بازیکنان آماتور پوکر به چه نکاتی باید دقت کنند!؟

بازیکنان آماتور پوکر به چه نکاتی باید دقت کنند!؟

بازیکنان آماتور پوکر

پوکر نیاز بـه مهارت کامل شـما دارد اگر این مهارت شـما کامل باشد سود قطعی برای شـما سرازیر خواهد شد و از باخت ها ناراحت نمی‌شوید در ادامه سایت هاتم بت را دنبال کنید . 

 

ترفند برد در پوکر برای تازه واردها 

یک آماتور از Wollongong، درحدود 90 دقیقه جنوب سیدنی، رویای هر بازیکن پوکر رابا تبدیل یک بلیط رایگان بـه یک روز پرداخت 265000 دلار استرالیا برآورده کرده اسـت.

بازیکنان آماتور پوکر به چه نکاتی باید دقت کنند!؟

برانکو اوسلبرکا با رسیدن بـه جدول نهایی مسابقات محلی رایگان لیگ پوکر استرالیا «APL» و سپس برنده شدن در فینال منطقه‌اي خود برای دریافت بلیط سیدنی بـه ارزش 1500 دلار استرالیا، راه خودرا بـه رویداد اصلی APL Millions در هفته گذشته در The Star برد.از آنجا، او با شکست دادن میدان عظیمی از 1164 بازیکن – از جمله عده اي از معتبرترین بازیکنان حرفه اي استرالیا – موفق بـه کسب جایزه برتر شد.

 

“من شوکه شده ام! من نمیتوانم ان را باور کنم. من هرگز فکر نمی‌کردم کـه این اتفاق بیفتد. من طبق معمولً در تورنمنت هایي با خرید پایین بازی میکنم. آمدن بـه این جا و بازی در رویدادی با هزینه ورودی بسیار زیاد و بازیکنان بزرگ و توانایی برنده شدن، شگفت انگیز اسـت.”بزرگ ترین تورنمنت زنده اي کـه قبل از این بازی کرده بودم، 100 دلار استرالیا خرید داشت. من چیزهای دیگر را آنلاین بازی کرده ام اما هیچ چیز شبیه بـه این زنده نیست.”

 

او گفت: “من اکنون سعی خواهم کرد در مسابقات پوکر بزرگ‌تر بازی کنم و پول را در بانک خواهم گذاشت.” “فکر می‌کنم ممکن اسـت من هم کمی مهمانی کنم!”

استفاده از تجربیات در پوکر

حتی بااستعدادترین بازیکنان جوان بـه سرعت یک حقیقت اجتناب ناپذیر در مورد پوکر مسابقات را می آموزند – این می تواند راهی فوق العاده گرانقیمت برای بـه دست آوردن یک دلار باشد!

 

خوشبختانه، برای کسانی کـه حساب‌هاي‌ بانکی‌شان هنوز بـه پتانسیل‌هایشان نرسیده اسـت، گزینه دیگری وجوددارد … شرط بندی. WGM نگاهی عمیق بـه نحوه عملکرد و انچه میتوان از بازیکنان و حامیان انها بـه طور یکسان انتظار داشت، می کند.

 

پوکر مسابقات یک کنسرت سخت برای ورود بـه ان اسـت. همان‌قدر کـه جوایز چند میلیون دلاری در سری‌هاي‌ مسابقات بزرگ مانند WSOP، APPT و Aussie Millions میتواند جذاب باشد، ضرب المثل قدیمی «برای پول درآوردن پول لازم اسـت» در پوکر بیش از هر سرگرمی دیگری صادق اسـت. با خریدهای طبق معمولً از 1100 دلار ایالات امریکا تا 10000 دلار ایالات امریکا و بالاتر، برای بازیکنانی کـه مراحل سختی را پشت سر می گذراند، بسیار گران میشود.

 

ودر حالی کـه همه ی ما رویای نخستین روز پرداخت پوکر بزرگ را داریم، واقعیت این اسـت کـه اکثر بازیکنان میلیون ها دلار در حساب‌هاي‌ بانکی خود ندارند.بنابر این چگونه این بازیکنان بودجه لازم برای ورود بـه رویداد های بزرگ را پیدا می کنند؟ پاسخ شرط بندی اسـت – ترتیبی بین یک بازیکن و یک حامی کـه بـه موجب ان پشتیبان در ازای درصدی از هر برنده اي کـه بازیکن بـه دست می آورد، مقداری یا تمام خرید را فراهم می کند.

بازیکنان آماتور پوکر به چه نکاتی باید دقت کنند!؟

بازیکنان آماتور پوکر به چه نکاتی باید دقت کنند!؟

جزئیات ترتیبات چنگ زدن می تواند بـه طور قابل توجهی متفاوت باشد. یک بازیکن ممکن اسـت بـه دنبال یک معامله یک باره با یک حامی باشد تا بتواند دریک تورنمنت خرید بزرگ کـه طبق معمولً نمی‌توانست استطاعت شرکت در ان را داشته باشد، یا ممکن اسـت دریک قرارداد بلندمدت باشد کـه بـه موجب ان پشتیبان برای چند بار ورود پول پرداخت می کند. هزینه ها را پرداخت می کند یا حتی یک سرمایه کامل برای بازیکن فراهم می کند.

 

واضح‌ترین انها این اسـت کـه همه ی نمیتوانند معامله‌اي را بـه دست آورند. این واقعیت کـه شـما همیشه میخواستید در رویداد اصلی WSOP بازی کنید، بـه این معنی نیست کـه کسی فقط 10000 دلار ایالات امریکا برای تحقق رویای شـما بـه شـما میدهد.

 

حامیان اساساً سرمایه‌گذاران هستند، بنابر این اگر چه ممکن اسـت با بـه اشتراک گذاشتن یک بازیکن ریسک کنند، اما اینکار رابا این انتظار انجام میدهند کـه سرمایه‌گذاری انها در درازمدت سود سهام را بـه همراه خواهد داشت.

 

سهام بازیکنان برنده

در نتیجه، حامیان حرفه اي در مورد این کـه چه کسی را برای سهام انتخاب می کنند بسیار مراقب هستند. هر بازیکنی کـه وارد رادار پشتیبان می شود، طبق معمولً باید نشان دهد کـه بازیکنی برنده اسـت یا مهارت‌هایي بیش از توانایی‌هاي‌ اکثریت قریب بـه اتفاق ان‌ها در میز دارد. از این گذشته، اگر نتیجه بـه دست نیاید، فقط بازیکن ضرر نمی‌کند.

 

یکیدیگر از جنبه هاي‌ متداول استیکینگ چیزی اسـت کـه بـه عنوان “آرایش” شناخته می شود. این اساساً یک بیمه نامه برای پشتیبان اسـت و بـه این موضوع اشاره دارد کـه آیا بازیکن ملزم بـه بازپرداخت برخی یا همه ی خریدهایی اسـت کـه پشتیبان برای تورنمنت هایي کـه بازیکن در ان پول نقد نکرده اسـت.

 

بـه پشتیبان خود بازپرداخت کند یا خیر. برای مثال، دریک معامله با آرایش کامل، بازیکنی کـه زودتر از یک تورنمنت 10000 دلاری در دسترس خطر قرار گرفت و از بین رفت، باید در آینده 10000 دلار بـه پشتیبان خود بپردازد. اگر انها در مسابقات بعدی خود بیش از 10000 دلار را نقد کنند، ان 10000 دلار بدهی قبل از تقسیم سود بـه پشتیبان پرداخت می شود.

بازیکنان آماتور پوکر به چه نکاتی باید دقت کنند!؟

بازیکنان آماتور پوکر به چه نکاتی باید دقت کنند!؟

اگر چه کاهش ریسک در قلب آرایش قرار دارد، اما هدف مهم دوم را نیز در بر میگیرد، زیرا تضمین می کند کـه بازیکن بـه اندازه پشتیبان در نتایج خود سرمایه گذاری می کند. بدون آرایش، بازیکنان اساساً در صورتی کـه نتوانند سودی کسب کنند، بـه صورت رایگان و بدون عواقب بازی میکنند – استنباط این اسـت کـه بازیکنان زمانی کـه فقط با پول شخص دیگری بازی نمیکنند، بـه احتمال زیاد بازی «A» خودرا ارائه میکنند.

 

یک دهه پیش، شرط‌بندی بدون آرایش بسیار رایج‌تر بودو معاملات طبق معمولً باعث میشد کـه پشتیبان درصد بیشتری از سود را بـه خود اختصاص دهد، اما در بیشتر موارد امروز، حامیان بـه دلیل کاهش خطری کـه آرایش ایجاد میکند، خوشحال هستند کـه برش خودرا کاهش می دهند.

 

با آرایش و سهمی از هرگونه سود، همه ی این ها بـه نظر میرسد کـه برای حامی بسیار عالی اسـت، مشروط بر این کـه کسانی کـه در ان سهام دارند، بازیکنان برنده باشند، اما بازیکنان دارای یک تراشه چانه زنی خودشان هستند .

 

“نشانه گذاری”. نباید با “آرایش” مشابهی کـه قبلا توضیح داده شد اشتباه گرفته شود، نشانه گذاری بـه ارزش افزوده اي اشاره دارد کـه بازیکن برای خود قائل اسـت – یا برتری کـه آن ها معتقدند نسبت بـه بقیه زمین بـه عنوان یک کل دارند – کـه سپس از پشتیبان خود هزینه خواهند کرد. برای.

 

بازیکنان آماتور پوکر به چه نکاتی باید دقت کنند!؟

این بدان معناست کـه در برخی موارد، بـه‌ویژه زمانی کـه یک بازیکن تعدادی «سهم» از خودرا برای یک تورنمنت آتی بـه فروش میرساند، کل هزینه کسانی کـه سهام را خریداری می کنند «حامیان آن ها» در واقع بیشتر از خرید اسـت.

 

دقیقاً مانند یک متهم کـه برای استخدام بهترین وکیل در شهر بـه جای ریسک گزینه ارزانتر و کم کارآمدتر هزینه بیشتری میپردازد، مارک آپ بازیکن خوبی اسـت کـه برای تخصص و توانایی خود هزینه بیشتری میگیرد.

 

البته، اگر بازیکنی قصد دارد نشانه گذاری را دریافت کند، مهم اسـت کـه مبلغ منصفانه و منصفانه باشد، بـه همین دلیل اسـت کـه برای بازیکنان بسیار دشوار اسـت کـه انجام اینکار را بدون سابقه اثبات شده در طول زمان توجیه کنند.

 

نشانه گذاری ها در پوکر

بـه عنوان مثال، نشانه گذاری ممکن اسـت بـه صورت زیر ارزیابی شود: یک بازیکن برنده یک ROI مادام العمر «بازده سرمایه» 15 درصد ایجاد کرده اسـت و قابل درک اسـت کـه هیچ مشکلی در یافتن افرادی کـه آماده هستند.

بازیکنان آماتور پوکر به چه نکاتی باید دقت کنند!؟

وی را برای مسابقات آینده بـه اشتراک بگذارند، ندارد. او تصمیم میگیرد 50 درصد از اکشن خودرا در رویداد اصلی WSOP بـه ارزش 10000 دلار کشور آمریکا بفروشد کـه معادل 5000 دلار ایالات امریکا اسـت، اما اینکار را در پنج افزایش یا سهم انجام می دهد.

 

بنابر این طبق معمولً هر سهم 1000 دلار کشور آمریکا هزینه دارد، اما بازیکن همچنین میـــخواهد از مزیت خود استفاده کند. با توجه بـه ROI 15 درصدی او، او تصمیم میگیرد کـه هزینه 10 درصد اضافی برای هر سهم معقول اسـت.

 

زیرا هنوز هم کمتر از این 15 درصد اسـت. بنابر این هر سهم با نشانه گذاری 1.1 تبلیغ می شود و قیمت ان 1100 دلار کشور آمریکا خواهد بود. این 1100 دلار ایالات امریکا دقیقاً 11 درصد از خرید را نشان می دهد، اما پشتیبان تنها 10 درصد از سود را درصورت نقدینگی بازیکن دریافت می کند.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت می‌توانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید