فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه

فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه

برای موفقیت در بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی نیاز اسـت کـه ارزش مورد انتظار در شرط بندی را رعایت کنید در ادامه با فرمول ارزیابی ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

ارزش مورد انتظار در شرط بندی چیست؟‌

نخستین سوالی کـه باید بـه ان پاسخ دهیم این اسـت کـه میزان مورد انتظار دقیقا چیست؟ارزش مورد انتظار یا همان Expected Value در واقع تمامی احتمالات پیشبینی شده در بازی هستند کـه از جمع کل مقادیر ضرب در احتمال وقوع ان بدست می آید.فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه

در شرطبندی EV یا همان ارزش مورد انتظار احتمال برد و باخت یک کاربر از شرطبندی دریک بازی بر روی احتمالات یکسان در زمان‌هاي‌ متوالی اسـت. مقدار مثبت ارزش مورد انتظار کـه با +EV نمایش داده می شود نشان دهنده سود و برد در بازی اسـت

 

. از طرفی مقدار -EV باخت و ضرر در بازی را نشان میدهد. مهمترین وظیفه‌اي کـه بازیکنان در بازی دارند این اسـت کـه بتوانند این مقدار را در بازی پیشبینی کنند.

 

فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه

خب، تا بـه اینجای کار دیدیم کـه ارزش مورد انتظار در شرطبندی همان ارزیابی احتمال برد و باخت دریک شرطبندی اسـت. بعد از درک این موضوع وقت ان اسـت کـه شـما بتوانید این مقدار را ارزیابی کنید. برای بدست آوردن این مقدار شـما باید کمی با ریاضی آشتی کنید.

 

EV: «احتمال سود*مقدار سود در هر شرطبندی» – «احتمال باخت*مقدار باخت در هر شرطبندی»

 

همانطور کـه از این فرمول مشخص اسـت شـما باید برای ارزیابی این مقدار تنها احتمال برد دریک دست بازی را در مقدار سودی کـه میتوانید در هر دست بدست بیاورید ضرب کنید، در نهایت احتمال باخت هر دست را در مقدار باخت از هر شرطبندی ضرب کنید. در نتیجه این دو مقدار را از هم کم کنید. چیزی کـه بدست می آید همان ارزش مورد انتظار در بازی اسـت. همین!فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه

 

ضریب های احتمالی در شرط بندی

برای مثال فرض کنید کـه تیم A با ضریب احتمالی 1.263 در مقابل تیم B با ضریب احتمالی 13.500 بازی می کند. میزان احتمال مساوی شدن دو تیم هم برابر با ضریب 6.500 اسـت. اگر کـه بر روی تیم B 104 تا شرطبندی کنید، احتمال دارد کـه 125 دلار برنده شوید. از طرفی احتمال وقوع این اتفاق هم 7.4 درصد می باشد.

 

با قرار دادن این اعداد و رقم در فرمول نتیجه بـه صورت زیر می شود:

«0.074 x $125» – «0.946 x $10» = -$0.20

نتیجه این ارزیابی -20 دلار شده اسـت.

 

همانگونه کـه گفتیم مقدار -EV بـه معنی ضرر و احتمال باخت در بازی اسـت. پس در این جا بـه ازای هر شرطبندی احتمال باخت 20 دلار برای شـما وجوددارد.فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه

فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه

اگر کـه شـما بتوانید شرط‌هاي‌ با ارزش را شناسایی کنید در طولانی مدت سود خوبی خواهید داشت. این یعنی احتمال باخت خودرا کمتر می کنید. فراموش نکنید کـه فرار از باخت در شرطبندی کار بیهوده‌اي اسـت. زیرا شـما همیشه باید انتظار باختن را داشته باشید و باخت بخشی از شرطبندی اسـت.

 

اما خب قطعا شـما می توانید با ارزیابی ارزش مورد انتظار ودر نظر گرفتن احتمالات مثبت و منفی بازی شانس خودتان را در بردن افزایش دهید کـه این خودش قدم بزرگی اسـت.

 

ارزش مورد انتظار منفی صرفا بـه این معنی نیست کـه شـما حتماً در بازی ضرر می کنید. برخلاف پرتاب یک سکه کـه تنها دو احتمال دارد، ارزیابی ارزش مورد انتظار کاملا ذهنی اسـت. یعنی شـما تنها احتمالات را بررسی می کنید – تجربه بیشتر بـه مشاهده احتمالات موجود در بازی کمک بسزایی میکند.

 

فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه

همانطور کـه گفتیم شرط بندی دارای مجازات هاي‌ سنگین میباشد و این موضوع توسط قاضی مشخص می شود کـه هر فرد با توجه بـه پرونده اي کـه دارد باید چه مجازاتی را متحمل گردد و از این رو بـه صورت کلی اگر بخواهیم برای شـما مثال بزنیم کاربران در سایت هاي‌ شرط بندی با تنها ثبت شرط باید جریمه نقدی پرداخت کنند و این موضوع بستگی دارد کـه فعالیت ان ها تا چه اندازه و بـه چه مدت بوده اسـت.فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه

و از طرفی برای جرم هاي‌ سنگین تر دراین زمینه مجازاتی هم چون حبس، شلاق و یا جریمه نقدی در نظر گرفته می شود کـه همه ی این‌ها بسته بـه قاضی پرونده داردد زیرا کـه ممکن اسـت ترکیبی از همه ی این موارد را بـه عنوان مجازات فردی مشخص کند و این موضوع در رابطه با هر پرونده متفاوت میباشد و بـه صورت کلی شـما باید فعالیت هاي‌ شرط بندی خودرا بـه شکلی مدیریت کنید کـه بتوانید سود خوبی را از این راه بدست آورده و از طرفی امنیت شـما نیز مشکل دار نشود زیرا کـه شـما باید مواردی را دراین زمینه رعایت کنید کـه امنیت برای شـما دراین زمینه تامین شود و بدون این تدابیر شـما خیلی آسان شناسایی شده و مشکلاتی دراین زمینه برای شـما رخ خواهد داد.

 

قوانین سایت های شرط بندی

سال هاست کـه قوانین در زمینه شرط بندی هیچ تغییری نکرده اسـت و امروزه با توجه بـه ممنوعیت این فعالیت بازهم سایت هاي‌ شرط بندی کار را برای علاقه مندان بـه این فضا بسیار آسان کرده اند از این رو بـه تازگی طرحی را بـه مجلس پیشنهاد دادند مبتنی بر این کـه مجازات شرط بندی باید افزایش یابد و از طرفی شرط بندی بـه صورت آنلاین باید از شرط بندی بـه صورت حضوری و زیرزمینی جداسازی شده و برای هر کدام میزان مجازات و قوانینی جدایی تنظیم شود.فرمول محاسبه ارزش مورد انتظار در شرط بندی و مدیریت سرمایه

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و با این حال این طرح در مجلس بررسی شد اما در نهایت این طرح رد شد زیرا کـه بسیاری معتقد بوده اند کـه مجازات بیشتر دراین زمینه ایجاد نا عدالتی خواهد کرد و این امر سیستم قانونی کشور را زیر سوال خواهد برد بنابر این در حال حاضرر نیز روال قانونی شرط بندی در کشور بـه مانند قدیم طی می شود

دیدگاهتان را بنویسید