هستید، بـه اسانی میتوانید با یک بازیکن دیگر وارد نبرد نفسانی شوید. گاهی اوقات در پوکر، شـما دست بازنده را در مقابل بازیکن دیگری برای چندین دست متوالی قرار می دهید. وقتی این اتفاق می‌افتد، مهم اسـت کـه در مورد منیت خود صحبت نکنید و عمداً شروع بـه بازی کردن با آن ها در تلاش برای تغییر جزر و مد نکنید.

 

اگر یک استراتژی خوب و مستحکم بازی کنید، در نهایت در مقابل هر حریفی کـه در حال حاضر برای شـما مشکل ایجاد می کند، شروع بـه پیروزی خواهید کرد. تغییر استراتژی خود برای بازی بیشتر در برابر آن ها در تلاش برای شکست دادن انها فقط بـه نفع آنهاست ودر دراز مدت برای شـما هزینه خواهد داشت.

 

20. درس نگرفتن از اشتباهات پوکر گذشته

پوکر یک بازی عجیب اسـت زیرا می توانید بارها و بارها تصمیم درست بگیرید و بازهم برنده نشوید و می توانید بارها و بارها تصمیم اشتباه بگیرید و برنده شوید. این بـه دلیل تفاوت در پوکر اسـت و اگر در انتهای ان منفی باشید می تواند روی اعتماد بـه نفس شـما تأثیر بگذارد.

۲۰ اشتباهات رایج در بازی پوکر که باید بدانید !! | روش تضمینی برد پوکر

با این حال، تعداد زیادی از بازیکنان هر باختی را تا حد واریانس پایین می‌آورند و هرگز اشتباهی را مرتکب نمی شوند. این خطرناک اسـت، زیرا اگر بازی خودرا تجزیه و تحلیل نکنید تا ببینید آیا اشتباه می کنید، هیچ راهی برای تصحیح و التیام انها وجود ندارد – و اگر پیشرفت نکنید، در نهایت بـه بازیکن بازنده تبدیل خواهید شد.

 

ورود به سایت معتبر بازی پوکر 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید