27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

بازی های‌ ورق و پاسور برای دو نفر خیلی زیاد داریم و بازی های‌ کارتی ۲ نفره بسیار جذاب اسـت در ادامه با 27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

بهترین بازی های ورق برای دونفر

عده ای از بازی های‌ کارت فقط بـه ۲ نفر نیاز دارند، بخاطر محبوبیت و جذابیت بازی کارتی، گاهی در جاهایی قرار می‌گیریم که فقط دو نفر هستیم، پس بازی های‌ ۲ نفر کارتی در این زمان برای شـما هیجان انگیز خواهد بود.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

در این بازی بـه هر بازیکن ۱۲ کارت داده می شود، کارتی که از همه ی بالاتر اسـت را برمی گردانیم و تا نیمه زیر بقیه کارت ها قرار داده و خال انی کار حکم بـه حساب می آید.

 

چنانچه کسیکه دست میدهد کارت عدد ۹ را برگرداند ۱۰ امتیاز بـه او تعلق می‌گیرد. هدف نهایی باز دو نفر رسیدن بـه امیتاز ۱۰۰۰ اسـت و برای کسب امتیاز می‌توان از نشان دادن کارت ها و برنده شدن دورهایی که در انها کارت های‌ تک، شاه، بی بی یا ۱۰ میباشد استفاده کرد. در این مقاله بـه معرفی بهترین بازی های‌ دونفره پاسور اشاره می‌کنیم تا بتوانید بـه اسانی آنها را بازی کنید و لذت ببرید.

 

اموزش بازی هفت خبیث برای دونفر

این بازی محدودیت بازیکن ندارد، کارت پخش کن باید بـه هر بازیکن ۷ کارت بدهد و کارت های‌ باقیمانده را نیز با صورت در وسط قرار داده و یکی از کارت هایش را جدا بـه پشت قرار دهد. بازیکنان باید در خلاف جهت عقربه های‌ ساعت بازی را شروع کنند و کارت را یا از نظر خال و یا از نظر عدد مشابه با کارت روی زمین بیندازند.

 


بیشتر بخوانید: سایت بازی پاسور | از آموزش تا ترفند های ناب بازی ورق و پاسور «رایگان»


 

بازیکنان با جوکر می توانند رنگ را تغییر دهند و با عدد ۲ یکی از بایکنان را جریمه کنند و با عدد ۸ می توانند جایزه برده و یک کارت دیگر هم بگذارند بـه شرط که شباهت با کارت روی زمین داشته باشد.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

درصورت هفت آوردن رقیب، شـما باید هفت بیاورید وگرنه ۲ تا کارت جریمه می شود و اگر دو کارت ۷ پشت سر هم آمد و شـما هم کارت ۷ نداشتید ۱۴ کارت دیگر جریمه بردارید. آس نفر بعدی را می پرداند و عدد ۱۰ جهت بازی را عوض می‌کند . هرکه زودتر کارت های‌ خودرا تمام کرد برنده بـه حساب می آید.

 

بازی بلوف برای دونفر

این بازی هم محدودیت بازیکن ندارد. در این بازی بعد از پخش کارت ها بین بازیکن ها، هر بازیکن باید کارت های‌ مشابه خودرا در میدان با پشت کارت بندازد. این شیوه تا زمانی که دیگر کارت های‌ مشابه برایش باقی نماند ادامه می‌یابد و سپس نوبت فرد دیگر می شود.

 

در این بازی اگر شـما متوجه شدید که یک نفر بلف زده و کارت هایش مشابه نبوده، باید تمام کارت های‌ میدان را بـه عنوان جریمه بردارد؛ ولی اگر حرف شـما دروغ شد، شـما باید تمام کارت های‌ جمع شده را بردارید. کسی هم که زودتر دستش خالی می شود برنده بازی بـه حساب می آید.

 

معرفی محبوب ترین بازی های دونفر

در این بازی بازیکنی که دست دهنده بـه حساب نمی‌آید باید کارت اول را بندازد و بعد ازآن دست دهنده کارتی را بندازد در این جا برنده کسی اسـت که کارتش رنگ بالایی در خال حکم داشته باشد. چنانچه هیچ کارتی کشیده نشود، کسیکه کارتش بالاترین رنگ را در خال شروع داشته باشد برنده بـه حساب می آید. بازیکن برنده باید کارت هایش را رو کند و امتیاز دریافت نماید و همچنین میتواند از کارت هایش در دور بعدی هم استفاده نماید.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

وقتی روکردن کارت به پایان رسید و یا کارتی برای رو کردن نداشت. برنده دور بالاترین کارت را از کارت های‌ مجموعه برمی دارد و سپس بازیکن بعدی کارت دیگری را بر می دارد تا بـه ۱۲ کارت برسند. برنده آخرین دور، دور جدید را آغاز می کنند.

 

بازیکنی که کارت ۹ خال حکم را در دست داشته باشد، بعد از یک دور بازی، آن کارت رابا کارتی که برگردانده شده از کارت های‌ باقیمانده عوض نماید و با اینکار ۱۰ امتیاز گرفته و همچنین بازیکنی که یک کارت ۹ خال حکم را رو کرد هم ۱۰ امتیاز میگیرد.

 

زمانی که از بسته کارت ها فقط یک کارت باقی ماند، برنده دوری بعدی آن کارت را بر داشته و بازنده دور بعدی هم کارت زیر بسته کارت ها را بر می دارد. بعد از برداشتن آخرین کارت، دیگر از رو کردن کارت ها نمی‌شود امتیاز کسب کرد.

 

با ۱۲ کارت باقیمانده هم فقط می‌توان برای برنده شدن دورها بازی نماییم، در ۱۲ دور پایانی در صورتی کارت را از خال آغازگر بکشید که امکان برنده شدن داشته باشید.

 

برنده آخرین دور ۱۰ امتیاز دارد. پس بازیکن ها باید تعداد کارت های‌ آس و ۱۰ را که برنده شده اند را شمارش کنند و بـه ازای هر کدام از این کارت ها ۱۰ امتیاز می گیرند و بـه ازای هر کارت شاه، بی بی هم ۵ امتیاز میگیرد.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

اموزش بازی ورق شیطان برای ۲ نفر

این بازی هم محدودیت بازیکن ندارد. ابتدا یکی از جوکرها را وارد بازی می نماییم، سپس تمام کارت ها را میان بازیکنان پخش میکنیم، هر بازیکن کارت های‌ مشابه را ۲ تا ۲ تا جدا کرده و در وسط قرار می‌دهند.

 

بعد از شروع بازی نفر اول کارت نفر سمت راست خودرا از پشت کارت هایش بر می دارد و چنانچه کارت مشابه آنرا داشت، هردو را وسط میگذارد و سپس یک کارت دیگر بر می دارد، اگر کارت مشابه نداشت نوبتش تمام می شود .

 

و نفر بعدی همین کار رابا بازیکن سمت راست خود می‌کند. جوکر هرگز در میدان انداخته نمیشود و جوکر در دست هرکس باقی بماند بازنده خواهد بود.

 

بازی بلک جک برای دونفر

این بازی نوعی بازی مقایسه ای بین کارت پخش کن و بازیکن میباشد که از یک تا هشت کارت در آن بازی می شود. در ابتدا بـه بازیکن دو کارت داده می شود و بازیکن میتواند کارت های‌ بیشتری طلب نماید تا جمع ارزش کارت های‌ بازیکن بـه ۲۱ یا کمتر از ۲۱ برسد، هرگز نباید بیشتر شود. بـه دلیل این‌که اگر مجموع کارت های‌ کارت پخش کن از ارزش آن کمتر شد بازنده می شود.

 

این بازی از بازی ها پر طرفدار خاور میانه و ایران بـه حساب می آید. این بازی بـه نام‌های‌ هفت خاج و یازده و هفت و چهار مشهور میباشد و هر کدام از طرفین که زودتر بـه امتیاز ۱۰۵ برسد برنده بازی بـه حساب می‌آیند.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

روش بازی حکم برای دونفره

بازی حکم بـه صورت های‌ ۲؛ ۳ و ۴ نفره بازی می شود. در حالت دو نفری یکی حاکم می شود و دیگری را حاکم انتخاب میکند، برای انتخاب حاکم هم برگ می‌کشند و کسیکه تک آورد حاکم اسـت.

 

از میان خال های‌ چهار گانه یکی بـه عنوان حکم توسط حاکم انتخاب می شود. در این بازی بـه ترتیب، آس، شاه، بی بی، سرباز و ده دارای مقام های‌ بالایی هستند. در بین این‌ها خالی که حکم می شود از ارزش بیشتری برخوردار اسـت .

 

و تک دل از همه ی بالاتر میباشد و حتی ۲ دل از همه ی خال ها ارزش بیشتری دارد. در بازی حکم هر گروهی که موفق بـه جمع ۷ دست شود برنده خواهد بود.

 

آموزش بازی ریم پاسور Gi Rummy

در این بخش آموزش بازی ریم پاسور را مرور میکنیم. بازی ریم یا Gi Rummy یکی از مشهور ترین و محبوب ترین بازی های‌ پاسور اسـت که دو نفره اجرا میشود. این بازی در اوایل قرن بیستم اختراع شده اسـت و در حال حاضر تبدیل بـه یکی از شناخته شده ترین بازی های‌ شده که با کارت های‌ پاسور انجام میشود. در ادامه این مطلب بـه طور کامل با این بازی جذاب و مهیج آشنا میشویم. با بازی ۲۰ همراه باشید.

 

بازی ریم، در وراقع یک بازی ورق دو نفره اسـت که درسال ۱۹۰۹ توسط الوود تی بیکر و پسرش سی گراهام بیکر خلق شد. این بازی یک نوع «رامی» اسـت. این بازی بـه ویژه در اواسط قرن بیستم و بـه عنوان یک بازی اجتماعی و قمار از محبوبیت گسترده ای برخوردار بوده و امروزه نیز بـه عنوان یکی از پربازدیدترین بازی های‌ ورق دو نفره باقیمانده اسـت. در زیر با نحوه اجرای این بازی آشنا میشویم:

 

قوانین بازی ریم

اول از همه ی ي باید بگوییم که بازی ریم بر خلاف بیشتر بازی های‌ رایج پاسور فقط دو نفره بازی میشود. در این بازی یکی از افراد مسئول پخش کارت ها شده و در ابتدا ۱۰ کارت بـه رقیب داده و ۱۱ کارت نیز برای خود بر می دارد.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

بعد از جدا کردن ورق های‌ هر بازیکن، باقی کارت ها روی زمین بـه پشت قرار می گیرند. لازم بـه ذکر اسـت که هدف از بازی ریم نظم دادن بـه کارت ها اسـت. بازیکنان باید از ۳ کارت بـه بالا را بـه ترتیب در کنار یک دیگر قرار دهند. همچنین قابل توجه اسـت که کارت هایی که کنار هم قرار می گیرند باید ه مگی از یک خال باشند.

 

همچنین بـه جز نظم در کارت های‌ یک خال میتوان سه کارت بـه بالا از یک نوع خاص «مثلا سه تا کارت شاه» را نیز در کنار هم قرار داد. در شروع بازی پخش کننده باید یکی از ۱۱ کارتش را بیندازد که همانند رقیب خود ۱۰ کارتی شود. کارتی که پخش کننده می خواهد روی زمین بیاندازد را باید بـه رقیبش نیز نشان دهد.

 

بازی ریم مخصوص دو نفره

بعد از اون نوبت رقیب میشه و باید یکی از کارت های‌ روی زمین را بردارد. همچنین بـه یاد داشته باشید که وقتی کارتی را بر می دارید باید کارتی از دست خودرا در قبال آن روی زمین بیاندازید.

 

امتیاز کارت ها در ریم بـه شرح زیر اسـت:

عددها هر کدام خود آن عدد

کارت آس: ۱۴ امتیاز

کارت شاه: ۱۳ امتیاز

بی بی: ۱۲ امتیاز

سرباز: ۱۰ امتیاز

 

بازی پوکر مخصوص دو نفره

بازی پوکر نوعی بازی ورق یا همان پاسور اسـت و یکی از مشهور ترین و محبوب‌ترین بازی های‌ قمارخانه ای در سرتا سر جهان اسـت. پوکر یکی از بازی‌ های‌ شیرین و پرطرفدار بین ثروتمندان جهان بـه شمار می آید. بازی پوکر در ایران نیز در این چند ساله یک بازی زیر زمینی محبوب بـه شمار می آید.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

بازی پوکر دارای چندین سبک میباشد که عبارتند از:اوماها، هولدم، پوکر چینی، پوکر 5کارتی، پوکر ۴ کارتی، جوکر پوکر و چندین سبک دیگر می باشد. هر بازی قوانین خاص بـه خودش را دارد. پوکر هم شامل قوانین مختلفی می باشد. در این مورد توجه داشتن بـه مقاله آموزش بازی پوکر میتواند راهنمای فوق العاده ای برای شـما باشد.

بازی شلم برای دونفره

بازی شلم یا روکن یکی از این بازی های‌ کارتی اسـت. هدف از انجام این بازی جذاب رسیدن بـه امتیاز توافق شده ۱۲۰۰یا ۱۱۶۵؛ سریعتر از تیم دیگر حاضر در بازی اسـت. این بازی، از بازی حکم حرفه‌ای‌تر بوده و دارای هیجان و ظرافت بیشتری هم هست. بنابر این برای بازی کردن آن باید با حکم آشنا بود.

 

در بازی جوکر بـه مجموعه ورق‌ها یک جوکر افزوده می شود و بازیکنان تلاش می کنند با تبادل نوبتی و شانسی کارت‌ها، هر چه زودتر کارت‌های‌ خودرا بـه صورت دو بـه دو و از یک عدد از دست خود خارج کنند. در پایان کسیکه دارنده ژوکر اسـت بازنده بازی اسـت.در بازی بولف هدف از انجام این بازی سرگرمی افراد شرکت کننده اسـت و در پایان کسیکه بتواند سریعتر از دیگران کارت های‌ خودرا تمام کند پیروز میدان خواهد بود.

 

بازی بی بی سلام برای دو نفر

بی بی درود نوعی ورق بازی تفریحی اسـت که با ۳یا۴ نفر یا بیشتر انجام می شود و نیاز بـه یک دسته ورق اسـت، یک نفر باید کارت پخش کن باشد. هدف ازبازی این اسـت که سریع‌تر از بقیه بازیکنان ورق‌های‌ دست خودرا خالی کرد. در این بازی سرعت عمل لازم اسـت.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

بازی‌های‌ رومیزی شامل بازی‌های‌ تخته‌ای، بازی‌های‌ کارتی و بازی‌های‌ مهمانی میشوند که درسال‌های‌ اخیر از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار شده اند. بـه هر گونه بازی که روی یک سطح یا صفحه قابل اجرا اسـت، بازی رومیزی گفته می شود. بازی های‌ رو میزی جزو بازی های‌ سرگرم کننده می باشند. این بازی ها که بیشتر در قمار منازل و کازینو ها بازی می شوند بسیار پرطرفدار اسـت.

 

محبوب ترین بازی های فکری برای دونفر

بازی‌ های‌ کارتی فکری که هم سرگرم کننده و هم هیجان انگیز اسـت، برای تقویت ذهن و تقویت حافظه مفید اسـت. بازی‌های‌ فکری عموما باعث میشوند تا در ذهن خود برنامه‌ریزی کنید، نقشه بکشید و تلاش کنید، اطلاعاتی را بـه خاطر بسپارید که در شکست دادن حریفان بـه کمکتان می‌ آیند. وقتی که از مغزتان بـه اندازه کافی کار بکشید، از پیری و اختلالات حافظه و… دور خواهید ماند. هدف از انجام بازی های‌ فکری، التیام حافظه، قدرت تفکر، افزایش سرعت انتقال و تقویت مهارت‌های‌ شناختی اسـت.

 

بازی های کارتی جنگی

بازی‌های‌ رومیزی دسته‌بندی های‌ متفاوتی دارند از جمله بازی‌های‌ جنگی، بازی‌های‌ کلمه‌ای و نوع دیگری از این دسته‌ بندی وجوددارد که بـه بازی‌های‌ کارتی مشهور می‌باشند. این بازی‌ها در دورهمی‌های‌ خانوادگی و دوستانه بسیار هیجان‌انگیز و سرگرم کننده می‌باشند.

 

در بازی‌های‌ کارتی، کارت‌ها فقط از یک طرف بـه طور جداگانه قابل شناسایی هستند، بـه طوریکه هر بازیکن فقط کارت‌ هایی را که در دست خودش دارد می داند ولی از کارت‌هایی که در اختیار شخص دیگری اسـت، اطلاع ندارد. هدف از بازی کارتی جنگی این اسـت که یک بازیکن همه ی کارت‌ ها را بدست آورد. بـه عنوان مثال بازی جنگی مانند Slapjack از این نوع بازی‌ها اسـت.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

بازی های کارتی خنده دار

بازی های‌ کارتی خنده دار هم جزو بازی های‌ سرگرم کننده و بیشتر در دورهمی های‌ خانوادگی و دوستانه بازی می شوند این بازی ها که بسیار جالب و هیجان انگیز هستند بـه وسیله کارت انجام می شوند. در این جا برای شـما چند نوع بازی کارتی را معرفی میکنیم.

 

چشمک یک بازی گروهی بوده که تعداد افراد در آن مطرح نمی‌باشد ولی طبق معمولً بـه صورت ۴ تا ۱۰ نفره انجام میشود. مجازات یک بازی دیگر اسـت که خیلی پرطرفدار اسـت. این بازی تنبیه‌های‌ گروهی بوده که برای بازنده تعیین می شود.

 

شـما علاقه مندان بـه بازی ها می توانید برای خرید بازی های‌ کارتی بـه سایت های‌ معتبر مراجعه کنید و از این سایت ها بازی مورد علاقه خودرا تهیه کنید. این بازی ها تنوع فراوانی دارد مثلا شـما با خرید یک بسته پاسور می توانید این بازی ها را انجام دهید. همچنین در گوشی های‌ اندروید انواع بازی های‌ کارتی را دانلود کنید و از بازی کردن بازی ها لذت ببرید. علاقه مندان بـه بازی های‌ کارتی می توانید این بازی ها را در سایت های‌ مختلف هم دانلود و یا خریداری کنید.

 

محبوب ترین بازی های کارتی برای کامپیوتر دونفره

علاقه مندان بـه بازی ها حتما اطلاع دارند برای دانلود این بازی ها برای سیستم عامل ها مختلف می توانند بـه سایت های‌ معتبر مراجعه کنید و بازی های‌ جذاب و هیجان انگیز را دانلود کنند. این بازی ها یکی از مفرح‌ترین بازی‌های‌ موجود هستند.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

تقریبا در هر زمان و هر مکانی امکان سرگرم شدن بـه وسیله این بازی‌ها فراهم اسـت. در حوزه بازی های‌ دیجیتالی این امکان فراهم شده که برای دانلود بازی ها برای هر سیستم عامل این امکان وجوددارد. مخاطبین عزیز و علاقمند بـه بازی های‌، آنلاین می توانید در سایت های‌ معتبر این بازی ها را انجام دهید.

 

بازی های انلاین دونفره

شـما مخاطبین می توانید دانلود بازی های‌ مربوطه برای اندروید را در گوگل سرچ کنید امروزه بـه خاطر دسترسی سریع، آسان و آسان بـه اینترنت شـما علاقه مندان بـه بازی ها می توانید خیلی آسان بـه سایت های‌ معتبر مراجعه کنید و از این سایت‌ها بازی مورد علاقه خودرا بـه اسانی دانلود و یا خریداری کنید.

 

اکثر بازی هایی که در سایت ها وجوددارد رایگان می باشند. ولی بعضی از بازی ها هم که جدید وارد بازار می شوند، باید این بازی‌ها را خریداری کنید و برای اکثر گوشی های‌ اندروید این امکان وجوددارد که تمام بازی‌ها را بتوانند بـه اسانی روی گوشی خود نصب کنید.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

اکثر سیستم عامل‌های‌ کامپیوتر بـه صورت رایگان بازی های‌ کارتی را روی آنها نصب می کنند و انواع این بازی ها کارتی هم در کامپیوتر موجود اسـت. بهترین بازی های‌ کارتی در کامپیوتر Love Letter اسـت هدف این اسـت که زودتر از حریفانتان دل شاهدخت رابا فرستادن نامه‌ای عاشفانه بربایید.

 

همان طور که در بالا دکر شد این بازی یک بازی 2 نفره میباشد که با یک دست ورق کامل انجام می شود. در این بازی تمام کارت های‌ پاسور امتیاز خاص خودرا دارند و برنده نیز نسبت بـه امتیازات کل بازی مشخص می شود.

 

در واقع هر کس که زود تر بـه امتیاز 1000 برسد برنده این بازی میباشد ؛ برای همین اسـت که اسم این بازی نیز هزاری میباشد.مانند تمام بازی های‌ پاسوری این بازی نیز بـه یک دیلر و پخش کننده احتیاج دارد که می توانید آنرا بـه صورت آس کشی مشخص کنید.

 

بازی هزاری مخصوص دونفره

پس از مشخص شدن پخش کننده کارت ها ؛ دیلر ابتدا بـه بازیکن رقیب 4 کارت و سپس بـه خود نیز 4کارت می دهدو در آخر 4کارت نیز روی زمین بازی می‌گذارد.کارت های‌ هر بازیکن مخصوص بـه خودش میباشد و تنها خود او باید این کارت ها را مشاهده کند. 4 کارتی که روی زمین بازی می باشند باید بـه صورت رو و آشکار در وسط زمین بـه طوری‌كه هر 2 بازیکن انها را ببینند قرار داده می شود.

 

باقیمانده کارت ها کنار گذاشته می شوند تا وقتی که 4 کارت بازیکنان تمام شود و دیلر دوباره بـه خود و بازیکن رقیب 4 کارت میدهد و باز باقیمانده کارت ها را تا زمان بعدی کنار میگذارد.

 

کسیکه اول از همه ی کارت دریافت می‌کند شروع کننده بازی میباشد. شروع کننده بـه کارت های‌ در دست خود و کارت های‌ روی زمین بازی نگاه میکند.اگر که کارتی مشابه بـه هرکدام از کارت های‌ روی زمین داشته باشد ؛ کارت را نشان داده و آنرا بر می دارد. اگر که هم کارتی مشابه بـه کارت های‌ روی زمین نداشت باید یک کارت بـه صورت دلخواه از دست خود با کارت های‌ روی زمین اضافه کند.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

توجه داشته باشید اگر کارتی مشابه بـه کارت های‌ روی زمین داشته باشید ؛ قبل ازآن که آنرا بردارید باید از بازیکن رقیب بپرسید که آیا او هم نیز ازآن کارت دارد یا خیر.اگر که داشت آن کارت ها را باید بـه او دهید ؛ اگر که هم نداشت کارت ها مال شـما می شوند.

 

کارت هایی که برمیدارید را باید کنار بگذارید تا در آخر آن دست امتیازات آنها را بشمرید.

این بازی را اینقدر ادامه می‌دهید تا کارت های‌ در دست شـما تمام شود و دیگر کارتی باقی نمانده باشد که دیلر بخواهد پخش کند. در صورتی که هنوز روی زمین بازی کارتی باقیمانده باشد ،آن کارت ها جز کارت های‌ سوخته محسوب می شوند و امتیازات انها شمرده نخواهد شد.

27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

ورود به سایت معتبر بازی های کارتی 

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت شرط بندی و بازی های‌ کارتی ورق و پاسور را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما در این سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین هم اکنون روی لینک پایین صفحه کلیک کن …

دیدگاهتان را بنویسید