آموزش بازی پاسور اسپار‌ + ترفند و قوانین لازم Spar

آموزش بازی پاسور اسپار‌ + ترفند و قوانین لازم Spar

آموزش بازی پاسور اسپار‌

Spar اسپار یکی از بازی هاي‌ جذاب کارتی و پاسور اسـت کـه شـما دراین بازی می‌توانید سود خوبی داشته باشید در ادامه با آموزش بازی پاسور اسپار‌ + ترفند و قوانین لازم Spar سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

معرفی بازی اسپار 

دراین پست از سری مطالب آموزش بازی‌هاي‌ کارتی، قصد داریم بازی کارتی اسپار «Spar» را بـه شـما معرفی کنیم. در این جا به طور کامل نحوه انجام بازی اسپار، نحوه توزیع کارت‌ها، نحوه امتیازدهی بازیکنان و نحوه انتخاب برنده را توضیح خواهیم داد. ابتدا مفهومات و کلیت بازی اسپار را توضیح خواهیم داد ودر ادامه وارد جزئیات بیشتر خواهیم شد.آموزش بازی پاسور اسپار‌ + ترفند و قوانین لازم Spar

 

بازی اسپار، توسط ۲ الی ۷ بازیکن انجام میشود. برای انجام این بازی بـه یک دسته کارت ۳۵تایی احتیاج داریم.

این ۳۵ کارت را از بین دسته کارت ۵۲تایی انتخاب میکنیم. کارت‌هاي‌ آس، شاه، بی بی و سرباز و کارت‌هاي‌ عدد ۱۰ تا ۶ خال‌هاي‌ خشت، گشنیز و دل و کارت‌هاي‌ شاه، بی بی و سرباز و کارت‌هاي‌ عدد ۱۰ تا ۶ خال پیک این ۳۵ کارت را تشکیل میدهند. دقت داشته باشید کـه کارت آس خال پیک حذف می شود ودر بازی وجود ندارد.

 

شمارش کارت ها در بازی اسپار

هر بازیکن ۵ کارت دریافت می کند. توزیع کارت‌ها به‌ صورت ساعتگرد می باشد. دیلر ابتدا بـه هر بازیکن ۳ کارت می دهد و سپس بـه هر بازیکن ۲ کارت میدهد.بازی اسپار، یک بازی تریک – تیکینگ اسـت. یعنی بازی کـه بازیکنان کارت وسط میگذارند و کسی کـه کارت با بالاترین رتبه را قرار دهد، یک دست را میبرد.

 

هر دست کـه بـه ان تریک هم می گویند، از گذاشتن کارت توسط هر یک از بازیکنان تشکیل می شود. و هر بازیکنی کـه کارت با بالاترین رنک را «هم خال با نخستین کارتی کـه در دست وسط گذاشته شد» در هر دست وسط بگذارد برنده ان دست و شروع کننده دست بعد خواهد بود.آموزش بازی پاسور اسپار‌ + ترفند و قوانین لازم Spar

در خال‌هاي‌ خشت، گشنیز و دل، بالاترین کارت، کارت آس اسـت، سپس شاه، سپس بی بی، سپس سرباز و پس از ان ۱۰ تا ۶. در خال پیک هم همین ترتیب برقرار اسـت، فقط کارت آس وجود ندارد. بنابر این بالاترین کارت، کارت شاه اسـت.

 

در هر دور از بازی، ۵ دست وسط گذاشته میشود. فقط دقت کنید کـه دست‌ها دراین بازی پس از برنده شدن، از وسط برداشته نمی شوند. صرفا برنده دست، دست بعدی را شروع میکند. زیرا برنده بازی در هر دور، بازیکنی اسـت کـه آخرین دست را برنده میشود.آموزش بازی پاسور اسپار‌ + ترفند و قوانین لازم Spar

آموزش بازی پاسور اسپار‌ + ترفند و قوانین لازم Spar

کارت‌هاي‌ آسبازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا باید از دیگر بازیکنان پنهان نگه دارند و کارت‌ها را بـه دیگر بازیکنان نشان ندهند.بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت، در اول بازی، نخستین کارت را وسط قرار میدهد. این کارت، هر کارتی از هر خالی از دست او میتواند باشد. برای مثال، بازیکن سمت چپ دیلر، کارت‌هاي‌ خودرا نگاه میکند و تصمیم می گیرد با ۷ خشت بازی را شروع کند.

 

سپس نوبت بـه بازی برای بازیکن سمت چپ، بازیکن قبلی میرسد. او باید بین کارت‌هاي‌ خود نگاه کند و یک کارت هم‌خال با کارت بازیکن اول، در این جا بازیکن قبلی‌اش، بازی کند. یعنی دراین مثال، بازیکن باید یک کارت با خال خشت بازی کند. سپس نفر بعدی، تا بازیکن آخر. اگر بازیکنی از خال اولیه «در این جا خشت» نداشت، می‎‌تواند هر خالی را بازی کند.آموزش بازی پاسور اسپار‌ + ترفند و قوانین لازم Spar

قوانین بازی کارتی اسپار

بازیکنی کـه دست پنجم و آخرین دست را ببرد، بر اساس رنک آخرین کارتی کـه با ان دست آخر را برده اسـت، امتیاز خواهد گرفت. اگر بازیکن، دست آخر رابا کارت عدد ۶ برده باشد، ۳ امتیاز خواهد گرفت. اگر با کارت عدد ۷ ببرد، دو امتیاز میگیرد. و اگر با هر کارت دیگری را دست آخر را برده باشد، ۱ امتیاز خواهد گرفت.

 

پیش از بازی، بازیکنان باید در رابطه با تعداد دورهای بازی تصمیم‌گیری کنند. بازیکنان میتوانند یا یک تعداد دور را مشخص کنند یا این کـه یک امتیاز خاص را مشخص کنند تا وقتی کـه اگر مجموع امتیازات یک بازیکن بـه ان امتیاز رسید. بازی تمام شود و برنده کل بازی مشخص شود. بازیکنی کـه یک دور از بازی را ببرد، در دور بعدی بازی، دیلر خواهد بود.آموزش بازی پاسور اسپار‌ + ترفند و قوانین لازم Spar

ورود به سایت معتبر بازی های کارتی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت ایرانی بازی هاي‌ کارتی و پیشبینی هاي‌ ورزشی فوتبالی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و بتونید بهترین سرمایه گذاری را داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید